31 Mart 2017
Sayı: KB 2017/13

Kölelik dayatmalarına da, faşist zorbalığa da geçit yok!
Kamu emekçilerinin direnişi ve akademisyenler
Metal işçisi gücüne ve birliğine inanmalı
Metal TİS’lerine doğru
Grev hakkını savunmak için mücadeleye!
AKP’nin ‘Hayır’ çalışmaları
Burjuva siyasetin referandum ekseni
Sınıf devrimcilerinden referandum faaliyetleri
Burjuvazi için söz konusu çıkar ilişkileriyse gerisi teferruattır
Kazanımları korumak ve gerici ablukayı dağıtmak için fiili-meşru mücadele çizgisi
Siyasal gericilik ve kadınlar
İEKK’dan referandum gündemli toplantılar
Yeni Greifler’in, Metal Fırtınalar’ın yolu ‘Meslek Liseliler Birliği’nden geçer!
Filistin’de tek seçenek direniştir!
Yemen’den yansıyan barbarlık tablosu
Suriye’de yeni kanlı planlar
BİR-KAR’dan Almanya’da referandum gündemli paneller
“Genç Karl Marx” filmi ve bir kritik denemesi
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

İEKK’dan referandum gündemli toplantılar

 

Kartal ve Ümraniye’de İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları’nın (İEKK) çağrısı ile 26 Mart Pazar günü kahvaltılar düzenleyen emekçi kadınlar, son siyasal süreçler ve özel olarak da referandum gündemini tartıştı.

Ümraniye İEKK referandum gündemiyle çalışmalarını değerlendirmek ve referanduma kadar yeni planlamalar yapmak üzere buluşma gerçekleştirdi. Referandum süreci değerlendirilerek başlayan toplantıda; baskı, gericilik ve sömürü politikalarının her geçen gün arttığı bir süreçte referandumun yapılmak istendiği ve bugün yaşanan saldırıların kalıcılaştırılmaya çalışıldığı üzerinde duruldu. Dinci-milliyetçiliğin yıllardır bizzat devlet eliyle palazlandırıldığı, ‘60'lı yıllarda başlayan toplumsal hareketliliği bastırabilmek ve sermaye iktidarının güçlendirilmesi için bir araç olduğuna değinildi. Bu gerici ablukanın ancak sınıfın örgütlülüğü ve siyasallaşması ile aşılabileceğine dair vurgular yapıldı. ‘Hayır’ çalışmasının işçi ve emekçileri dinsel-mezhepsel olarak ayrıştırıcı değil, sınıfsal olarak birleştirici olması gerekliliğine dikkat çekildi.

Dinci-gericiliğin etkisi ile işçi ve emekçi kadınların yaşadıkları sorunların derinleşerek arttığına değinildi. Sermaye devletinin her yönüyle örgütlü olduğu ve emekçilerin de bu gücün karşısına örgütlü bir güç olarak çıkması gerektiği tartışıldı.

Sonrasında, süreçle ilgili çalışma ve gözlemlerin ele alındığı toplantıda, gericiliğin etkisi altında olan emekçi kadınları bilinçlendirmek ve çalışmalara katmak için planlamalar yapıldı. Önümüzdeki süreçte ev toplantıları yapılması ve bildiri dağıtımları planlandı.

Kartal’da ortak yapılan kahvaltı sonrasında açılış konuşması ile başlayan gündem tartışmaları, “Neden ‘Hayır’ diyoruz” ve “‘Hayır’ı yaymak için biz emekçi kadınlar ne yapabiliriz?” başlıkları altında devam etti.

“Neden ‘Hayır’ diyoruz?” sorusuna emekçi kadınlar, ilk olarak maruz kaldıkları gericilik üzerinden yanıt verdiler. Şort giyene tekme atılması, hamile kadınların sokakta gezmemesi ve kahkaha atmamasının salık verilmesi örnekleri sayıldı. Ayrıca ‘Hayır’ı çocukları adına endişeleriyle bağlantılı bir şekilde ele alan emekçi kadınlar; cinsel istismarın ayyuka çıkması, eğitimin paralı olması, iş olanaklarının azalması konuları üzerinde durdular. Farklı mezhep ve ulusların maruz kaldığı ayrımcılık da kahvaltıda çokça konuşulan ve tartışılan bir gündem oldu.

İEKK adına yapılan konuşmalarda farklı inanç ve kültürlere yönelik tekçi zihniyet anlayışına ya da kadınlar olarak çok yönlü ezilmişlik ve gericiliğe maruz kalınmasına karşı olunduğu gibi asıl olarak tüm bunların arkasında yatan, emek istismarı üzerine kurulu eşitsiz düzen gerçeğine vurgu yapmak gerekliliğinin altı çizildi. İnsanın insan tarafından ezilmesinin hüküm sürdüğü bir yaşamda ulus, mezhep, cins temelinin değil işçi-emekçi kimliğinin birleştirici ve sorunları aşıcı bir temel olduğu söylendi.

Kahvaltının ilerleyen bölümlerinde tüm siyasal ve gündelik sorunlarda olduğu gibi referandum başlığı üzerine de söz söylemenin önemi ve İEKK olarak ‘Hayır’ın nasıl örgütleneceği üzerinde duruldu. Bunun için öncelikle iş yerlerinde, bağlı bulunulan köy derneklerinde, velisi olunan okullarda ve okul-aile birliklerinde, mahallelerde, evlerde toplantılar, panel, seminer vb. çeşitli etkinlikler yapılması kararlaştırıldı. Bu toplantıların, ‘Evet’ diyenleri taraflaştırma, ‘Hayır’ diyenleri de “Nasıl bir ‘Hayır’ denmeli?” konusunda bilinçlendirmek amacıyla örgütlenmesi konusunda hemfikir olundu.

Son bölümde ise somut planlamalar yapıldı. ‘Hayır’ tutumunu direnişlerle ortaya koyan kamu emekçilerinin İEKK olarak çocuklarla birlikte ziyaret edilmesi planlandı.

Ayrıca aynı köy derneğine üye emekçi kadınlar, referandum gündemiyle ilgili bilgilendirme toplantısı ve bunun öncesinde de ev toplantısı planladılar.

Kahvaltı süresince çocuklarla ayrıca ilgilenildi. Çocukların bir iki kişinin eşliğinde tiyatroya götürülmesi kahvaltıya gelen emekçi kadınların da toplantıya daha aktif bir şekilde katılmasını ve daha uzun süre kalmasını da sağlamış oldu.

 

 

 

 

Kadın istihdamı azaldı

 

Kadın istihdamını arttırma yalanı ile gerçekte esnek çalışma modellerini meşrulaştırmaya dönük piyasa sürülen ‘projeler’ Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verileri ile bir kez daha çürümüş oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aralık 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV istihdam izleme bülteninin yayımlanan 60’ıncı sayısına göre; Aralık 2016’da sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı Aralık 2015’e göre 40 bin, imalat sanayide kadın çalışan sayısı ise 20 bin azaldı.

4/a sigortalı ücretli kadın çalışan sayısının Aralık 2016’da Aralık 2015’e göre azaldığı sektörlerin başında 52 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü geldi. Bu sektörü; 22 bin azalışla ormancılık ve tomrukçuluk, 9 bin azalışla giyim eşyaları imalatı, 8 bin azalışla konaklama ve 7 bin azalışla ev içi çalışanların faaliyetleri sektörleri takip etti. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı en çok azalan ilk 5 sektörde bir de imalat sektörü bulundu. Giyim eşyaları imalatı sektörü, 9 bin azalışla imalat sanayide kadın çalışan sayısı en fazla azalan sektör oldu. Bu sektörü; 7 bin azalışla tekstil ürünleri imalatı, 5 bin azalışla makine ve ekipman kurulumu ve onarımı, bin azalışla metalik olmayan ürünlerin imalatı ve fabrikasyon metal ürünleri sektörleri takip etti.

Antalya ise, 8 bin azalışla, 4/a sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı en fazla azalan il oldu. Antalya’yı 4 bin azalışla Adana, 3 bin azalışla İstanbul, Rize ve İzmir takip etti. Aralık 2016’da Aralık 2015’e göre 4/a sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında yüzde 1’lik azalış olurken, sigortalı ücretli erkek çalışan sayısında yüzde 1,8’lik azalış oldu. Toplam sigortalı ücretli çalışan sayısındaki azalışın yüzde 18,1’i sigortalı ücretli kadın çalışan sayısındaki azalıştan kaynaklandı.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı yüzde 1,6 azaldı

Aralık 2016’da sigortalı ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6’lık azalışla 13 milyon 775 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış serilere bakıldığında ise Kasım 2016’ya göre sigortalı ücretli sayısında 34 binlik azalış gerçekleşti.


 
§