9 Eylül 2016
Sayı: KB 2016/34

Yayılmacı savaşlara karşı işçilerin birliği halkların kardeşliği
AKP/Erdoğan iktidarının kazanamayacağı savaş
T. Erdoğan Obama ve Putin’le görüştü
Düzenin yapboz siyaseti
Faşist baskı ve teröre karşı direnişi büyütelim!
Olmayan düğmeyi ilikleyen düzen hukuku
DEV TEKSTİL Eylül Ayı GMYK Toplantısı gerçekleştirildi
Murat Ülker neden, nasıl zengin?
İş cinayetleri ve ortalığa saçılan gerçekler
Kırıntılar için değil, sermayenin köleliğinden kurtulmak için mücadeleye!
Güncel deneyimler ışığında demokrasi sorunu - H. Fırat
Türkiye-AB ilişkilerinde çatışan çıkarlar, gerilen ipler
ABD başkanlık seçimleri: Tiyatro devam ediyor
TTİP: Emperyalist sömürü, yağma ve haydutluğun yeni bir aracı
Çocukların özgürlüğü için yıkılacak düzen.
Hapishanelerde 600 çocuk
Şiddete uğrayan kadınlar, devlete güvenmiyor!
Sermaye devleti kesenin ağzını işçiye kapattı, MİT’e açtı
Düzenle barış diyenlerin, demokrasi ve özgürlükten anladıkları...
Yarım kalan şarkı... Victor Jara!
Gerçekçiliğin sinemadaki özeti: Yılmaz Güney
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DEV TEKSTİL Eylül Ayı GMYK Toplantısı gerçekleştirildi

 

Sendikamızın Eylül ayı Genişletilmiş MYK toplantısı 3 Haziran 2016 (Cumartesi) tarihinde bütün temsilciliklerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda tekstil sektörü, sınıf hareketinin tablosu, dünya ve ülkedeki gelişmeler bütünlüğü içinde değerlendirmeye konu edildi.

* Darbe girişiminden sonra yaşanan süreç ve işçi sınıfına yansımaları değerlendirilerek sonuçlar çıkartıldı. Başarışız darbe girişimini fırsata çeviren AKP iktidarı toplumu baskı altına alan, sömürüyü ağırlaştıran uygulamaları bir bir hayata geçiriyor. İlerici gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, kamu görevlileri çeşitli bahanelerle tutuklanıyor, görevden alınıyor. Darbe girişimi sonrası süreç tam bir cadı avına dönüşmüş durumda. Sendikamız, AKP iktidarı eliyle hayata geçirilen dinci gerici uygulamalara, baskıya, sömürüye karşı tekstil işçisini aydınlatmak ve mücadeleye çağırmak için daha güçlü adımlar atacaktır.

* AKP iktidarı darbe girişimini patronlara verdiği sözleri yerine getirmek için de fırsata çevirmiş durumda. BES, Varlık Fonu, patronlar için yeni teşvikler vb. KHK’larla hayata geçirildi. Yeni kölelik uygulamalarını hayata geçirmek için de hazırlıklar yapılıyor. Diğer yandan ise hakları için mücadele eden işçilerin mücadeleleri yasaklanıyor, polis ve özel güvenlik saldırıları rutinleştiriliyor.

Hayata geçirilen saldırılarla topluma gözdağı veriyorlar, biat toplumu yaratmaya çalışıyorlar. Tüm bu saldırılara rağmen çeşitli işçi direnişleri yaşanıyor. İşçi sınıfının ortaya koyduğu direnme cüreti bugün her zamankinden daha da önemlidir. Sendikamız baskı ve zorbalığa karşı işçi sınıfının mücadelesini güçlendirme bilinciyle hareket edecektir. Geleceği için direnen işçi ve emekçilerin mücadelesini büyütmek için elinden gelen çabayı sarf edecektir.

* Sendikamız yerel ve merkezi eğitim çalışmalarını sürdürecektir. İşçi sınıfının sınıfsal eksende eğitimi geleceğin güçlü mücadeleleri için hayati bir yerde durmaktadır. Bunun bilincinde olan sendikamız kadro ve genel işçi eğitimlerini mümkün oldukça yaygınlaştıracaktır. Bu doğrultuda eğitim toplantıları, seminerler, broşürler gibi araçlar yaygın olarak kullanılacaktır.

* İşçi sınıfına dönük hayata geçirilen saldırılar konusunda ciddi bir bilgi bulanıklığı yaratılmaktadır. İşçi ve emekçilerin önemli bir kısmı basın ve medya üzerinden yapılan yalan haberler, hükümet yetkililerinin gerçekleştirdiği yalan ve yanıltıcı açıklamalardan kaynaklı karşı karşıya kalınan saldırıların farkında değildir. Sendikamız bu konularda sınıf bölüklerini aydınlatıcı ve mücadeleye çağıran faaliyet yürütecektir.

* Tekstil patronları darbe girişimi sonrası gelişen süreci kendileri adına önemli bir fırsata çevirmiş bulunuyorlar. Bir yandan büyüme rakamlarını yayınlarken, öbür yandan “kriz” vb. gerekçelerle işçi ve emekçilere ağır çalışma ve yaşam koşullarını dayatıyorlar. Suriyeli göçmenler başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen göçmenleri ucuz iş gücü olarak değerlendiriyorlar. Göçmen işçileri bahane ederek çalışma ve yaşam koşullarını ağırlaştırıcı adımlar atıyorlar. Kadrolu işçiler işten çıkarılarak yerlerine İŞKUR üzerinden işçi alımı, yevmiyeci ve sigortasız işçi alımı yapıyorlar. Bu gibi uygulamalardan kaynaklı tekstil iş kolunda istihdam daralması yaşanıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Yaşanan başlı başına güvencesizleştirmedir. Tekstil patronları diğer yandan da hükümetten yeni yasalar, teşvikler istiyorlar. Patronların talepleri işsizlik fonu başta olmak üzere işçi ve emekçilerden kesilen fonlardan karşılanıyor.

Sendikamız tekstil patronlarının fırsatçılığına ve dayattıkları ağır koşullara karşı tekstil işçilerinin mücadelesini büyütmek için yerel çalışmalarını yoğunlaştıracaktır. Bu doğrultuda broşür, bildiri vb. araçlar daha yaygın biçimde kullanılacaktır.

* Son dönemlerde artan şoven kışkırtıcı propaganda fabrikalara kadar inmiştir. Kirli savaş ve saldırganlık üzerinden yürütülen kirli propaganda birçok fabrikada işçileri parçalayıcı bir rol oynamaktadır. Bu durum patronların işçileri daha fazla sömürmesini sağlamaktadır. Sendikamız her türlü şoven, etnik ayrışmaya karşı, kirli savaş ve saldırganlığa karşı “işçilerin birliği halkların kardeşliği” mücadelesini büyütecektir.

* Çeşitli tekstil fabrikalarında bugün için sınırlı bir takım hareketlilikler yaşanmaktadır. Sendikamız bu hareketliliği güçlendirmek ve örgütlü bir kimlik kazandırmak için çabalamaktadır. Sendika çalışmamızın olmadığı alanlarda da benzer hareketlilikler yaşanmaktadır. Buralara da sendikamızın olanakları dahilinde müdahale edilmektedir. Bugün için sınırlı fakat anlamlı bir takım adımlar atılmıştır. Bu adımlar güçlendirilecektir.

* Şanlı Greif işgaline DİSK Tekstil, patron ve devlet işbirliğiyle gerçekleştirilen saldırının ardından ihanet sözleşmesi imzalanmıştı. DİSK Tekstil yeni bir ihanet sözleşmesi için hazırlanıyor. Sendikamız Greif işçilerinin işçi sınıfı adına iyi bir sözleşme imzalaması için elinden gelen çabayı sarf edecektir. Bu doğrultuda çeşitli müdahaleleri gündemine almıştır.

* Sendikamızın merkezi yayınlarının daha işlevsel hale getirilmesi değerlendirilerek çeşitli kararlar alınmıştır. Sendika bültenimiz başta olmak üzere her aracımız sendika çalışmamızın ihtiyaçlarına göre çeşitli müdahalelere konu edilmiştir.

GMYK toplantımız farklı bir dizi konuyu da gündemine alarak değerlendirmiştir. Sendikamızı güçlendirmek ve işçi sınıfı adına güçlü mevziler kazanmak için bütün üye ve dostlarımızı devrimci sınıf sendikacılığı ilkeleri doğrultusunda daha fazla emek harcamaya davet ediyoruz.

DEV TEKSTİL Merkezi Yürütme Kurulu
6 Eylül 2016


 

 

 

 

AVON’da taşeron şirket Klüh ile talepler görüşüldü

 

AVON direnişçilerinin depo ve genel merkez önünde yürüttükleri direniş ve eylemlerin yanı sıra, AVON depodaki örgütlenme çalışmalarının da etkisiyle AVON’daki taşeron şirket Klüh, kadın direnişçi Eylem Görgü’yü görüşmeye çağırdı.

Taşeron şirket Klüh, AVON yönetimi, AVON direnişçileri ve DGD-Sen çalışanlarının katıldığı görüşmeler başladı. AVON direnşçilerinin taleplerinin ifade edildiği ilk görüşmenin ardından bir görüşme daha gerçekleşti. İki görüşmede de talepler çerçevesinde konuşmalar gerçekleşti. AVON yönetimi talepler çerçevesinde kararlarını bildireceklerini ifade ettiler. AVON direnişçilerinin talepleri şu şekildeydi:

- Taşeron Klüh gidecek!

- Tüm işçilere kadro!

- İşten atılan işçiler geri alınacak!

- Sendika protokol ile tanınacak!

AVON şirketinin yeni reklamlarla imaj tazelemeye çalışmasının üzerine AVON direnşçileri AVON’u sayfalarından teşhir etmeyi sürdürüyor.

Ayıca AVON işçileri, sendikalı oldukları için işten atılan ve direnişlerini sürdüren Tedi işçilerini de ziyaret ederek sınıf dayanışmasını yükseltti.

 
§