13 Ekim 2017
Sayı: KB 2017/39

Efendi-uşak ilişkisinde kriz büyüyor
İdlib savaşı ve bölgede değişen dengeler
Rant ve talanın önündeki engeller kalkıyor!
İzmir’de ev baskınları: 4 gözaltı
Krizin faturasını yine işçi ve emekçiler ödeyecek
MİB MYK Ekim ayı toplantısı sonuçları
“İşte barış, dünyayla yarış” mı, “sınıfa karşı sınıf” tutumu mu?
Otomotiv iş kolunda kırılan “rekor”lar sermayedarlara yetmedi
Trakya Cam’da işten atma ve direniş
Nuriye Gülmen: Boyun eğmeyeceğim!
Gerçek ve kalıcı çözüm için devrim, devrim için devrimci sınıf hareketi!
Avrupa’da burjuva demokrasisinden koyu polis devletine doğru
Katalonya’da bağımsızlık ilanı askıya alınıyor
Avrupa’da Ekim Devrimi etkinlikleri
İlan edilen “şehitliğin” ardında gizlenen suç ortaklığı
Düzen yargısı kadın cinayetlerinin, şiddetin önünü açıyor
Ucuz iş gücü yetiştirme eğitimi
İstanbul’da 10 Ekim anmaları
Sarıgazi Halk Festivali yine yasaklandı!
İstanbul ve Çorlu’da devrimci faaliyetler
Ağaçlar kökleri yaşadıkça yaşar
Sosyalist devrim ve demokrasi mücadelesi - V. İ. Lenin
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

MİB MYK Ekim ayı toplantısı sonuçları

 

Geçtiğimiz günlerde aylık toplantısını gerçekleştiren Metal İşçileri Birliği (MİB) Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) gündemdeki bir dizi konuyu tartışmış ve birtakım kararlar almıştır. Gerçekleşen tartışmaları ve bu tartışmalardan çıkan sonuçları işçi sınıfının bilgisine sunarız.

“İşçilerin birliği, halkların kardeşliği!” şiarını yükseltelim

- Emperyalist devletlerin bölgemiz üzerinden yoğunlaşan hegemonya mücadeleleri, işbirlikçi devletlerin desteği ile kardeş halklara kan ve gözyaşı olarak fatura edilmeye, kirli ve kanlı emperyalist çıkarlar doğrultusunda savaş ve saldırganlık tırmandırılırken, halklar yok sayılmaya devam ediyor. Türkiye ise sermaye düzeninin dümenini elinde tutan AKP iktidarıyla bu emperyalist politikaların destekçisi, kimi zaman ise uygulayıcısı misyonunu sürdürüyor. AKP iktidarı işçi ve emekçileri etnik, dinsel ve mezhepsel temelde bölmekten, “milli ve dini” duygularını istismar ederek kardeş halklar arasına düşmanlık tohumları ekmekten, sosyal yıkım saldırılarını ise bu temelde gerekçelendirmekten geri durmuyor.

İşçilerin, emekçilerin ve ezilen halkların ortak düşmanı emperyalist-kapitalist sistemdir. Bin bir türlü oyun ve manipülasyonla birlikte sürdürülen kara propaganda ne olursa olsun, bu temel gerçekliği Ortadoğu’da yaşayan tüm halklar ağır bedeller ödeyerek görüyorlar. Ortak düşman karşısında kurtuluş da ortaktır. Emperyalist savaş ve saldırganlığa, kapitalist sömürüye, halkların kıyımına, bu eksende gerçekleştirilen şovenist propagandaya, “İşçilerin birliği, halkların kardeşliği” mücadelesini yükselterek cevap verilebilir. Her ulusun kendi kaderini tayin hakkı, işçi sınıfı ve emekçilerin sahiplenmesi, özellikle şu günlerde estirilen gerici propagandaya karşı daha güçlü dile getirilmesi gereken bir haktır. Bizzat emperyalist politikalar çerçevesinde yanı başımızda bir halkın köleleştirilmesine sessiz kalmak, hatta destek vermek, bizim ayağımızdaki prangaları kalınlaştırmaktan başka bir sonuç yaratmayacaktır.

Krizin faturasını kapitalistler ödesin!

- Bölgede yaşanan siyasal krizleri, ülke içinde yaşanan ekonomik kriz tamamlamaktadır. Yıllardır ardı arkası kesilmeyen ekonomik ve sosyal saldırılar gün geçtikçe ağırlaşmakta, çalışma ve yaşam koşulları işçi ve emekçiler için artık çekilmez hale gelmektedir. İşçi sınıfı şu son günlerde ise yine artan vergiler, en temel tüketim maddelerine gelen zamlar ile karşı karşıya bulunuyorlar. Çalışma koşullarının ağırlığı, ücretlerin düşüklüğü, en temel demokratik hakların yok sayılmasına ek olarak yine “savunma sanayisinin ihtiyaçları” gerekçesi ile “milli duyguların” istismarına dayanan bu saldırılar yukarıda ifade edilmeye çalışılan gerçeklerin altını bir kez daha çizmektedir. Devlet bütçesini patronlara hibe edenler, işçilerden topladıkları paraları patronlara teşvik verenler, şimdi de yaratılan ekonomik yıkım tablosu karşısında işçi ve emekçilerden bir kez daha fedakârlık istemekte, üstelik bunu kardeş halklara düşmanlık politikalarına dolgu malzemesi olarak propaganda etmekteler. Metal İşçileri Birliği olarak tüm metal işçilerini savaş ve saldırganlığın, krizin faturasını, bütün bunların yaratıcısı olan kapitalistlere ödetmek için mücadeleye çağırıyoruz.

- Çıkartılan torba yasa ile iğneden ipliğe her şeye zam yapılıyor. MTV’ye %40 zam yapılmasını ve tepkiler karşısında geri çekilmesini öne çıkartarak torba yasa ile yapılan bütün vergi zamlarını, değişiklikleri, arazilerin yandaşlara peşkeşini ve sermayenin önünün açılmasını gizlemeye çalışıyorlar. Bütçedeki milyarlık açıkları bizlerden toplayacağı vergilerle kapatmaya çalışıyorlar. Patronların vergi borçlarını bir kalemde silenler, dolaylı vergilerle cebimizdeki son kuruşlara da göz dikmiş bulunuyorlar. Fakirden çok, zenginden az vergi alarak gelir adaletsizliğini, vergi adaletsizliğinde de devam ettiriyorlar. Hükümetin patronlar için çalıştığını tescilliyorlar. Krizi yaratan patronlar ve onların kâr hırsıyken faturayı ödemeyi reddetmeliyiz.

- “İstihdam Seferberliği” başlatıldığından beri işsizlik oranı her geçen ay artmaya devam etti. Teşviklerle, İŞ-KUR üzerinden işe alımlarla, vergi indirimleri ve İşsizlik Fonu’ndan karşılanan maaşlarla patronlara kıyakta sınır tanımıyorlar. Patronlar da işe aldığından çok daha fazlasını işten çıkartarak bu kıyaktan yararlanıyor. Hem de öncü, emeğine sahip çıkan işçileri 25/2’ye dayanarak tazminatsız işten çıkartarak bir taşla iki kuş vuruyorlar.

Özellikle büyük metal fabrikalarında binlerce işçi toplu kıyımlarla işinden oluyor. İşten atma saldırısıyla bizlere boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Bu saldırıya karşı ayağa kalkmanın zamanı geldi de geçiyor. Metal İşçileri Birliği olarak tüm metal işçilerini işten atma saldırılarına karşı ortak hareket etmeye, “arkadaşım yoksa üretim de yok!” demeye çağırıyoruz.

2017 Metal TİS’lerinde kazanmak için…

- 2017 Metal TİS görüşmeleri 5-6 Ekim tarihlerinde başladı. Birkaç idari maddenin kabul edilmesinin dışında hiçbir gelişme yaşanmadı. Görüşmeler öncesinde umut tacirliğiyle, tarih yazacağız söylemleriyle yüksekten uçanlar, işçiyi tatil-hediye çeki rüşvetleriyle kandırmaya, anketlerle oyalamaya, işten atmalar ve tehditlerle sindirmeye çalışanların metal işçisine ihanet edeceği ortadadır. Metal işçisinin yapması gereken inisiyatifi eline almaktır. Komitelerini kurmak, örgütlenmek ve tek bir işçiyi bile geride bırakmadan harekete geçmektir. Beklemek ihanete ve satışa zemin hazırlayacaktır.

Bütün bu görüşmeler metal işçisini oyalamak içindir. Yeri gelir külhanbeyi kesilirler, yeri gelir kriz, ülkenin tablosu, fedakârlık diyerek metal işçisini ikna etmeye çalışırlar. Bu oyuna kanmayalım. Nerede görülmüş masa başında zafer kazanıldığı. Masa başında ancak MESS’in verdiği rakamlarda uzlaşılır. Üretimden gelen gücümüzü kullanmadan, emeğimiz ve alınterimiz üzerinden saltanatlarını devam ettirenlerden hiçbir şey kazanamayız.

İhanete hazırlıklı olmak gerektiği kadar grev yasaklarına karşı da hazırlıklı olmalıyız. OHAL’den istifade grevleri yasakladıklarını, patronların önünü açtıklarını kendileri itiraf etmediler mi? O halde açıktır ki, OHAL patronların çıkarınadır. OHAL’in hedefinde emeğimiz vardır. Emeğimize, geleceğimize sahip çıkmak için OHAL ve OHAL düzenine de karşı çıkmak gerekmektedir. Metal İşçileri Birliği, tüm metal işçilerini bu bilinçle hareket etmeye çağırıyor.

Ekim Devrimi 100 yaşında! İşçi sınıfı iktidara!

- İşçi sınıfı iktidarının hayat bulmuş hali olan Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. yıl dönümü toplantının bir diğer gündemi olarak ele alınmıştır. Ekim Devrimi’nin deneyimlerinin, kazanımlarının bugünün kuşaklarına anlatılabilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Kapitalist devletlerin on yıllardır çözemedikleri birçok sorunu, kendi iktidarı ile kısa sürede çözen Rus işçi sınıfı, gerçekleştirdiği devrim ile hâlâ yol göstermeye devam ediyor. MİB MYK bu gerçekliğin altını çizerken, Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümünü geniş işçi ve emekçilere taşımak için planlamalar gerçekleştirmiştir.

- Yayınlar: Toplantıda MİB yayınları ele alınmış, yaşanan gelişmeler karşısında yayınların işlevi üzerinde durulmuş ve yayınları güçlendirmek için tartışmalar gerçekleştirilmiştir. MİB sayfasından gündemlerin daha güçlü işlenebilmesi için planlamalar gerçekleştirilmiş, Metal İşçileri Bülteni’nin Ekim sayısı gündemleri oluşturulmuştur.

Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu
10 Ekim 2017


 
§