5 Şubat 2005
Sayı: 2005/05(05)


  Kızıl Bayrak'tan
  Seçim oyunu ve şoven kışkırtmalar
tutmayacak.
  Amerikancı Tayyip sözlerinin arkasında bir
gün bile duramadı
  Emperyalist haydutların seçim oyunu
bitti
  Halkların cellatlarına bu topraklarda yer
yok!
  CHP operasyonunda son perde
  SEKA işçisinin kazanma kararlılığı!.
  SEKA işçilerinden
Unakıtan'a yanıt
  Direnişteki bir UNO işçisiyle konuştuk
  TEKSİF’in başındaki ağalar satışa imza attı!
  GOP BDSP kampanya
faaliyetinden
  Esenyurt ve Kıraç BDSP faaliyetlerinden
  Ankara BDSP kampanya faaliyeti
  İ. Ü.’nde soruşturma
skandalı
   Ulusal sorun ve Kürt hareketi/1 (Orta sayfa)
  Eğitim-Sen’in dünü ve bugünü
  Gayrimeşru seçimler işgali meşrulaştıramaz
  ÖDP 4. Kongresi üzerine
  Filistin halkı direnme kararlılığını koruyor!
  ABD-İngiliz emperyalist ittifakında çatırdama belirtileri
  “Başka bir dünya mümkün”, ama nasıl?
  Sempozyumda sorunlarımızı tartışmaya
hazırlanıyoruz
  PSAKD Maltepe Şubesi röportaj
  Irak seçimleri ve Kerkük üzerine koparılan
fırtına
 AB, kadın sorunu ve Türkiye
 Bültenlerden
 Mumcu cinayeti ve devletin “tuğladan duvar”ı
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Esenyurt ve Kıraç BDSP faaliyetlerinden...

Kampanyamızı sınıf güçlerine dayanarak örgütlüyoruz!

Sermaye devletinin işçi ve emekçilere dönük kapsamlı saldırıları sürüyor. Sermaye iktidarı herhangi bir dirençle karşılaşmadığı ölçüde saldırılarını boyutlandırıyor. İşçi sınıfı ve emekçilerin kazanılmış haklarını gaspederek kölece bir çalışma ve yaşamı dayatıyor. Bu saldırıları geri püskürtmenin, varolan hakları koruyup yeni haklar kazanmanın yolu devrimci bir sınıf hareketini geliştirmekten geçiyor. BDSP'nin bu yönde ortaya koyduğu çaba biliniyor. Son olarak İstanbul'da ‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz şaşamaya hayır!' şiarıyla başlatılan kampanyayı kendi bölgemizde güçlü bir şekilde işlemeye, işçi ve emekçilerin gündemine taşımaya çalışıyoruz.
Kampanya çalışmasına kendi güçlerimizle yaptığımız toplantıyla başladık. Sermayenin saldırılarını geniş bir şekilde tartışarak, bu saldırılara karşı başlattığımız kampanyanın yerel ayaklarını nasıl öreceğimizi bilince çıkardık. Faaliyeti nasıl bir çalışma tarzıyla yürüteceğimizi planladık. Bu planlama çerçevesinde basın açıklaması, semt ve fabrikalarda gerçekleştirilen yerel toplantılardan sonra merkezi bir toplantı örgütlemeyi hedefledik. Ayrıca bölgemizde bulunan işyeri temsilcileriyle görüşüp sempozyum hakkında bilgilendirmeyi planladık.
Bunun dışında kampanyaya ilişkin hazırlanan materyallerimizi (bildiri, afiş, bölge bülteni) yaygın ve etkin bir şekilde kullanmayı önümüze koyduk. Bu çerçevede bölgede 15 bin bildiri, 1500 afiş ve 1500 adet bülten kullandık. Bildirilerimizi işçi servislerine, sabahları Esenyurt Köyiçi, Balıkyolu, Depo, Kıraç-Yenimahalle ve Kuruçeşme gibi işçilerin kullandıkları servis güzergahlarına yoğun bir şekilde dağıttık. Ayrıca Aster, Örma, Ravelli, Venüs Giyim, Futura Tekstil, Huzur Çorap, Teknorot, Panoto, Show Televizyon, Erdoğanlar Alüminyum, Gezer Terlik, Samet Kalıp, Makel, Hisar Çelik, Öztiryakiler ve Beysan Sanayi Sitesi ile Bakırcılar ve Pirinççiler Sanayi Sitesi'ne bildirilerimizi ulaştırdık. Afişlerimizi de Kıraç, Esenyurt, Haramidere ve E-5 güzergahında kullandık.
Yaptığımız planlama çerçevesinde yaklaşık 10 kişinin katıldığı bir toplantı örgütledik. Toplantıda genel olarak tekstil işçilerinin yaşadığı sorunlar, bölgemizde bulunan tekstil fabrikalarındaki durum, sermayenin saldırıları ve tekstil işçileri olarak bölgemizde kampanya çalışmasını nasıl örgütleyeceğimize ilişkin tartışmalar yürüttük. Sempozyuma sunulması düşünülen tebliğler hakkında konuştuk.
Daha sonra farklı işletmelerden 15 işçinin katıldığı bir toplantı düzenledik. Ayrıca petro-kimya sektöründen bir fabrikadan 8 işçinin katıldığı bir toplantı daha yaptık. Bu toplantılarda işçilerin işletmelerindeki durum, burada nasıl bir çalışma yapılabileceği, sosyal saldırılar ve sempozyuma katılım çerçevesinde neler yapılacağı tartışıldı. Kıraç'ta da farklı işletmelerden 10 işçinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Sosyal yıkım saldırıları ve kampanyanın nasıl örgütleneceğine ilişkin verimli tartışmalar yapıldı.
Bu süreçte kampanya kapsamında hazırlanan imza föyleri de işletmelere dağıtılmış durumda. Ulaşılan işletmelerde mümkün olduğu ölçüde yaygın şekilde imza toplamaya çalışıyoruz.
Son olarak 30 Ocak günü sosyal mücadelenin sorunlarının tartışıldığı geniş bir toplantı düzenlendi. Toplantıya yaklaşık 50 kişi katıldı. Toplantıda bir arkadaş BDSP'nin yürüttüğü kampanyanın amaç ve hedefleri hakkında kısa bir bilgi verdi. Daha sonra söz alan bir arkadaşımız Türkiye işçi sınıfı hareketinin tarihsel gelişimine kısaca değindikten sonra sermayenin işçi sınıfı ve emekçilere nasıl bir yaşam dayattığını, son dönemdeki saldırıların kapsamını, sermayenin bu saldırıları hayata geçirirken nereden güç aldığını ve bu saldırılara neden ihtiyaç duyulduğunu örneklerle anlattı.
Toplantı karşılıklı tartışma biçiminde sürdü. Kimi işçiler fabrikalardaki işçilerin duyarsızlığından, kimisi daha geniş işçilere ulaşamadığımızdan bahsetti. Söz alan bazı işçi arkadaşlar da sermayenin saldırılarından, kölece dayatılan yaşamdan sözederek çözümün örgütlü mücadeleden geçtiğini vurguladılar. Doğru bir bakışla çalışıldığında, emek harcandığında işçileri örgütlü bir mücadele içine çekmenin zor olmadığını ifade ettiler.
Herkesi kampanyaya destek vermeye, bu çalışmaya katılmaya ve bizzat örgütlemeye çağırarak toplantıyı bitirdik. Hedeflediğimiz düzeyde bir katılım sağlayamasak da toplantının oldukça verimli geçtiğini söyleyebiliriz.
Önümüzdeki süreçte de çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Hedeflediğimiz başka fabrikalarda toplantılar örgütlemek ve sempozyuma bölgemizde geniş bir katılım sağlamak öncelikli hedefimiz durumunda.

Esenyurt-Kıraç BDSP

-------------------------------------------------------------------------------------

Bir grup işçiden çağrı...

"Tüm işçi ve emekçileri sınıf mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz!"

Sermaye sınıfı biz işçi ve emekçilere pervasızca saldırmaktan geri durmuyor. Ağır bedeller ödenerek kazanılmış haklarımız bir bir gaspediliyor. Sermaye sınıfının bu saldırılarına karşı, bu saldırıların muhatabı olan işçi-emekçiler cephesinde ciddi bir karşı koyuş olmadığından, sermaye sınıfı meydanı boş bulmanın rahatlığıyla bu saldırıların dozunu her geçen gün artırıyor.
İşte böylesi bir süreçte Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu'nun (BDSP) başlatmış olduğu ‘Güvencesiz çalışmaya, geleceksiz yaşamaya hayır!' kampanyasını önemli bulduğumuzu, Esenyurt ve Kıraç'ta farklı fabrikalar ve değişik sektörlerde çalışan işçiler olarak bu kampanyayı desteklediğimizi ve her türlü katkıyı yapacağımızı belirtiyoruz.
Bizler sermayenin saldırılarını ve bu saldırılara karşı BDSP'nin başlatmış olduğu kampanyanın amacını ve hedefini geniş işçi-emekçi kitlesine ulaştırmak, onları bu konuda aydınlatmak ve bu saldırılara karşı seferber etmek için bir dizi çalışma yaptık. Fabrika toplantılarından mahalle toplantılarına, kadın işçilerden ev kadınlarına ve genç işçilere kadar bir dizi toplantı düzenledik. 13 Şubat'ta düzenlenecek olan sempozyuma iyi hazırlanmak ve sempozyum öncesi bilinç açıklığı sağlamak için önümüzdeki günlerde de toplantılarımızı sürdüreceğiz.
Toplantıların yanısıra, bölgedeki işçi-emekçilere seslenen Esenyurt-Kıraç İşçi Bülteni'ni kampanya ve sempozyum çerçevesinde etkin bir araç olarak kullandık. Özellikle işçi ve emekçilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede kapı kapı dolaşarak, hem bülteni birçok işçiye ulaştırdık, hem de kampanya ve sempozyumun amaç ve hedefini anlattık. Bülteni verdiğimiz işçi kardeşlerimiz bizleri büyük bir ilgiyle dinlediler. Önümüzdeki günlerde tekrar bu işçi-emekçi kardeşlerimize sempozyum davetiyesiyle birlikte uğramayı düşünüyoruz. Sempozyuma iyi bir katılım sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Tüm işçi-emekçileri sınıf mücadelesine omuz vermeye çağrıyoruz.

Esenyurt-Kıraç'tan bir grup işçi

--------------------------------------------------------------------

Anadolu Yakası BDSP faaliyetinden...

İşçi toplantılarına ağırlık veriyoruz

Kampanyamız çerçevesinde Anadolu Yakası'ndaki çalışmalarımız sürüyor. 30 Ocak günü 13 Şubat'ta düzenlenecek olan sempozyuma ilişkin bir toplantı düzenledik. Toplantının ön hazırlık çalışması olarak hazırladığımız 400 adet davetiyeyi işçi ilişkilerimize, 15 fabrika temsilcisine, çeşitli sendikalara ve kitle örgütlerine ulaştırdık. Toplantıya katılım beklediğimizin altında gerçekleşti.
Etkinliğimiz, BDSP temsilcisinin sempozyumu gerekçelendiren bir açılış konuşmasıyla başladı. Ardından sempozyum tertip komitesinden bir arkadaşımız bugüne kadar yapılan hazırlıkları ve çalışmaları aktardı. Hazırlık aşamasına ilişkin soruların cevaplanmasının ardından sempozyuma daha geniş katılımı birlikte örgütleme çağrısıyla etkinliğimizi sonlandırdık.
Önümüzdeki haftasonu üç işletmede toplantı düzenleyeceğiz. Bu hafta içerisinde belirlediğimiz işletmeler üzerinden tebliğ hazırlamak amacıyla biraraya geldik. Tebliğ sunumları üzerinden çalışmalarımız sürüyor.

BDSP Anadolu Yakası