11 Kasım 2016
Sayı: KB 2016/42

Dinci-faşist düzeni ancak emekçi kitlelerin militan direnişi yıkabilir!
Dinsel gericiliğin karanlığı ve emperyalizmin riyakarlığı
Halep-Musul-Rakka üçgeninde taktik savaşlar
Düzeniniz de yasalarınız da yok hükmündedir!
Erdoğan’ın Kürt hazımsızlığı
"Başka ulusları ezen bir ulus özgür olamaz!"
HDP milletvekilleri tutuklandı!
İzmir’de 4 Kasım eylemlerinin gösterdikleri
Saldırıların arkasında emperyalizm ve işbirlikçi büyük burjuvazi var
10 Ekim Ankara Katliamı davası
İşçi sınıfını iktidara taşıyan mücadele örgütleri ve yönetim organları: Sovyetler
Kamuda kıyımlar, tutumlar ve mücadelenin sorunları - II
İşçiden al, patrona ver!
Metal TİS’leri ve sınıfa politik müdahale
EMİS’e karşı “söz, yetki, karar” işçilere!
Bu düzeni yıkacağız ve hiçbir kirli yöntem bizleri bundan alıkoyamayacak!
Kazanmanın yolu direnmekten geçer!
Direnişi seçiyoruz!
Karanlığa karşı kararlılık
Şan olsun “Yeni Ekimler” yolunda proletaryanın öncü müfrezesine!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kamuda kıyımlar, tutumlar ve mücadelenin sorunları – II

 

Başbakanlık Genelgesi ve KESK

AKP iktidarı 17 Şubat tarihli 2016/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile muhalif kamu emekçilerine dönük saldırının startını vermiş, ardından disiplin soruşturmaları ve ihraçlar gündeme gelmişti. SKE genelgenin hemen ardından 26 Şubat’ta kizilbayrak1.net’te bir değerlendirme yayınlamış, “Başbakanlık Genelgesi: Kamu emekçileri kıskaca alınıyor!” başlıklı bu değerlendirmenin sonunda şunlar söylenmişti:

Kamu emekçileri, öncü kamu emekçilerine yönelen saldırılar göğüslenemediğinde mevcut kazanımlarını da koruyamayacaklarını görmelidir. Öncü kamu emekçileri ve KESK ise bu türden saldırıların ancak geniş yığınlarla bütünleşerek aşılabileceğini görmek durumundadır. Bu saldırıya karşı mücadele kamu emekçilerinin talep ve çıkarları üzerinden yürütülecek bir mücadeleden bağımsız düşünülemez. Dahası kamu emekçilerinin talepleri doğrultusunda mücadeleyi yükseltmeden, öncülere dönük saldırılar da püskürtülemez” (Ayrıca bakınız: Kamu Emekçileri Bülteni Mart-Nisan 2016 Sayı:55)

23 Nisan tarihinde yine aynı sitede SKE tarafından “Kamu emekçileri işten atma saldırılarını direnişle yanıtlamalı” başlıklı bir açıklama yayımlanmış ve bu değerlendirmede şunlar söylenmişti:

İşten atma gibi ciddi bir saldırıya karşı ‘protesto’ refleksi dışında bir mücadele çizgisine sahip olmamaları, sendika bürokratlarının ağızlarına pelesenk ettikleri ‘fiili meşru mücadele’ çizgisinden ne anladıklarını ortaya koyuyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi iki emekçi görevden uzaklaştırılıyor, SES ve TTB ‘basın açıklaması’ yapmakla yetiniyor. İzmir’de eğitim emekçileri görevden uzaklaştırılıyor Eğitim Sen basın açıklaması yapıyor. BES, Bursa Şube Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Sabri Gül tutuklanıyor, Çanakkale, Muğla ve Dersim’de üç üyesi açığa alınıyor, Antalya Şube Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Güven Türkay ve Mersin’de bir üyesinin işine son veriliyor basın toplantıları ve basın açıklamaları yapmakla yetiniyor. Soruşturmalar, sürgünler aynı şekilde ‘basın açıklamaları’ ile kınanıyor. Gerisi düzen yargısına bırakılıyor!”

“KESK ve bağlı sendikaların, öncelikle üyeleri açığa alınan veya işten atılan Eğitim Sen, SES ve BES’in yapması gereken işten atılmanın gerçekleştiği illerde işyerleri ve meydanlarda direniş çadırları kurmaktır. Bu direnişler üzerinden işten atma saldırıları kamu emekçilerinin gündemine sokulmalı, kamu emekçilerinin dayanışması örgütlenmelidir. Kamu emekçilerinin desteğini kazanmanın ve dayanışmayı büyütmenin tek gerçek yolu da budur. Sendikalar bunun yerine dava açıp dava sonuna kadar üyelerine maddi yardım yapmayı iş edinmiş durumdalar. Böylece sözde üyelerine sahip çıkmış oluyorlar. Ama bu saldırılar direnişlerle yanıtlanmaz ve göğüslenmezse yarın yüzlerce-binlerce kamu emekçisinin açığa alınması veya işten atılmasının önü açılmış olacak. Bu nedenledir ki, işten atılan her emekçi direnmeye çağırılmalı ve maddi yardım yalnızca direnen üyeye yapılmalıdır.” (Ayrıca bakınız: Kamu Emekçileri Bülteni Mayıs-Haziran 2016 Sayı:56)

"KESK ve bağlı sendikalar, tüm bu çağrıları görmezden gelmiş, işten atılan emekçileri ve direniş mevzileri yaratmayı mücadelenin merkezine koymayan bir yaklaşım geliştirmiş, işi yargıya havale etmiş ve işten atılanların maddi kayıplarının giderilmesini esas alan bir tutum geliştirmiştir. KESK ve bağlı sendikaların henüz sınırlı ihraçların yaşandığı bu dönemdeki yaklaşımları, 15 Temmuz sonrasında da devam etmiş, bugün yaşadığımız tıkanma ve kırılmada da önemli bir etken olmuştur."

Kıyımlara karşı direniş, direnişle dayanışma!

Nisan sonunda yapılan yukarıdaki değerlendirmede bir nokta fazlasıyla dikkat çekmektedir. KESK, tutumuyla Başbakanlık Genelgesi’ne ciddiyetle yaklaşmadığını gösterirken, bu değerlendirme kitlesel kıyımlara işaret etmektedir. Ortada henüz 15 Temmuz darbe girişimi yoktur. Muhtemeldir ki, darbe girişimi olmasaydı bile, belki farklı bir biçim ve süre zarfında muhalif kamu emekçilerine dönük, “terör” edebiyatı ile kitlesel kıyımlar yaşanacaktı. Darbe girişimi bu kıyımların çerçevesini genişletti ve bu genelgenin hızla hayata geçirilmesine uygun bir atmosfer sağladı.

Kitlesel kıyımlara işaret eden söz konusu değerlendirmede bir başka dikkat çekici nokta ise kıyımlar karşısında izlenmesi gereken çizginin ve 15 Temmuz sonrasında sendikaların fon oluşturmak biçiminde ele aldıkları maddi dayanışma meselesinin tek gerçekçi çözümünün daha o günden tariflenmesidir. Değerlendirmede ihraçlar karşısında direniş çadırları kurulması çağrısı yapılmakta, dayanışma ilişkisinin de bu direnişler üzerinden şekillendirilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

KESK ve bağlı sendikalar, 15 Temmuz sonrasında kitlesel kıyımlar karşısında da aynı tutumu sürdürdüler. Bu kez öncekinden farklı olarak sendika kasalarından gerçekleştirilen maddi dayanışmayı, dayanışma fonu adı altında üye ve kadrolarından alacakları maddi destek üzerinden şekillendirme çabasına girdiler. Dahası “direnişle dayanışma” söylemine, “üyelere sahip çıkma” söylemleri ile karşı çıktılar. Üstelik kitlesel kıyımlar söz konusu olduğunda bunun bu biçimiyle sürdürülemez olduğunu bile bile.

İhraç edilen veya açığa alınan emekçileri mücadelenin merkezinde görmeyen, geniş emekçi yığınları bu mevzi direnişler üzerinden harekete geçirmek gibi bir derdi olmayan bir bakış açısının “direniş ve dayanışma” ilişkisini ve “sahiplenme” sorununu doğru kuramamasına şaşırmıyoruz. SKE ve SKE’nin de oluşumunda yer aldığı Kamu Çalışanları Birliği Girişimi (KÇB-G) direniş çağrıları yaparken, diplomasiyi ve hukuksal adımları başa yazan, düzen partilerine ve itiraz masalarına bel bağlayan bir anlayışın bunu anlamaması çok da şaşırtıcı değil.

Reformizmin dayanışma sorununa bakışı ile sınıf devrimcilerinin bakışı arasında temelde farklılıklar olduğu görülmektedir. Reformist anlayışlar dayanışmayı direnişi örgütlemenin bir aracı, tersinden de direnişi, dayanışmayı ve kamu emekçilerinin eylemli desteğini örgütlemenin bir aracı olarak görmüyor, göremiyor. Reformizmin elinde ‘dayanışma’, işten atılan emekçinin pasifize edilmesine hizmet ediyor. Kıyımlara uğrayanlar üyelerle sınırlı olmamasına rağmen, üyeler dışında kalan emekçiye mücadelede bir rol biçilmediğinden -kaldı ki üyeye de böyle bir rol biçilmemiştir-, meseleyi, emekçiyle değil üyeyle dayanışma ekseninde ele alıyor. Nasıl ki üyelerle dayanışmayla sınırlı bir yaklaşım sergileniyorsa, dayanışmaya destek vermesi beklenenler de üyeler, çoğunlukla da kadrolar oluyor.

İşten atılan emekçiler açısından tek gerçekçi yol vardır: direnmek! Sınıf devrimcilerinin bakışıyla, reformist anlayışların bakışını birbirinden temelde ayıran nokta da budur. Sınıf devrimcileri, “direnmenin” örgütlenmesini işin merkezine koyarken, reformistler, “maddi dayanışma” meselesini ve “diplomasiyi”, üstelik çarpık bir biçimde merkeze almaktadırlar. Direncin örgütlenmediği bir yerde ne dayanışmanın sağlıklı yürütülmesi, ne de diplomasiden kazançlı çıkmak mümkündür. Elbette ki her mücadele diplomasi ile başbaşa gider, ama kıyımlar söz konusu olduğunda, direnişin olmadığı yerde diplomasi, yalnızca güçsüz kalmaz, cambazlık gösterisinden başka bir şey de ifade etmez. Aynı şey dayanışma açısından da geçerlidir. Direnişin olmadığı yerde ne maddi dayanışma, ne de emekçilerin kitlesel eylemli dayanışması örgütlenebilir. Okura, SKE’nin, henüz kitlesel ihraçlar yaşanmadan önce toplanan BES Merkez Temsilciler Kurulu’nu (MTK) değerlendirdiği ve Kamu Emekçileri Bülteni’nin Ekim-Aralık dönemini kapsayan 57’inci sayısında yayınlanan “Direnmeyi seçmeyenler, teslimiyete yürürler” başlıklı yazıyı okumasını tavsiye ederek ve BES MTK değerlendirmesi gibi görünen bu değerlendirmenin özünde KESK’e ve bağlı sendikalara hakim anlayışların bir değerlendirmesi olduğunu söyleyerek bu bahsi kapatalım. Bu değerlendirmenin 15 Ekim mitinginin yasaklanmasına boyun eğilmesinden yaklaşık iki ay önce kaleme alındığını da geçerken not edelim.

Diplomasi cambazlığıyla zaman öldürmek

Kolluk güçleri dışında 40 bini aşkın kamu emekçisinin ihracının ardından 10 bini aşkın eğitim emekçisinin açığa alınması gündeme geldi. Çoğunluğu eğitim emekçisi ilk 40 binlik kıyım karşısında anlamlı bir tutum geliştirmeyenler, bu 40 bin emekçiyi birleştirme ve mücadeleye yöneltme çabası içerisine girmeyenler, ihraç edilen henüz sınırlı sayıdaki üyelerini de direnişlere yöneltmeyip maddi destek meselesini başa yazanlar, bu 10 bini aşkın eğitim emekçisinin açığa alınması sonrasında da benzer bir tutum geliştirdiler. Başbakanlık Genelgesi sonrasında ve 15 Temmuz öncesinde ihraçlara direnişle yanıt verilseydi, 40 bin emekçi işten atıldığında bu emekçilerle buluşmak ve onları da bu direnişlerle buluşturmak daha olanaklı olacaktı. 10 bin eğitim emekçisi açığa alındığında bu olanak yeniden doğmuştu. Bu 10 bin emekçinin önceki 40 binden farkı örgütlü mücadeleden geliyor olmaları ve çoğunluğunun Eğitim Sen’in mücadeleci unsurlarından oluşmasıydı.

Fakat ne KESK’in ve ne de Eğitim Sen’in, bu on bin emekçiyi buluşturmak gibi bir tutumu yoktu. Bu 10 bin emekçiyi muhatap alan ne bir toplantı çağrısı, ne de direnme çağrısı vardı. Açıklamalarda bol bol geçen “direneceğiz, mücadele edeceğiz” gibi kavramlar, emekçiyi merkezine alan ve fiili bir direniş hattının örülmesi eksenine oturan açıklamalar değildi. Bu açıklamalara direniş çağrıları değil, diplomatik arayışlar ve ‘hukuk mücadelesi’ eşlik ediyordu. Öyle ki Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca “MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) bu haksızlığı ortadan kaldırmazsa açılan davalarla, mahkeme kararlarıyla arkadaşlarımızın hepsi geri dönecektir”, “Ekim sonuna kadar üyelerimiz görevine dönecek” türünden ‘yüreklere su serpen!’ açıklamalar yapmaktan geri durmamıştı.

Hukuki arayışlar ve diplomatik ilişkilerle uzunca bir zaman öldürüldü. Dersim başta olmak üzere kimi illerde ve yerellerde şubelerin gösterdiği anlamlı mücadeleleri bir yana bırakırsak, süreç basın açıklamaları, dayanışma etkinlikleri gibi bilindik protestocu tutumlarla geçiştirildi.

Bakırköy ruhu devrede: “Yasağa boyun eğmek, kıyımlara kapı aralamaktır!”

Yukarıdaki başlığın ikinci bölümü, Kamu Çalışanları Birliği Girişimi'nin (KÇB-G) KESK’in Ankara valiliğinin yasağı sonrasında 15 Ekim mitingini iptal etmesi ardından yaptığı açıklamanın başlığıdır. Açıklamada “Miting yasağını ‘Baskılar ve yasaklar bizi yıldıramaz’ şiarı ile duyuran KESK, yapmış olduğu değerlendirme sonucunda mitingi iptal ederek yasağa boyun eğdi. Şubat ayında yayınlanan Başbakanlık Genelgesi sonrasında gerçekleşen işten atmalar karşısında tek bir direniş çadırı kurmayan, 15 Temmuz sonrası yaşanan kıyımlar karşısında da mevzi direnişler yaratmak yerine diplomasi, hukuk ve dayanışma fonu çalışmaları ile emekçileri oyalayan, Şubat’tan bugüne kıyımlar karşısında yapılan direniş çağrılarına kulak tıkayan KESK ve bağlı sendikaların bürokratları, bu kararları ile fiili meşru mücadele geleneğinden geriye bir şey bırakmadıklarını da ortaya koymuş oldular. Daha ilk günden işten atılan ve açığa alınan emekçilere direniş çağrısı yapması ve direniş çadırları kurarak mücadeleye giriş yapması gereken KESK ve bağlı sendikalar, zamanı boşa harcamış ve alışılagelen protestocu eylem biçimlerini hayata geçirmiştir. Kıyımlara yaygın direnişlerle yanıt vermeyen KESK, böylece kamu emekçilerinin güvensizliğini de büyütmüş, işten atılan ve açığa alınan emekçilerde de özgüven kaybına neden olmuştur. Yasağa boyun eğerek ise kamu emekçilerine yasağın vuracağı darbeden daha büyüğü bizzat bu bürokratlar eliyle vurulmuştur” denilmektedir.

KESK yasağa boyun eğerek, 1 Mayıs’ta sergilenen Bakırköy teslimiyetinin KESK’i nerelere taşıdığını gözler önüne sermiştir. Süreç boyunca gerçekleştirdiği en anlamlı eylemini geri çekmiş, açığa alınan ve ihraç edilen on binlerce emekçinin umudunu kırmıştır. Elbette bu mitingin arzu edilen bir kitlesellikte olmayacağı herkesçe görülüyordu. Ayların hamasi nutuklarla boşa geçirildiği, emekçilerde boş beklentiler yaratıldığı, direniş mevzileri yaratmaktan özenle kaçınıldığı bir sürecin üzerine on binlerce emekçinin KESK’in çağrısına uymayacağı açıktır. Tüm bunlara karşın, Ankara mitingi, kaybolan güvenin yeniden inşa edilmesinde ve emekçilerde mücadele eğiliminin güçlenmesinde önemli bir rol oynayabilirdi. Bunun için ise kararlılık gösterilmesi, yasağa rağmen yollara düşülmesi gerekiyordu. KESK’in yasağın ardından illerde yaptığı basın açıklamalarına Ankara’ya gelmek üzere hazırlanan kitlelerden daha azının katılmış olması, dahası katılımın parmakla sayılabilir olması çok şey anlatmaktadır.

KÇB-G’nin bu açıklamasında bir kez daha direniş çağrısı yapılmakta ve “Kıyımlara karşı iş yerleri, kent meydanları, ilçe ve mahallelerde, kısacası olanaklı her yerde direniş çadırları kurmak bugün önümüzde duran en acil görevdir. Bu görev ise başta işten atılan ve açığa alınan emekçiler olmak üzere, tüm kamu emekçilerinin omuzlarındadır” denilmektedir.

Yeni kıyımlar, eski tutumlar!

KÇB-G’nin “Yasağa boyun eğmek, kıyımlara kapı aralamaktır!” başlıklı açıklamasında, KESK’in yasağa boyun eğmesinin kıyımlara kapı aralamak olduğu dile getiriliyor ve şunlar söyleniyordu:

KESK ve ona yön veren reformist sol anlayışlar, direnmek yerine boyun eğmeyi tercih etmişlerdir. Böylece yakın zamanda binlercesi işten atılacak olan eğitim emekçilerinin kıyımına ve sonrasında dalga dalga gerçekleştirilecek olan yeni açığa almalara ve kıyımlara kapı aralamışlardır. Her şeye rağmen direnmek isteyen emekçinin de direncini kıracak bir tutum geliştirerek, kıyımlara uğrayacak emekçilerin direnme eğilimini de kırmaya hizmet etmişlerdir.”

Çok geçmedi, ikinci dalga geldi. 29 Ekim’de yayınlanan 675 sayılı KHK ile 10 bin 131 kamu emekçisi daha ihraç edildi. Kıyımların hemen ardından ise KESK’in illerde basın açıklamaları çağrısı gecikmedi! Bir kez daha “üyelerin görevlerine iadesini” isteyen, hukuksuzca açığa alınan on binlerce emekçiyi görmezden gelen açıklamalar yayınlandı. KESK adına yapılan “Ok yaydan çıkmıştır” başlıklı açıklamada “Buradan herkesi, parlamentoyu, siyasi partileri, sendikal konfederasyonları uyarıyoruz. Daha fazla izleyip, bekleyemeyiz” denilerek bir kez daha parlamentoya ve düzen güçlerine çağrı yapıldı. Üstelik bu çağrıda, “daha fazla izleyip, bekleyemeyiz” ifadesiyle bugüne kadar ki izlenen çizgi tariflenerek, sonunda da “Hak için her tür demokratik mücadele mübahtır!” denilerek belirsiz bir tablo çizilmiş oldu.

Oysa aynı KESK, 15 Ekim öncesinde yayınladığı eylem programının “kısa vadeli program” olduğunu bölge toplantılarında dile getiriyordu. Yapılan açıklamanın teşhir dışında bir tutum içermemesi, KESK’in yeni ihraçlar durumunda nasıl bir çizgi izleyeceğinin belirlenmemiş olduğunu, buna hazırlıksız olduğunu gözler önüne serdi. On binlerce kamu emekçisinin fiili mücadelesini örmek yerine, parlamentoya, düzen yargısına, düzen partilerine bel bağlamanın bugün KESK’i nasıl bir duruma sürüklediği ortadadır. Üye ile üye olmayan emekçiyi ayırmanın, ihraç edilen üyelerini ise direnişin merkezine koymamanın ve diplomasiyle vakit öldürmenin gelip dayandığı bir noktayı tariflemektedir bu açıklama. Öyle ki, bu noktada bile hala da işten atılan emekçilere direniş örgütleme çağrısı yapılmamakta, genel çağrılarla yetinilmektedir.

“Saldırılara karşı fiili mücadeleyi örelim!” başlıklı değerlendirmeye tekrar dönelim ve oradan yapacağımız alıntı ile bu başlığı bitirelim:

Kuşkusuz KESK’in ve bağlı sendikaların bu tutumsuzluğunun gerisinde izlediği reformist sendikal çizginin önemli bir payı var. Bu reformist çizgidir ki, olayları tersinden okumakta, düzen muhalefetinden medet ummakta ve fiili bir tutum geliştirmenin KESK’i hedef haline getireceğinden kaygı duymaktadır. Darbe girişimi sonrasında tek bir bildiri dahi çıkartılmamış olması bunu anlatmaktadır. Oysa fiili bir mücadele tutumu geliştirmemek, tersinden, KESK’i daha kolay lokma haline getirmekle kalmamakta, kamu emekçilerinin hak gaspları karşısında tepki gösteremez duruma gelmesine de vesile olmaktadır. (Kızıl Bayrak 5 Ağustos 2016 Sayı:2016/29)

Tek çıkış yolu: Direnmek!

Şubat Genelgesi sonrasında yapılan direniş çağrılarına yanıt verilmemesi nasıl ki kitlesel kıyımlara tutumsuzluğu beraberinde getirmişse, kitlesel kıyımlar sonrasında kıyıma uğrayan emekçileri merkezine almayan ve direnişin örgütlenmesi yerine diplomasi ve hukuk süreçleriyle zaman öldüren yaklaşım da bugün ortaya konulabilecek tepkinin örgütlenmesini zorlaştıran bir rol oynamıştır. Dün işimiz 15 Temmuz öncesinden daha zordu, bugün ise dünden daha zor!

Tüm zorluklarına rağmen bugün için de tek geçerli yol, ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin merkezinde olduğu bir mücadele sürecinin örülmesidir. Elbette ki buradan kastımız, mücadelenin bütün yükünün bu emekçilerin üzerine yıkılması değildir. Fakat bilinmeli ki, bugün iş güvencesi ortadan kaldırılmak istenen ve yeni ihraçların hedefinde olan emekçilerin mücadeleye çekilmesi ancak bununla mümkündür.

Bu mücadelenin öncü öznesi öncü-ilerici kamu emekçileridir. “İşimi geri istiyorum”, “işimize ve iş güvencemize sahip çıkıyoruz” gibi şiarlar altında öncelikle ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerin birleştirilmesi yönünde çaba harcanmalı, gelecekleri ellerinden alınan on binlerce emekçi ile bağ kurulmalıdır. On binlerce emekçiyi mücadeleye sevketmek ve kamu emekçilerinin kitlesel desteğini kazanmak, ancak bu öncü öznenin direniş yolunu seçmesi ile olanaklıdır.

KESK ve bağlı sendikalar öncelikle ayrımsız olarak ihraç edilen ve açığa alınan emekçilerle buluşma çabası içerisine girmeli, tüm illerde bu emekçilerle toplantılar gerçekleştirmeli, iş yerleri, kent meydanları, ilçe ve mahallelerde, kısacası olanaklı her yerde direniş çadırları kurmalıdır. Bu direnişler üzerinden kamu emekçilerinin ve toplumsal muhalefetin harekete geçirilmesi çabasına girişilmeli, sürecin gelişimine göre de farklı eylemsellikler gündeme getirilmelidir. Üye olup olmamasına bakmaksızın maddi dayanışma bu direniş mevzilerinde yerini alan emekçilerle gösterilmeli, koşullara ve direnişlerin yaygınlığına bağlı olarak direnişlerin merkezileştirilmesinin olanakları değerlendirilmelidir.

KESK’in kendisine yönelen saldırıları göğüsleyebilmesinin ve iş güvencesi tehdit altında olan milyonlarca emekçinin desteğini kazanmasının tek yolu da budur. Başta ihraç edilen ve açığa alınanlar olmak üzere öncü kamu emekçileri de, durumun kanıksanmasına izin vermemeli, bugünden direniş mevzileri yaratma çabasını göstermelidirler. Reformist çizginin aşılmasının ancak bu devrimci pratikle olanaklı olduğu bilinmeli, buna uygun bir süreç geliştirilmelidir.

Sosyalist Kamu Emekçileri

 

 

 

 

 

Devrimci sınıf faaliyetleri

 

Sınıf devrimcileri OHAL ile birlikte hayata geçirilen baskı ve saldırılara karşı mücadele çağrısını sürdürdü.

Sınıf devrimcileri bu hafta Ümraniye’de yaptığı duvar gazetesiyle devrimci sınıf faaliyetine devam etti. Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu imzalı “İşçilerin birliği halkların kardeşliği için mücadeleyi büyütelim” şiarının kullanıldığı duvar gazetesinde OHAL’le birlikte sermaye devleti tarafından tırmandırılan saldırılar teşhir edildi. İleri dönemde saldırıların çok boyutlu artacağı ifade edilirken, ‘12 Eylül faşist askeri darbesini işçi sınıfı mücadelesinin parçaladığı gibi, bugünü de ancak işçi sınıfı parçalayabilir’ vurgusu yapıldı.

Duvar gazetesi, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde işçi ve emekçilerin oturduğu mahallelerde yapıldı.

Trakya Metal İşçileri Birliği, son dönemde ülke gündeminden eksik olmayan baskı, zorbalık ve gözaltı-tutuklama saldırılarıyla ilgili olarak Trakya’da bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. İşçiler eyleme, mücadeleye çağrıldı.

7 Kasım sabahı metal, petro-kimya ve tekstil işçilerinin bulunduğu servis duraklarında dağıtılan bildiriler işçiler tarafından ilgiyle karşılandı.


 
§