5 Şubat 2005
Sayı: 2005/05(05)


  Kızıl Bayrak'tan
  Seçim oyunu ve şoven kışkırtmalar
tutmayacak.
  Amerikancı Tayyip sözlerinin arkasında bir
gün bile duramadı
  Emperyalist haydutların seçim oyunu
bitti
  Halkların cellatlarına bu topraklarda yer
yok!
  CHP operasyonunda son perde
  SEKA işçisinin kazanma kararlılığı!.
  SEKA işçilerinden
Unakıtan'a yanıt
  Direnişteki bir UNO işçisiyle konuştuk
  TEKSİF’in başındaki ağalar satışa imza attı!
  GOP BDSP kampanya
faaliyetinden
  Esenyurt ve Kıraç BDSP faaliyetlerinden
  Ankara BDSP kampanya faaliyeti
  İ. Ü.’nde soruşturma
skandalı
   Ulusal sorun ve Kürt hareketi/1 (Orta sayfa)
  Eğitim-Sen’in dünü ve bugünü
  Gayrimeşru seçimler işgali meşrulaştıramaz
  ÖDP 4. Kongresi üzerine
  Filistin halkı direnme kararlılığını koruyor!
  ABD-İngiliz emperyalist ittifakında çatırdama belirtileri
  “Başka bir dünya mümkün”, ama nasıl?
  Sempozyumda sorunlarımızı tartışmaya
hazırlanıyoruz
  PSAKD Maltepe Şubesi röportaj
  Irak seçimleri ve Kerkük üzerine koparılan
fırtına
 AB, kadın sorunu ve Türkiye
 Bültenlerden
 Mumcu cinayeti ve devletin “tuğladan duvar”ı
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Direnişteki SEKA işçilerinden Unakıtan'a yanıt:

"SEKA'lı sonuna kadar direnecek ve kazanacaktır!"

(...)
Sn. Unakıtan, açıklamalarında SEKA'nın kapatılmasını ekonomik gerekçelerle izaha çalışmaktadır. Bunların tümü yanlıştır:
1- Sn. Unakıtan işçilik maliyetinin giydirilmiş olarak ‘2.5 (ikibuçuk) milyar TL' olduğunu açıklarken, 15 gün önceki ‘resmi açıklamaları' unutmuş olmalıdır!
15 gün önce ulusal haber kanallarımızın birinde ÖİB (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı) Başkan Yardımcısı ve SEKA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmail DESTAN, işçilik maliyetlerinin ‘3.5 (üçbuçuk) milyar' TL olduğunu açıklamıştır. Doğrusu hangisidir'
Halkımız hangisine inanacaktır'
SEKA çalışanının her ay eline geçen net rakam, ortalama olarak 850 milyon TL'dir.

Makinelerin ömrü
2-'Makinelerimizin ekonomik ömrünü tamamladığını' savunan Sn. Unakıtan, bir zamanlar (27.10.1977-14.6.1978) SEKA Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğünü, herhalde unutmuş olmalıdır. Neden kendileri görevdeyken teknolojik yenileme yapılmasını sağlamamıştır' Bu bir suç değil midir?
Sn. Unakıtan'ın görev yaptığı dönemde ÖİB yoktu. KİT yatırımları Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu bünyesinde alınan kararlar doğrultusunda gerçekleşiyordu. Acaba, Sayın Unakıtan, niçin bu teknolojik yatırımları yapmadı' Neden ülkesinin bir fabrikasını ekonomik gerilikten kurtarmadı' Neden insanlarımızın ödedikleri vergilerin har vurup harman savrulmasına müsaade etti ya da göz yumdu?
Ülkemizle ve sanayiimizle bu kadar ‘ilgili' bir bakan olarak SEKA'nın teknolojik ömrünü doldurduğunu ve 45 yaşında olduğunu söyleyen Sayın Unakıtan; Avrupa'nın 4. büyük kağıt şirketi KARTONSAN'ın makinesinin kaç yaşında olduğunu hatırlamıyor mu; yoksa bilmiyor ya da bilerek mi gizliyor? Biz söyleyelim: KARTONSAN 59 yaşında...

SEKA'nın zararı
3-Sn. Unakıtan, 2004 yılında, SEKA işletmeleri ve Genel Müdürlüğü'nün toplam zararını 35 trilyon TL, yalnızca SEKA İzmit İşletmesi'nin zararını 31 trilyon olarak açıklıyor.
Yani 22 aydır çalıştırılmayan SEKA Akdeniz İşletmesi ‘sıfır' üretimle, 425 işçiye çalıştırmadan maaş ödeyip 4 Trilyon TL. zarar ederken, SEKA İzmit İşletmesi, 734 işçiyi çalıştırarak ve üreterek 31 Trilyon TL. zarar etmiş oluyor(!)
Bu, hangi akla ve mantığa sığan bir açıklamadır? Bu akıl ve izandan yoksun açıklamaları Sn. Bakanın ya ilgisizliğine, ya bilgisizliğine ya da yanlış bilgilendirilmesine veriyor, ama şiddetle kınıyoruz. Kuşkusuz, bir bakan dahi olsa hiç kimsenin yüce Türk milletini kandırmaya hakkı yoktur.

SEKA'nın teknolojisi eski mi?
4- Ne gariptir ki, ısrarla fabrikamızın ekonomik ömrünü tamamladığını söyleyen Sn. Unakıtan'ın yine aynı basın toplantısında söylediğine göre; SEKA'dan sökülüp özel sektöre satılan kağıt makineler ‘ihracata çalışmaktadır'(!').
Bu nasıl bir savunmadır ve nasıl bir kapatma gerekçesidir ki; sayın bakan bir yandan ‘SEKA'nın teknolojisi eski' demekte, bir yandan da SEKA'dan sökülen o ‘eski' makinelerin özel sektörde ihracat yaptığını söyleyebilmektedir? Sayın Bakan, lütfen açıklayınız, bunlardan hangisi doğrudur? Sn. Bakanımızı herkesin önünde ciddiyete ve gerçekleri korkmadan açıklamaya davet ediyoruz.

Zarar rakamlarının içyüzü

5- İzmit SEKA işletmesi aynı zamanda ‘genel müdürlük' olduğu için tüm SEKA işletmelerinin gider ve zararı, İZMİT SEKA'nın zararıdır.
Sn. Unakıtan'ın iddia ettiği toplam zararın içerisinde 80 trilyon TL'nin, özelleştirilen SEKA işletmelerindeki işçilerin kıdem tazminatları olduğunu herkes bilmektedir. Bakan, kendi sattığı ve mahkeme kararına karşın geri almadığı işçilere ödenen kıdem tazminatlarını niye zarar olarak göstermekte ya da gerçeği niye gizlemektedir?
Daha önemlisi, bugüne kadar trilyonlarca zarar eden SEKA İzmit İşletmesi'nin bu kadar zarar etmesine neden göz yumulmuştur? 20 milyon $ yatırım ile bu işletmenin Avrupa'dan ithal edilen kağıttan daha kaliteli kağıt üreteceği ve %27 kapasite artırımı gerçekleştireceği mühendislerimiz tarafından açıklanmış ve SEKA A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa ATEŞ tarafından hükümetimize rapor edilmiştir. Neden gerçekler bu kadar ortadayken, SEKA'da yapılması gerekenlere dair bu kadar rapor varken, gerekli yatırımlar yapılmamıştır? Yoksa, bilerek ve isteyerek SEKA İzmit İşletmesi zarar ettirilmiş, halkımızın vergilerinin kağıt ithal eden şirketlere peşkeş çekilmesine müsaade mi edilmiştir?' Bu suçların en büyüğüdür.

Çalıştırılmayan, geri alınmayan SEKA işletmeleri
6- Buradan herkese sesleniyoruz. Yavuz hırsız her zaman ev sahibini bastıramayacaktır. Özelleştirilen SEKA Balıkesir İşletmesi, iptal kararına rağmen neden geri alınmamaktadır? Niçin, hâlâ alıcı firma ALBAYRAKLAR'ın işletmedeki fiili işgaline göz yumulmaktadır? ÖİB, neden Balıkesir SEKA'yı geriye almamaktadır? Sn. Unakıtan, aynı zamanda özelleştirmeden sorumlu devlet bakanı değil midir? Neden hâlâ suç işlemeye devam etmektedir? KİT'leri ‘babalar gibi' satan sayın bakan, neden mahkeme kararlarını ‘babalar gibi' uygulamamaktadır?
İzmit için ‘teknolojisi eski, ekonomik ömrünü tamamladı' diyen kafalar, neden 22 aydır teknolojisi son derece yeni olan ve ihracat yapan SEKA Akdeniz İşletmesi'ni çalıştırmamaktadır? Bu suç değil midir? Bu halkımızın vergilerini gaspetmek değil midir?
Suçları saymakla bitmeyenler neden çalışmak, üretmek isteyen insanlarımızı destekleyeceğine, aldığı yanlı ve yanlış kararla SEKA İzmit işletmemizi kapatıp, sanayimize ve üretimimize darbe vurmak istemektedir!
SEKA'lı hâlâ fabrikasındadır. SEKA'lı ‘evim' dediği, evine aş götürdüğü fabrikasında eşiyle çocuğuyla direnişine devam etmektedir. Sonu ve sonucu ne olursa olsun orada kalmaya devam edecektir. Hükümetlerin bu yanlış kararlarına, 2 Ekim 1998'de olduğu gibi, bugün de sonuna kadar direnecek ve kazanacaktır.Saygılarımızla.

SEKA Çalışanları

--------------------------------------------------------------------------------------

Tarım Orkam-Sen'de pazarlıklara dayalı Genel Kurul

Tarım Orkam-Sen Ankara Şubesi 30 Ocak günü 2. Olağan Genel Kurulu'nu yaptı.
Genel kurulda ülke gündemi, sendikaların yaşadığı tıkanma ve sosyal yıkım saldırıları ele alındı. Ancak genel kurul coşkusuz ve irade koymaktan uzak bir atmosferde gerçekleşti.
Genel kurulda söz alan şube başkanı ve bazı delegelerin, ‘Kamu Reformu'nu KESK'in tek başına püskürtemeyeceğini ve bu tasarının içinde olumlanacak kimi düzenlemelerin yeraldığını vb. söylemeleri dikkat çekiciydi.
Saldırılara karşı mücadeleyi yükseltmek yerine, önümüzdeki sürece uyum sağlamaktan söz edildi.
Öteki sendika kurullarında da görülen bu kabullenişe karşı devrimci bir programla sürece müdahale etme gerekliliği muhalif grup tarafından ortaya konuldu. DSD listesine karşı devrimci politikalarla kendini deklare eden muhalefete söylemde taraf olan ve devrimci iddiada bulunan bir başka grup ise üst kurul delegelik hesabıyla desteğini geri çekti. Muhalefeti bölmekten başka bir işlevi olmayan bu tutumla, ne kadar ‘alternatif' ya da ‘samimi muhalefet' olduklarını da göstermiş oldular.
Kısacası, kurulun ön süreci ve mevcut koşullar değerlendirildiğinde, başarılı olma şansı çok azdı. Beklenen oldu ve liste yarışından öte bir şey gerçekleşmedi. DSD grubu yönetime tekrar aday oldu. Yönetime, bağımsız listeden katılan iki aday daha girdi.

Bir sosyalist kamu emekçisi/Ankara