11 Kasım 2016
Sayı: KB 2016/42

Dinci-faşist düzeni ancak emekçi kitlelerin militan direnişi yıkabilir!
Dinsel gericiliğin karanlığı ve emperyalizmin riyakarlığı
Halep-Musul-Rakka üçgeninde taktik savaşlar
Düzeniniz de yasalarınız da yok hükmündedir!
Erdoğan’ın Kürt hazımsızlığı
"Başka ulusları ezen bir ulus özgür olamaz!"
HDP milletvekilleri tutuklandı!
İzmir’de 4 Kasım eylemlerinin gösterdikleri
Saldırıların arkasında emperyalizm ve işbirlikçi büyük burjuvazi var
10 Ekim Ankara Katliamı davası
İşçi sınıfını iktidara taşıyan mücadele örgütleri ve yönetim organları: Sovyetler
Kamuda kıyımlar, tutumlar ve mücadelenin sorunları - II
İşçiden al, patrona ver!
Metal TİS’leri ve sınıfa politik müdahale
EMİS’e karşı “söz, yetki, karar” işçilere!
Bu düzeni yıkacağız ve hiçbir kirli yöntem bizleri bundan alıkoyamayacak!
Kazanmanın yolu direnmekten geçer!
Direnişi seçiyoruz!
Karanlığa karşı kararlılık
Şan olsun “Yeni Ekimler” yolunda proletaryanın öncü müfrezesine!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Şan olsun “Yeni Ekimler” yolunda proletaryanın öncü müfrezesine!

 

Kapitalist-emperyalist sistemin musibetleri adeta bir karabasan gibi insanlığın üzerine her geçen gün daha fazla çöküyor. Dünyada tek bir karış toprak, coğrafya parçası gösteremeyiz ki, emperyalistlerin hegemonya mücadelesine, kanlı çatışma ve savaşlarına sahne olmamış olsun. Ezilen, mazlum halklar bu “kurtlar sofrasında” kurban edilip sistematik kıyımlara ve kırımlara uğratılmamış olsun... Bugün “çalışarak yaşamak ya da savaşarak ölmek” ikilemi uluslararası sermaye tarafından renk, ırk, ulus ayırt etmeksizin tüm dünya proletaryasının ve emekçilerinin önüne daha yakıcı bir şekilde çıkarılmıştır.

Burjuva demagogların “sosyal barış”, “kapitalizmin ebediliği”, “tarihin sonu”na dair vaazlarının masallar diyarına yolculuğu henüz son bulmamışken, şimdilerde Ortadoğu coğrafyasından başlayacak olan, hatta başladığı iddia edilen bir 3. paylaşım savaşından söz ediliyor. Bugüne kadar burjuva demokrasisinin parlayan yıldızları olarak sunulan emperyalist metropollerde yükselen ırkçılığa, gericiliğe, faşizan yöntemlere ve polis devleti uygulamalarına tanık oluyoruz. Keza “sosyal refahın” kaleleri olarak anılan bu merkezler, yıllar sonra bir kez daha proleter kitle hareketlerinin ve emekçilerin eylemleri altında dövülüyor, sarsılıyor.

Kısacası kapitalist-emperyalist sistemin modern çağda insanlığa sunabildiği yegane gerçeklik en koyusundan bir “Ortaçağ karanlığı ve barbarlığına” geri dönüş olabiliyor ancak. Oysa ki tarih, tüm çelişkileri ve zikzaklarına rağmen varması gereken yere doğru kendi nesnelliği içinde ilerlemeye, akmaya devam ediyor ve edecektir. “Tarih insanlığın önüne henüz çözemeyeceği türden sorunlar çıkarmamıştır.” Kapitalist-emperyalist sistemin insanlık tarihinde yeni bir barbarlık dönemi olarak dikildiği günümüz koşullarında kurtuluş yolunu, yeni “İkarya” yolculuklarında değil, maddi hayatın gerçekliğinde ve sınıflar mücadelesinin yasalarında, yani; bilimsel sosyalizm rehberliğindeki proletarya iktidarı mücadelesinde bulabileceğiz ancak. Özgürlüğün kapıları insanlığa, her şeyden önce “zorunluluğun” kavranmasıyla açılacaktır.

İşte, tarihler 1917’yi işaret ettiğinde Rusya proletaryası şanlı Ekim Devrimi ile tüm dünya proletaryasının önüne “buzun kırılıp, yolun açıldığı” muazzam bir tarihsel deneyimi tam da bu doğrultuda koymuştur. Proletaryanın kendisiyle birlikte tüm insanlığın kurtuluşu yolunda eksileri ve artılarıyla paha biçilmez, benzersiz bir deneyim sunan, kendisiyle birlikte yeni bir çağ açan bu cüretkâr adım bugünlerde 99. yılında hala bir kutup yıldızı misali yolumuzu aydınlatırken aşılmayı bekliyor.

Şanlı Ekim Devrimi’nin deneyimleri ışığında ve proletaryanın tarihsel misyonunda anlamını bulan, Marksizm-Leninizm biliminin rehberliğinde “Yeni Ekimler için ileri” şiarıyla yola çıkan komünistlerin, proletaryanın devrimci partisini kurmalarının da 18. yıldönümünü kutlamaktayız aynı zamanda. “Yeni Ekimler” yaratma cüretini kuşanan komünistleri ve onun “göz bebeğini” 18. yılında bir kez daha coşkuyla selamlıyoruz.

İnsanlığın önündeki tüm musibetlerin sorumlusu olan kapitalist-emperyalist sistem yeryüzünden sonsuza kadar silinene dek mücadelemizin kararlılıkla süreceğine ve zaferi bizlerin kazanacağına tüm parti ve devrim şehitleri önünde buradan bir kez daha söz veriyoruz.

Her şey devrimci bir sınıf hareketi için!”

Şan olsun 18. yılında partimiz!”

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!”

Yaşasın devrim ve sosyalizm!”

Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Hapishanesi’nden
TKİP dava tutsağı Onur Kara

24 Ekim 2016


 
§