İçindekiler:

25 Haziran 2022
Sayı: KB 2022/23

İşçi direnişleri ve sınıf hareketi
TÜSİAD ve AKP dalaşı
Yeni bir "açılım" sahtekarlığı mı?
AKP'nin Kürt sorunundaki "çözümsüzlüğü"
"Sansür Yasası"
Sermaye yargısı iş başında!
Pressan'da TM'ye yetki verildi
Kılıçlar'da asbest tehlikesi
Sınıf hareketinin dünü, bugünü ve imkanları
NATO, "yıllarca sürebilecek" bir savaş bekliyor
Kolombiya'da solun zaferi!
Zenginler göç yollarında
Uluslararası Ekonomi Formu
Almanya'da metalde TİS süreci başladı
BRİCS Zirvesi
Çorum Katliamı 42. yılında...
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Kılıçlar ve tüm şirketlerde asbest tehlikesi sürüyor...

Söküm derhal durdurulmalı, gerekli tedbirler alınmalıdır!

 

Aliağa son zamanlarda artarda yaşanan iş cinayetleri, patlamalar, hak gaspları ve işten atmalarla gündeme gelmektedir. Bunlar aynı zamanda ülkede kar rekoru kıran, büyüyüp zenginleşen sermayenin gerçekliğinde yaşanmaktadır.

Gemi Söküm havzasında 5 hafta kadar önce Kılıçlar şirketinin getirdiği GÖKHAN HAN gemisinde işçi arkadaşlarımız asbest şüphesiyle birliğimize ulaştı. Asbest Söküm Uzmanları Derneğinin de çabalarıyla gemiden numune alınarak laboratuvarda yapılan test sonucunda asbest tespit edildi. Açığa çıkan bu gerçek kendi türleri arasında tehlikeli olan Amosit sonucuyla birleştiğinde zararın boyutu büyümektedir. Ancak zararın kendisi asbestten değil, bizzat patronların tedbirsizliği ve devletin denetimsizliğinden kaynaklanmaktadır.

Beş haftadır söz konusu Gökhan Han gemisinin söküp ayıklaması için dışarıdan işçi getirildiğini, asbestin bertaraf edilmesine dair hiç bir kurala uyulmadığını biliyoruz. Sökümde asbestin tozuyarak havaya dağılmasını engelleyen donanımın, sökümü gerçekleştirenlerin koruyucu kıyafet ve ekipmanının olmadığı böylesi koşullarda söküme başlanmıştır ve hala bu şekilde sürdürülmektedir. Asbestin varlığına dair bilgilendirilmemiş, Kılıçlar bünyesinde çalışmayan ve asbest sökümünde yeterli bilgi ve ehliyete sahip olmayan işçilere söküm yaptırılmaktadır. Birçok görüntü ve sözlü şahitlikle bu işçilerin çıplak elle, maske dahi kullanılmadan hiç bir tedbirin alınmadığı koşullarda çalıştırıldığı, Kılıçlar işçilerinin de aynı ortamda aynı kötü etkenlere maruz kaldığı bilinmektedir. Öyle ki firmanın işçileri ile asbesti söken işçilerin birlikte yemek yemesi engellenirken, yönetim tarafından asbestin varlığı bilinmekte ve alenen gizlenmektedir.

Kılıçlar’da yapılanlar insanlık suçudur!

Kurulduğu günden bu yana gemi söküm havzası işçi ve toplum sağlığını, çevreyi tehdit eden çok yönlü sorunlar ile gündeme gelmiştir. Bu sorunlar sadece Aliağa’yı değil tüm İzmir’i, Ege bölgesini etkilemektedir. Yaralanma ve iş cinayetleri sıradanlaştırılmış, cezasızlık son 10 yılda 70 işçinin ölümünü getirmiştir. Keza işçiler asbest, kurşun gibi zehirli maddelere yıllarca maruz kalıyor, bu nedenle kanser vakaları hızla artıyor, gemi söküm işçisi adeta ölüme koşuyor.

Bunun temelinde patronların kar hırsı nedeniyle tedbirlerin alınmaması yatarken, kuralsızlık ve devletin sistematikleşmiş denetimsizliği sorunların büyümesindeki en önemli etkenlerdir. Bir avuç sermayedarın zenginleşmesi için insan canından ve doğadan vazgeçilemez. Geçtiğimiz günlerde Şimşekler›de yaşanan iş cinayetinde ortaya konulan tablo ile Kılıçlar’da asbestli söküm birdir ve bütünlüklüdür. Bu havzada istikrarlı giden tek şey patronların kazancıyken, işçinin payına da geleceksizlik ve ölüm düşmektedir. İş güvenliği ve sağlığının artık formalite olmaktan çıkartılıp, sermayenin değil işçinin esas alındığı kurallar bütünü ve uygulamaların şekillendirilmesi hayati önemdedir. Buradan yola çıkarak derhal uygulanması gereken taleplerimiz şöyledir:

1. Asbestin tespit edildiği Kılıçlar gemi sökümde derhal üretim durdurulsun. Detaylı inceleme ve işçilere sağlık taraması yapılsın. Gemi’nin denetimi ve atıkların temizliği sağlansın. Duruş boyunca işçilerin yevmiyeleri tam ve eksiksiz ödensin.

2. Gemi Söküm tesislerine gelen her gemi, konusunda uzmanların yer aldığı bağımsız bir heyetin denetimine açılsın.

3. Denetim sonucunda her geminin söküm sürecine tam hazırlığı gerçekleştirilsin. Asbest, kurşun, atık yağ, yakıt, kereste, patlayıcı ve yanıcı diğer maddeler gemilerden uzman kişiler tarafından ayrıştırılsın. Dönüşüm ve bertaraf süreci takip edilsin.

4. Asbest, kurşun, atık yağ ve benzeri tüm atıklar sadece gemi söküm işçilerine değil, Aliağa halkına da zarar vermektedir. Bu nedenle atıkların taşınma süreci boyunca çevreye zararının önüne geçilmelidir.

5. Kılıçlar Gemi Söküm başta olmak üzere tüm şirketler denetlensin, asbest bertarafı kurallarına uymayan şirketlerin patronları ve bu süreçte denetimsizlikte sorumluluğu olan kurumlar hakkında soruşturma başlatılsın.

Taleplerin karşılanması, denetim ve yaptırımların uygulanması için bütün yetkilileri göreve davet ediyoruz. Ege İşçi Birliği ve Asbest Söküm Uzmanları Derneği olarak başta Kılıçlar’daki asbest sorunu olmak üzere bu havzadaki işçi, toplum ve çevre sağlığını tehdit eden her sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. Gemi söküm işçilerini ve tüm emekçileri sürece dahil olmaya ve takipçisi olmaya çağırıyoruz.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği - Ege İşçi Birliği

22 Haziran 2022 

 

 

Greif davasında beraat kararı verildi

 

Hadımköy Greif Fabrikası’nda 44 ayrı taşerona bölünmüş çuval işçilerinin direnişi hala yol gösteriyor

Greif Fabrikası işçileri tabandan birliği, fiili-meşru çizgisiyle mücadelelerini sürdürmüş, imkânsız denen taşeron sistemin kaldırılması için, insanca çalışma ve yaşam koşulları için mücadelelerini sürdürmüşlerdi.

Direnişlerini bir okula döndüren direnişçiler işçi sınıfının mücadele tarihinden güç aldılar. Ve fabrikalarını 60. gün boyunca işgal ettiler.

Örgütlü oldukları DİSK TEKSTİL Sendikası bürokrat ve çeteleri işçilerin direnişine destek olmadıkları gibi patron-polis işbirliği ile direnişe azgınca saldırmış, işgal bir gece polis baskını ile bitirilmeye çalışılmıştır. Ardından yine sendikanın başındaki çeteler, taşeronlar ve patronlar işbirliği yaparak direnişçi işçiler ve onları yalnız bırakmayan mücadele dostlarımızdan davacı oldular. 

Fiili-meşru ve örgütlü direnişi yalanlarla, iftiralarla bitiremeyenler bu kez direnişin ardından 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen mahkemelerde bitirmeye çalıştılar. 

Greif işçilerine açılan dava işçi sınıfının fiili-meşru mücadelesine açılmıştır. Greif işçileri ve öncüleri haklı olduklarını mahkemede de ifade etmişlerdi. Bugün görülen son davası ile birlikte tüm herkese beraat kararı verilmiştir.

Greif işgalinin ateşinden, kararlılığından ortaya çıkan sendikamız, Greif işgalini sahiplenmeye yeni Greifler yaratma yolunda mücadele etmeye devam edecektir. Mücadelemiz boyunca da işçi sınıfını satan işbirlikçileri ve ihanetçileri teşhir etmeye hesap sormaya devam edeceğiz. 

İşçi sınıfı davasını satanları unutmayacak!

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası

(DEV TEKSTİL)

20 Haziran 2022