22 Eylül 2017
Sayı: KB 2017/36

İşçi sınıfı emperyalist savaşa karşı mücadeleyi yükseltmelidir!
Hatun Ana ırkçılığın topraklarına değil, insanlığın yüreğine gömüldü
Erdoğan ne yaptıysa tersini söylüyor
AKP’nin Nuriye ve Semih korkusu
Ulucanlar ve hapishane katliamları üzerine…
“Zor dönemi” aşmak için Habip ve Ümit olunmalı
Gerçek birlik için devrimci ayrıştırma!
İSDEMİR’deki iş cinayetinde BALTAŞ işçiyi suçladı
MİB MYK Eylül ayı toplantısı sonuçları
DEV TEKSTİL GMYK 2017 Eylül Ayı Toplantı Sonuç Bildirgesi
Emeğin korunması ve Sovyetler Birliği deneyimi
“Bağımsız Kürdistan” gerilimi
Astana’da taraflar anlaştı
Fransa: Bu kavga sınıf kavgasıdır!
Almanya’da seçim kampanyalarından yansıyanlar
Otomobil tekelleri ekolojik dengeyi mahvediyor
Ekim Devrimi yol gösteriyor!
TEOG tek adamın emriyle kaldırıldı!
Proletaryanın uluslararası birliği: Birinci Enternasyonal
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL GMYK 2017 Eylül Ayı Toplantı Sonuç Bildirgesi

 

Sendikamız, DEV TEKSTİL 2. Olağan Merkez Genel Kurulu sonrası yeni yönetim bileşenleriyle ilk Genişletilmiş Merkezi Yürütme Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk olarak ikinci genel kurul sonuçları ve MYK gündem önerileri okundu. Ardından GMYK gündemleri oluşturuldu. İkinci olağan genel kurulu ele alan sendikamız GMYK’sı genel kurul sürecinin devrimci sınıf sendikacılığı pratiğinin söz yetki karar işçilerin ilkesi çerçevesinde başarılı geçtiğini düşünmektedir. Genel kurul işçi sınıfının kürsüsü olarak işlemesiyle temel misyonunu yerine getirmiş bulunuyor.

Sendikamızın yaz dönemi çalışmalarının aktarılması ve değerlendirilmesiyle gündem tartışmaları başlatılmış oldu. Ardından işçi sınıfının çalışma ve yaşam alanlarındaki güncel ekonomik, sosyal ve siyasal süreç ele alındı.

Sağlık, turizm ve güvenlik işkollarında 12 saat çalışmanın yasallaşması, kadın işçilerin gece 7,5 saatten fazla çalıştırılmasının önü açılmış oldu. Her yıl fazla mesai onay şartının, ilk işe girişte bir kez alınmasına çevrilerek fazla mesai şartında keyfiliğin önünün açılması ve bunun yanında işten çıkarma, hak gaspları artarak devam ediyor. Özellikle OHAL koşullarının sürdürülmesiyle hak ve özgürlüklerin tamamen patronların sınıf çıkarına göre düzenlenmesi hızla sürüyor. Ülke içerisinde ve dışında dikta rejimi eksenli politikalar üreterek kapitalist egemenlik sürdürülmeye çalışılıyor. Zorbalık, sömürü ve köleliğin arttırılması olarak hayatta karşılığını bulan politikalara toplum tepkisini kendi bulunduğu alandan göstermektedir. İşçi ve emekçiler KHK ve emek düşmanı politikalar anlamına gelen uygulamalara tepkilerini, örgütlenme ve eylem süreçleriyle ortaya koyuyor.

Mevcut AKP iktidarının eliyle yandaş sendikaların, özellikle Öz İplik-İş’in sermaye ile anlaşmalı biçimde üye yapmaları, yetki almaları tekçiliğin, biat kültürünün her alanda örgütlenmeye çalışılması ortaya konuldu. Bu aynı zamanda tekstil işçilerinin kendi hak ve özgürlük mücadelesinin önüne geçmenin başka bir yöntemidir. Bunu, büyük ölçekteki birçok metal fabrikasında Türk Metal’in yetkili olmasından biliyoruz. Sermaye iktidarı bu şekilde yasalarıyla, kolluk kuvvetleriyle, yandaş sözde sendikalarıyla işçilerin haklarını ve geleceğini abluka altına almayı ve direncini kırmayı hedeflemektedir. Bu ablukanın ancak sınıfın bağımsız, devrimci bir hareketi ve örgütlenmesiyle boşa düşürüleceği açıktır. Buradan doğu DEV TEKSTİL’in örgütlenme seferberliğini hızlandırmasının aciliyetinin öneminin bir kez daha altı çizildi.

Genel kurul sonuçları arasında yer alan örgütlenme başlığı siyasal süreç değerlendirmesiyle ortaya çıkan tabloyla birlikte sürdürüldü. Bu çerçevede genel kurul sonuçları arasında yer alan örgütlenme başlığı altında yoğunlukla çalışma planı tartışıldı. Önümüzdeki yılbaşı sonrası yapılacak genel meclis zamanına kadar, örgütlenme seferberliği çağrı temelli çalışmanın eksenimiz yapılması gündemimize alındı. Sendikamızın çalışmasının bulunduğu her alanda çalışma ivmesini, genişliğini arttıracak şekilde süreçler işletileceği belirlendi. Tekstil işçilerinin yaşadığı her sorun, hem genel hem de özgül araçlarla örgütlenme çağrısıyla birleştirilerek sistematik bir biçimde ele alınacak.

Sendikamızın nitel ve nicelik olarak yaşayacağı değişimler, başta tekstil olmak üzere işçi sınıfının emeğinin korunması ve geliştirilmesinin bir şartıdır. Patronların örgütlü sınıf tutumuna karşı işçi sınıfının örgütlü tutumu büyümez ve gelişmezse olumlu gelişmeler zaman içerisinde erimeye mahkumdur.

Örgütlenme başlığının bir parçası olmakla birlikte kadın işçi çalışması bir diğer temel başlık oldu. Devletin siyasal politikaları kadının yaşamını büyük oranda baskı altına almaya çalışan eksende ilerlemekte. Bunu hem yaşam alanlarında hem de iş yerlerinde artan mobbing, taciz ve sömürü tamamlamakta. Kadın işçi sayısının büyük bir farkla en çok olduğu işkolu tekstil. Bu noktada göz önüne alındığında örgütlenme başlığının temel bir yanı kadın işçi çalışmasıyla doğrudan ilintilidir. Kadın işçilerin özgürlüğü için önemli bir yan taşımaktadır. İşkolunda ve işçi sınıfının geneline yönelik yaşanan her türlü gelişmenin kadın işçiler açısından yansıması özel olarak takip edilecek. Gerekli değerlendirme, açıklama ve gündem haline getirecek adımlar atılacak. Bu konuda “DEV TEKSTİL Kadın Bürosu” olarak isimlendirdiğimiz bir görevlendirmeyle süreci işleteceğiz. Zaman içerisinde yerel çalışma alanlarımızda örgütsel ayaklarıyla maddi zeminini oluşturma hedefiyle hareket etme kararı alındı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü süreci üzerinden planlama yapılarak, ilk adımlar atılacak.

İşçi sınıfının dünya mücadele tarihinin bir kesiti olan Ekim Devrimi’nin 100. yılı nedeniyle eğitim başlığı altında incelenmesi sürdürülecek. İşçi sınıfının iktidarlaştığı bir süreci anlatan, özellikle işçi örgütlenmeleri, çalışma ve yaşam alanlarındaki değişimler, toplumsal yaşamdaki düzen konu olacak. Ayrıca işçi sınıfı bilimini işçilerle buluşturan eğitimler gerçekleştirecek süreçler ele alınmalıdır.

Toplantımızda son olarak sendika bülteni, sosyal medya hesaplarımız üzerine tartışma gerçekleşti. Yaşanan gelişmelerin hızla gündemleşmesi, işçi sınıfının gündemine taşınmasında önemli bir araç sosyal medyadır. Daha etkin kullanımı konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Yeni bülten için yazı planlaması baskı periyoduna göre belirlenecek.

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerle birlikte, işçi sınıfının yaşamsal sorunları daha da derinleşmekte. Sendikamızın başta tekstil olmak üzere tüm işçi sınıfının birliğini ve mücadelesini büyütmesi misyonuna uygun bir süreci örmesi önemli bir yerde durmaktadır. Tüm üyelerimizi ve işçileri geleceklerine sahip çıkmaya, örgütlenerek mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası
Merkezi Yürütme Kurulu

19 Eylül 2017

 

 

 

 

İstanbul’da iş bırakan saya işçilerine ziyaret

 

Adana’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen iş bırakma eyleminden sonra, Konya ve İstanbul’da da 18 Eylül’de işçiler iş bırakmıştı. 19 Eylül’de Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi’ndeki saya işçileri ziyaret edildi.

Dünya devlerine ayakkabı ürettiklerinin altını çizen saya işçileri, “Aldığımız ücretlerle yaşayamıyoruz” dedi. Yıllarca ücretlerine zam alamadıklarını belirten saya işçileri, eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirttiler.

Öte yandan, saya işçilerinden çok küçük bir grup işçinin işe devam etmeleri, eylemdeki işçilerin tepkisini çekiyor. Eylemdeki saya işçileri, işe devam eden işçilerin yanlış yaptıklarını belirterek, “Gücümüz birliğimizden gelir” diyerek işe devam eden işçileri uyardılar. Ek olarak, eyleme Suriyeli işçiler de katılıyor.

Toplam 16 bölgeden iş bırakan saya işçileri Merter’de ortak bir yürüyüş gerçekleştirerek eylemlerine devam etti.


 
§