13 Mayıs 2016
Sayı: KB 2016/18

Kölelik dayatmalarına diren, örgütlen!
Devrimci sınıf ve kitle hareketi - E. Bahri
Hırsızlık ve yolsuzluğun kaynağı kapitalizme karşı mücadeleye!
AKP’nin savaş politikaları, kirli hesapları ve sonuçları - D. Yusuf
Kilis’i fırsata çeviriyorlar! - H. Eylül
Kapitalizm israf demektir
Hedef devrimci sınıf hareketi!
Soma Katliamı, işçi sınıfına örgütlenme çağrısıdır!
Madenler yeni katliamlara gebe
Sınıf hareketi, önündeki engelleri fiili-meşru mücadele çizgisiyle aşacak!
15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinden 2013 Haziran Direnişi'ne… - Ekim Umutcan
Dün başardık, yine başarabiliriz!
Esnek üretim biçimlerini meşrulaştırma operasyonları!
İşçi ve emekçilere “destek” adı altında sömürü
Göçler, mülteciler, sorunlar ve sorumlular - 2
Hollande-Wals hükümetinin ‘‘yeni iş yasası” işçi sınıfının tarihsel kazanımlarına dönük kapsamlı bir saldırıdır
Gece ayakta: Çelişkili bir hareket
Ortadoğu’daki gelişmeler ve ilk sonuçları - D. Yusuf
Hapishanelerde baskılar artıyor!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Hapishanelerde baskılar artıyor!

 

Birçok hapishaneden Adalet Bakanlığı’ndan gelen yeni bir genelge uyarınca tutsakların yaşamsal ihtiyaç malzemelerinden bir dizi haklarına kadar kısıtlamaların getirildiği, fiili saldırıların yaşandığı haberleri geliyor. Böyle bir genelgenin olup olmadığı bile ayrı bir tartışma konusu iken, tüm bu yaşanan süreçler, tıpkı Ulucanlar, 19-22 Aralık katliamlarının öncesi gibi; “hapishanelere hakim olamıyoruz”, “hapishanelerde güvenlik zaafiyeti var” vb. demagojik söylemler eşliğinde tutsakların var olan haklarına saldırarak gerçekleştirdikleri katliamların ön süreçlerine benzer bir hazırlığı da akla getiriyor.

Bunun son örneklerinden birisi de Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde yaşanmaktadır. Bir süredir sürgün sevklerin yaşandığı hapishanede şimdi de müdürler aracılığıyla devrimci tutsaklara, bu güne kadar kantinden parayla satın alınmış olunan yaşamsal malzemelerin hücrelerden toplatılacağı bildirilmektedir.

Kişi başına tek nevresim takımının verileceği, hücre başına tek leğen, tek çekpas sopası (75 santimetreye düşürülerek), tek kova verileceği, poşet, naylon, peynir, yoğurt, dondurma kapları gibi plastik malzemelerin ve günlük gazetelerin hücrede bulundurulmasına izin verilmeyeceği, 5 litrelik içme sularından bir tane ve ancak boşalanı iade edildiği takdirde verileceği gibi yeni uygulamalardan bahsediliyor. Tüm bu uygulamaların zaten ağır tecrit koşullarında kalan tutsakların yaşamlarını daha çekilmez kılmaktan ve üzerlerindeki baskıları arttırmaktan öteye hiçbir amacı olmadığı açıktır. Öyle ki kantinde kırtasiye malzemesi olarak satılan “daksilin” bile birden “güvenliği” tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle satışının yasaklanmış olmasının başkaca hiçbir mantıklı izahı yoktur.

Öte yandan devrimci tutsakların kamera tacizine izin vermeyeceklerini bugüne kadar ilan eden söylem ve pratiklerine rağmen, yaşanacak gelişmelerin önden bilinmesi ve tahmin edilmesine rağmen şimdi yeniden hücrelere kameraların takılacağının söylenmesi açıkça bir provokasyon girişimidir. Sincan’daki devrimci tutsaklar olarak kamera tacizine izin vermeyeceğimizi gerek Asliye Ceza Mahkemeleri’nce açılan davalara ve “cezalara” gerekse de “disiplin cezalarına” rağmen bugüne kadar göstermiş olduk.

Bununla birlikte yıllarca hücre değişikliği taleplerimize “yer yok” vb. mazeretler üreterek olumsuz yanıt veren hapishane idaresi şimdi hücreleri zorla ve istemlerimiz dışında değiştireceği tehditlerini savurmaktadır. Böylelikle hem blok ayrımı nedeniyle bizlerin sohbet hakkı vb. haklarını gasp edecek hem de tecriti koyulaştırarak kısıtlı olan iletişim imkanlarımızı da koparmaya çalışacaktır.

Bu konuda dışarıdaki kamuoyunun da duyarlılığını ve desteğini bekliyor, bu vesileyle sesimizi sizler aracılığıyla duyurmuş oluyoruz.

“Devrimci irade teslim alınamaz!”

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden

TKİP Dava Tutsakları adına Onur KARA
25 Nisan 2016

 

 

 

 

Sincan’da 1 Mayıs ve 6 Mayıs etkinlikleri

TKİP dava tutsağı Onur Kara, Sincan Cezaevi’nde yapılan 1 Mayıs ve 6 Mayıs etkinliklerinin haberini Kızıl Bayrak’a gönderdi.

***

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan TKİP, DHKP-C ve KDÖ dava tutsakları, 1 Mayıs’ı düzenlemiş oldukları ortak bir etkinlikle kutladılar.

Saat 14.00’te başlayan etkinlik açılış konuşması ve 1 dakikalık saygı duruşu ile devam etti. Saygı duruşu esnasında Nazım Hikmet’ten “Güneşi İçenlerin Türküsü” adlı şiir okundu. Ardından tutsaklar hep beraber 1 Mayıs Marşı’nı söylediler. Marşın ardından ise yine işçi sınıfının büyük ozanı Nazım Hikmet’ten “Onlar ki...” adlı şiir okundu. Daha sonra da hep birlikte Avusturya İşçi Marşı ve Enternasyonal Marşları söylendi.

Marşlar ve şiirler bitince programa, belirlenmiş olan ortak sloganlar atılarak devam edildi. “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Bijî yek Gulan!”, “Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Kahrolsun emperyalizm, kapitalizm yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Kahrolsun faşizm yaşasın mücadelemiz!” sloganlarının atılmasıyla birlikte program sonlandırıldı.

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki komünist ve devrimci tutsaklar her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs’ı tarihsel özüne uygun ve Taksim iradesinde somutlaşan kararlılıkla kutlamış oldular. MKP dava tutsakları da (Devrimci Halkın Günlüğü) etkinliğe katılarak destek verdiler.

***

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki komünist tutsaklar 6 Mayıs’ta düzenlemiş oldukları bir etkinlikle Denizler’i andılar. Saat 21.00’de başlayan anma etkinliği açılış konuşması ve Denizler şahsında tüm devrim şehitleri için saygı duruşu ile devam etti. Saygı duruşu esnasında Adnan Yücel’den “Biz kazanacağız” adlı şiir okundu.

Saygı duruşunun ardından anma için hazırlanan metin okundu. Denizler’in mücadelesine, ‘71 devrimci çıkışının anlamına ve komünistlerin bu mirası proleter sosyalizm temelinde bugüne taşıdıklarına dair vurgular içeren konuşma metninin ardından tutsaklar hep birlikte “Şarkışla” parçasını söylediler. “Şarkışla” parçası söylendikten sonra N. Hikmet’ten “Güneşi İçenlerin Türküsü” adlı şiir okundu. Ardından tutsaklar hep birlikte “Unutmadık unutmayız” marşını söylediler.

Programda marş ve şiir bölümlerinin tamamlanmasının ardından sloganlara geçildi. “Deniz Yusuf Hüseyin ölümsüzdür!”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür!”, “Deniz Yusuf Hüseyin sürüyor sürecek mücadelemiz!”, “Yaşasın Türkiye Komünist İşçi Partisi!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” atılan sloganlar oldu.

Programın sonunda ise tüm etkinliklerde olduğu gibi tutsaklar hep birlikte devrim şehitlerine zafer sözünü ilan ederek programı bitirmiş oldular. Komünist tutsakların düzenlediği anma etkinliğine siper yoldaşları da katılarak destek verdiler. Devrimci ve komünist tutsaklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devrim şehitlerini anarak, ideallerine, mücadelelerine bağlılıklarını göstereceklerdir.

Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden TKİP dava tutsakları adına Onur Kara

 
§