11 Kasım 2016
Sayı: KB 2016/42

Dinci-faşist düzeni ancak emekçi kitlelerin militan direnişi yıkabilir!
Dinsel gericiliğin karanlığı ve emperyalizmin riyakarlığı
Halep-Musul-Rakka üçgeninde taktik savaşlar
Düzeniniz de yasalarınız da yok hükmündedir!
Erdoğan’ın Kürt hazımsızlığı
"Başka ulusları ezen bir ulus özgür olamaz!"
HDP milletvekilleri tutuklandı!
İzmir’de 4 Kasım eylemlerinin gösterdikleri
Saldırıların arkasında emperyalizm ve işbirlikçi büyük burjuvazi var
10 Ekim Ankara Katliamı davası
İşçi sınıfını iktidara taşıyan mücadele örgütleri ve yönetim organları: Sovyetler
Kamuda kıyımlar, tutumlar ve mücadelenin sorunları - II
İşçiden al, patrona ver!
Metal TİS’leri ve sınıfa politik müdahale
EMİS’e karşı “söz, yetki, karar” işçilere!
Bu düzeni yıkacağız ve hiçbir kirli yöntem bizleri bundan alıkoyamayacak!
Kazanmanın yolu direnmekten geçer!
Direnişi seçiyoruz!
Karanlığa karşı kararlılık
Şan olsun “Yeni Ekimler” yolunda proletaryanın öncü müfrezesine!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kirli savaş politikalarına, gericiliğe, şiddete ve sömürüye karşı

Direnişi seçiyoruz!

 

Dünyanın üzerinden kara bulutlar geçiyor. Emperyalist güçler kirli çıkarları uğruna dünya halklarını mezhepsel, ırksal farklılıkları kışkırtarak birbirine kırdırıyor. Bu haksız ve gerici savaşlarda en çok kadınlar ve çocuklar zarar görüyor. AKP iktidarı ise Türkiye’yi emperyalistlerin güdümünde savaş bataklığına sürüklüyor. Onlar savaş istiyor! Biz ise, emperyalist saldırganlık ve kirli savaş politikaları son bulsun istiyoruz! Bunun için direnişi seçiyoruz!

Sermaye sınıfının bir dediğini ikiletmeyen AKP, kiralık işçilikle, kıdem hakkının gaspıyla, düşük ücret politikalarıyla, işsizlik tehdidiyle köleliği sessiz sedasız kabul etmemizi istiyor. Biz ise, emeğimizi korumak, insanca yaşamak için direnişi seçiyoruz!

OHAL uygulamalarıyla Türkiye koyu bir karanlığa doğru hızla yol alıyor. Gericilik artarken, hak ve özgürlük adına ne varsa yasaklanıyor. OHAL’de düşünmek, yazmak, hakkını aramak yasak! Bunları yapanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Ama bir kadın şort giydi diye tekme atmak serbest! Bunu yapan serbest bırakılıyor! Onlar kadın cinayetlerini, tecavüzlerini “iyi hal indirimi” ile ödüllendiriyor, Ensar Vakfı’nda çocuklara tecavüzü “bir kereden bir şey olmaz" diyerek kolluyor, gerici eğitim müfredatlarıyla gençleri zehirliyor. Ellerindeki çekiçle kendine muhalif herkesi ezmek istiyorlar! Biz ise baskıya, gericiliğe karşı hak ve özgürlüklerimizi sonuna kadar savunmayı, direnişi seçiyoruz!

Kürt halkına karşı zulmün her türlüsünü reva görenler, kadın-çocuk demeden katletmeye devam ediyor, belediyelere kayyım atıyor, sırf Kürtçe diye çocuk TV kanalını dahi kapatıyor. Biz ise halkların kardeşliğini yaşamın her alanında örmek için, direnişi seçiyoruz!

25 Kasım’ı tarihe miras bırakan, baskı ve zorbalığa karşı direnişin sembolü olan Mirabel Kardeşler gibi direnişi seçiyoruz!

İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları olarak sömürünün katmerlisini yaşayan, şiddetin her türüne maruz kalan, yoksulluğun cefasını en çok çeken kadınları da direnişe çağırıyoruz!

Diren ki değiştirelim! Diren ki sömürüsüz, savaşsız, şiddetsiz bir yaşam kuralım!

İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları

 

 

 

 

 

25 Kasım’ın tarihçesi

 

25 Kasım 1960 tarihi, Latin Amerika’ da bulunan Dominik Cumhuriyeti’ne egemen Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Clandestina Hareketi’nin öncülerinden olan Mirabel kardeşlerin tecavüz edilerek öldürüldüğü tarihtir. Patria, Minerva ve Maria Mirabel kardeşler şahsında diktatörlüğe karşı özgürlük mücadelesi susturulmak istenmiştir.

Verdikleri mücadele içinde “Kelebekler” diye anılan Mirabeller, Latin Amerika halklarının ve dünyanın her köşesinden emekçi kadınların sembolü haline gelirler. Kelebeklerin öldürüldüğü 25 Kasım tarihi, 1981 yılında Kolombiya’da toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı’nda “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan edilir.

Her yılın 25 Kasım'ı, emekçi kadınların şiddete, gericiliğe, baskıya ve sömürüye karşı sokaklarda özgürlüklerini haykırdıkları bir direniş günü olarak örgütlenir.


 

 

 

 

İEKK’dan emekçi kadın toplantıları

 

İşçi-Emekçi Kadın Komisyonları (İEKK) 25 Kasım’ın ön günlerinde İstanbul, Adana ve Ankara’da toplantılar düzenledi.

İstanbul Küçükçekmece Emekçi Kadın Komisyonu, 6 Kasım günü aylık buluşmasını gerçekleştirdi. Buluşan emekçi kadınlar yaptıkları kahvaltının ardından forum gerçekleştirdi. Forum gündemleri kapsamında 25 Kasım’ın tarihsel kökeni ile ilgili bilgi verilerek kadın sorununun ve buna bağlı olarak kadına yönelik her türlü şiddetin kaynağı olan kapitalist sömürü düzeninin ancak toplumsal bir devrimle yıkılabileceğinin altı çizildi. Bu bakış açısı ile İEKK’nın amacının işçi ve emekçi kadınları yaşadıkları sorunlara ve karşı örgütlemek ve erkek sınıf kardeşleriyle birlikte mücadeleye çekmek olduğu anlatıldı.

İEKK’nın kadın sorununa bakış açısı üzerine yapılan tartışmaların ardından 15 Temmuz darbe girişimi ve OHAL koşullarının emekçi kadınlara yansımaları üzerine örnekler verildi. Kamu emekçilerine, muhalif basına yönelik saldırılar ve HDP’li milletvekillerinin tutuklanması gibi güncel gelişmeler değerlendirildi. Kirli savaş politikalarının emekçi kadınlara yansımaları üzerinde duruldu. Yapılan konuşmalarda emekçi kadınlar iş yerlerinde karşı karşıya kaldıkları baskı, taciz ve mobbinge dair de örnekler verdiler.

Foruma katılan İstanbul Üniversitesi direnişçisi Buse Bayram direnişlerini ve direniş boyunca yaşadıkları gözaltı-polis terörünü anlattı. Forum İEKK’nın 25 Kasım’a yönelik eylem programının aktarılması ve buna yönelik yapılan planlamaların ardından sonlandırıldı.

6 Kasım Pazar günü kahvaltıda buluşan Kartal İEKK, kahvaltı sonrası gerçekleştirilen toplantıda güncel gelişmeleri ele aldı. Cumhuriyet yazar ve yöneticileri ile HDP’li milletvekillerinin tutuklanması, her türlü eylem-etkinliğin yasaklanması, basın açıklamalarına azgınca saldırılması, her türlü muhalif sesin susturulması, tüm ezilen kesimlere gözdağı verilmesi üzerine örgütlenmenin, yan yana gelmenin yakıcılığı ortaya konuldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde yapılacak etkinlik programı hazırlıkları planlanarak toplantı son buldu.

Adana İEKK “Emperyalist savaşların gölgesinde ve karşısında kadınlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Yapılan söyleşide ise emperyalist savaş ve saldırganlığın neden olduğu sorunlar ve bunların kadınlar üzerindeki yansımaları işlendi. Kirli savaş politikalarına karşı emekçi kadınların işçi sınıfının bağımsız devrimci tutumu çerçevesinde taraf olması ve örgütlenmesi gerektiği ifade edildi.

Ankara İEKK’nın, aylık meclislerinde gerçekleştirdiği eğitim toplantılarının Kasım ayı konusu “kadının kurtuluşu ve sosyalizm” idi. Toplantının ilk bölümünde Ekim Devrimi’yle birlikte kadınların özgürleşmesi temelinde atılan adımlar aktarıldı. Ekim Devrimi’nin tarihsel deneyiminden yola çıkarak kadınların kurtuluşunun neden sosyalizmde olduğu anlatıldı. Sunumun devamında, 25 Kasım kapsamında hazırlıklar ele alındı.

 

 
§