9 Şubat 2018
Sayı: KB 2018/06

İşçi-emekçi barikatlarını yükseltelim!
Kirli savaşın kiralık kalemşörleri
Sosyal demokrasinin sözde savaş karşıtlığı
“Yaşamdan, barıştan yana tutumumuzu sürdürüyoruz!”
Tabutluk hücrelere sağlıklı girip tabutta çıkmak
Hapisanelerde sürece yayılan katliam
Metal işçilerinin birliği ve mücadelesi kazanacak!
10 Şubat 2014, Greif: İşgal, Grev, Direniş!
Onursuzluk dayatmalarına ve sömürüye karşı direnişi ve mücadeleyi büyütelim
Ekim Devrimi, işçi sınıfı ve sınıf örgütleri
Kapitalist kriz, siyasal gericilik ve sınıf mücadeleleri
Emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı birleşik devrimci direniş!
Almanya’da metal TİS’lerinde anlaşma
Ekim Devrimi’nin 100. yılında Kollontay’ı okurken… / IV
Liseliler birliğe, mücadeleye!
Çocuk işçiliğin yasal hali: Çıraklık!
Yeni bir sendikal hareket için ileri!
“Birleşirsek tok, birleşmezsek yok oluruz!”
Greif İşgali işçi sınıfına yürünmesi gereken yolu gösteriyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

10 Şubat 2014, Greif: İşgal, Grev, Direniş!

B. Seyit

 

Türkiye işçi sınıfı mücadelesinin önemli deneyim ve birikimlerini süzmek ve bu mücadeleye yeni değerler katmak zor iştir. Greif işgali bu zor işin yaşanmış pratiği ve teorisinin adıdır.

İşçi sınıfının devrimci rolünü kavramış ve onun bu rolü yerine getirmesi için çaba harcayan sınıf devrimcileri yılların deneyim ve birikimine, yeniden ve daha ileri bir düzeyden hayat vermek için zorlu mücadelelerin içinde oldular. En sıradan hak alma mücadelesinde bile “Sınıfa karşı sınıf” tutumu ile hareket ettiler. Fabrikalarda ve atölyelerde sınıf devrimcilerinin doğrudan ve dolaylı müdahalesinin, çalışmasının, emeğinin olduğu sayısız örnekler yaşandı.

Yaşanan deneyimlerin sınıf ve örgüt bilinci, kültürü ve pratiği açısından en ileri örneklerinden biri Greif işgalidir. Greif işgali yakın tarihimizdeki birçok deneyimden farklı olarak doğrudan sınıf devrimcisi işçilerin önderliğinde, devrimci sınıf çıkarlarına bağlı bir direniş olarak şekillenmiştir. Örgütlenme ve direniş süreci, başından sonuna taban demokrasisinin hakim olduğu bir süreçtir. Sınıf devrimcileri uzun bir zamanı bulan örgütlenme ve eğitim çalışmalarıyla Greif işçilerini eğitme çabası içine girmişlerdir. Bu çaba işçi sınıfına, üretimden gelen gücünü pratikte nasıl ve hangi amaçlar için kullanması gerektiği bilincinin taşınması ekseninde olmuştur. Greif işgali yoğun ve bir o kadar da özverili bir çalışmanın ürünü olarak şekillenmiştir. Ön aşamalarında taban demokrasisi, taban örgütlülükleri ve “Sınıfa karşı sınıf” bilinciyle yoğrulan süreç, mücadele tarihimize Greif kriterleri olarak kazınan ilkelerin yazılmasını sağlamıştır.

Geçmişi aşan, geleceğe yol çizen direniş…

Greif işgali Türkiye işçi sınıfı mücadelesinde önemli rol oynamış, birçok direnişin deneyimi ve pratiğini doğrudan sahiplenen ve onların üzerinden yükselen bir direniş olmuştur. Fabrika işgali boyunca “Kavel’den Greif’e İşgal, Grev, Direniş!” şiarı bilinçli bir tercihin ürünü olarak öne çıkarılmıştır. Fakat kendini Kavel direnişinin sınırlılıklarında tutmayarak geçmişin diğer deneyimlerine de hak ettiği değeri vermiştir. Greif’i geçmişin anlamlı ve önemli direnişlerinden ayıran en önemli özelliği, örgütlü bir işçi yapısına ve güçlü bir taban demokrasisine sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra bütün yalnızlaştırılma ve hiçleştirme çabalarına rağmen kendi yolunu açmış, sınıf adına güçlü bir irade ortaya koymuştur.

Yol ve yöntemleriyle geçmişin en ileri deneyimlerini aşan Greif işgali geleceğin mücadeleleri için de izlenilmesi gereken yolu göstermektedir. Yakın zamanda gerçekleşen metal süreci Greif kriterlerinin işçi sınıfı içinde ete kemiğe büründürülmesinin önemini bir kere daha göstermiştir.

Sendikal bürokrasi ve ihanet şebekesine karşı kaynaşma halinde olan metal işçileri toplu sözleşme taslaklarının geçmiş yıllara göre nispeten daha iyi hazırlanmasını sağlamışlardır. Fakat duyulan öfke ve tepki sendikal ihanet şebekelerini parçalamaya yetmemiştir. Buradaki en önemli zayıflık, metal işçisinin fabrikalarda bir araya gelişinin Greif kriterleri olarak ifade ettiğimiz taban demokrasisi ve “Sınıfa karşı sınıf” bakışından yoksunluğudur. İşçilerin bürokratik kastı parçalamasında önemli bir rol oynayacak güçlü komitelerden yoksun olması bir diğer sorundur. Elbette kendi başına taban komitelerinin olması da yetmeyecektir. Bu komitelerin işçi sınıfının tarihsel ve toplumsal çıkarlarına göre hareket etmesi gerekmektedir.

İşçi sınıfı mücadelesinin ihtiyacı; fabrikalarda Greif deneyimindeki gibi merkezler yaratmaktır. İşte o zaman sendikal ağalık düzenini parçalayacak güç ve araçlar da yaratılmış olur.

Her geçen gün bu temel ihtiyaç kendini daha yakıcı biçimde dayattı ve dayatıyor.

Sendikal örgütlenmenin önüne her türlü keyfiliğin çıkarıldığı, yasalarla tanınan hakların kullanımının keyfi biçimde yasaklandığı, OHAL bahanesiyle patronlara her türlü keyfi davranma olanağının tanındığı vb. koşullarda ancak Greif’te hayat bulan fiili meşru mücadele günün ihtiyaçlarına yanıt verebilir. Bu da kendiliğinden olacak bir iş değildir. Devrimci öncü işçilerin bedel ödemeyi göze almasıyla, sınıfa bedel ödemeden kazanamayacağı bilincini taşımakla olur.

Bugünün koşullarında sınıf adına konuşan sendika vb. örgütlerin hiçbiri bedel ödemeyi göze almadıkları için düzenin yasalarına göre dahi meşru olmayan uygulamalar karşısında boyun eğmektedirler. Bunu bir anlayış olarak sınıfa taşımaktadırlar. Fırsatını buldukça Greif işgaline alçakça saldırmakta, itibarsızlaştırmak için çalışmaktadırlar. Biliyorlar ki Greif kriterleri işçi sınıfı içinde ete kemiğe büründüğü zaman onların tozpembe dünyaları yerle bir olacaktır.

Greif işgalinin 4. yılında verilmesi gereken mücadele, tek başına sermayeye ve hizmetindeki hükümetlere karşı değil, onların sınıf içindeki her türlü uzantılarına karşı da amansızca yürütülmelidir. Günün öncelikli ve acil görevi budur. İşçi sınıfı ve emekçileri kuşatan gerici cendereyi ancak fiili-meşru mücadeleyle; işgal, grev, direniş parolasıyla aşabiliriz.

 

 

 

 

Taşkın Tekstil’de sendikalaşmaya tahammülsüzlük

 

Batman Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Taşkın Tekstil’de Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası’na (DEV TEKSTİL) üye olan işçiler baskı ve tehditlerin yanı sıra işten atma saldırılarıyla karşılaştı. Işıkları söndürülmüş sorgu odalarında psikolojik baskıyla karşılaşan işçilerin 5’i son iki hafta içerisinde zorla istifa ettirilerek tazminatsız bir şekilde işten atıldı.

DEV TEKSTİL tarafından yapılan açıklamada; 2 Şubat’ta patronun kabul ettiği işçi temsilcisinin de benzer bir şekilde istifa ettirilmek istendiği, ancak bunu reddederek hazırlanan çıkış tutanağını imzalamayan temsilcinin zorla fabrikadan çıkarıldığı belirtildi.

DEV TEKSTİL olarak daha iyi bir ücret, daha iyi çalışma koşulları elde etmek için sendikamıza üye olan işçilerin maruz kaldığı bu haksızlık ve zorbalık karşısında gerekli girişimlerde bulunduğumuz gibi bu çabamız devam edecektir” denilen açıklamada İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Taşkın Tekstil’e H&M’den aldığı siparişleri veren Üniteks firmasının da bu yaşananlardan sorumlu olduğu belirtilerek işten çıkarılan işçilerle yasal sürecin başlatıldığı, atılan işçiler tarafından savcılığa Taşkın Tekstil sahibi Faysal Taşkın, Nurettin Taşkın, Nesih Taşkın, Fesih Taşkın ve Üniteks Bölge Müdürü Uğur Onat hakkında sendikal örgütlenmeyi engellemek ve baskı yapmak gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Atılan işçilerin haklarını alması ve işlerine geri dönebilmesi için mücadelenin süreceği vurgulandı.

 
§