31 Ekim 2014
Sayı: KB 2014/43

Emperyalizmin kirli oyunlarına karşı Kürt halkıyla dayanışmayı büyütelim!
Kobanê ve “insan hakları emperyalizmi” - A. Eren
Kobanê’de direniş çetelere geçit vermiyor
Baskı ve terör yasaları genişliyor
Validebağ’da direniş, talanı frenledi!
Yağma ve talanın yeni adresi Validebağ Korusu
Ellerindeki kanı yalanla temizlemek istiyorlar
“İş cinayetlerinin hesabı sorulacak!”
İşçi sınıfı hareketi çıkış yolu arıyor
Sermaye topyekün saldırıya hazırlanıyor
“Üniversite Ar-Ge laboratuvarına dönüştürülüyor”
Ekim Devrimi üzerine - V. İ. Lenin
Ukrayna seçimleri ve “Demokrasi” oyunu - E. Eren
Toplu mezarlar ülkesinde öfke büyüyor!
Öfke büyüyor, emekçiler sokakta!
Meclisler kurula hazırlanıyor
DLB İstanbul Meclisi toplandı
Hangi cumhuriyet?
Binler Cumartesi Anneleri’nin yanında!
Vardık, varız, var olacağız!
Yaşamın yarısından kavganın yarısına...
Şer’i adaletin terazisinde kadın düşmanlığı ağır basıyor
Fotoğraf karesinden yansıyanlar, fotoğraf karesine sığmayanlar
Savaşsız, sınıfsız, sömürüsüz, yaşanabilir bir gelecek için 6 Kasım'da alanlara!
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Meclisler kurula hazırlanıyor

 

Devrimci Gençlik Birliği (DGB), 30 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek genel kurul öncesi meclis çalışmalarını güçlendirerek devam ettiriyor.

İç Anadolu Meclisi

Anadolu’nun birçok bölgesinden DGB’liler içerisinden geçilen süreç ve genel kurul üzerine tartışmalar gerçekleştirdiler. DGB İç Anadolu Meclisi’nin toplantısı, DGB’nin gelinen süreçte tablosu ve DGB meclislerinin öneminin vurgulanması ile başladı. Ardından toplumsal gündemlere dair tartışmalarla devam etti.

Tartışmaların devamında, yerellerde DGB’nin tablosu olumlu örnekler ve eksiklikler ortaya konularak tartışıldı. 6 Kasım süreci ile birlikte etkin bir mücadele dönemi başlatmak üzerinden bir kararlılık ortaya konuldu.

Genel kurulun gündemleri tartışılırken, her yerelin buraya yönelik politik hazırlık içerisinde olması gerektiği vurgusu yapıldı. Devrimci Gençlik Birliği’nin kullanacağı bir yayının önemi üzerine tartışmalar yürütüldü. Toplantıya Ankara, Sivas, Çorum, Kırıkkale, Aksaray, Kayseri ve Eskişehir’den DGB’liler katılırken, her alanda mücadeleyi büyütme vurgusu ile meclis toplantısı sonlandırıldı.

Bursa Meclisi

Devrimci Gençlik Birliği (DGB) Bursa Meclisi toplandı. Toplantıda, ‘DGB neyi amaçlıyor?’, ‘Neden DGB?’ soruları üzerine bir tartışma yürütüldü. Burada çeşitli başlıklar halinde DGB’nin hangi ihtiyaçlara yanıt vermesi gerektiği tartışıldı. Bunun örgütsel ayaklarının nasıl oluşturulması gerektiği üzerinde duruldu. Gelen sorular üzerine DGB’yi diğer gençlik örgütlerinden ayıran ilkesel ve örgütsel kıstaslar üzerine sohbet edildi.

Burjuvazinin anti-bilimsel, ezberci ve gerici eğitim sistemine karşı Marksizm’in kılavuz alınması gerektiği tartışılarak 1 Kasım’dan itibaren ‘diyalektik materyalizm’ üzerine tartışmaların başlaması kararlaştırıldı.

Gençliğin işçi sınıfıyla bağ kurması, meslek hayatında nelerle karşılaşılabileceği ve buna karşı nasıl taraf olunması gerektiği üzerine de tartışmalar yapıldı. Bu kapsamda 5 Kasım’da, direnişçi Sütaş işçilerinin üniversiteye çağrılması kararlaştırıldı.

Ekim Gençliği / Ankara-Bursa

 

 

 

 

 

DGB’den Karaman açıklaması

 

Devrimci Gençlik Birliği (DGB), Karaman Ermenek’te 18 işçinin maden ocağında mahsur kalması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sözde ‘kaderimiz’; kriz, açlık, sefalet, emperyalist savaş, barbarlık ve ölüm! Kaderimizi kendi elimize alalım, sermaye düzenine son verelim!” çağrısı yapılan açıklamada “Maden işçileri bu sömürü düzeninin en iğrenç koşullarını yaşıyor. Yaşamak şöyle dursun, sözde iş ‘kazaları’nda ölüme terk ediliyorlar” denildi.

Sermaye ile el ele veren devletin işçileri sefaletin dipsiz kuyusuna sürüklediği belirtilerek şunlar söylendi:

Bu sermaye iktidarı, kendi geleceği için, kârları için her türlüğü pisliği, yolsuzluğu, adaletsizliği yaparken, işçileri, sömürülen-ezilen halkları nasıl ki yalan ve boş lafla sözde ‘kaderleri’ne, sömürüye, sefalete ve barbarlığa terk ediyorsa, biz gençliği de kendi ‘kaderimiz’e terk ediyor: Eğitim sistemiyle, paralı eğitimle yarattığı eşitsizlikle, meslek edinmek için kolay yol gibi gösterdiği mesleki eğitimle, staj sömürüsüyle, 4+4+4’le, TEOG’la, LYS’yle yarattığı koşullarla bize hiçbir gelecek bırakmıyor. Geleceğimizi; onların çıkarlarına uymak, sömürü düzenine köle olmak, ölümüne çalışmak, kendi çıkarları için açtıkları savaşlarda ölmek ve barbarlık içinde çürümekmiş ya da onlar gibi bencilce, ikiyüzlüce başkalarının kuyusunu kazmakmış gibi gösteriyor.

Sermaye iktidarı, kâra, sömürüye ve barbarlığa dayalı düzenini bizim kaderimizmiş gibi gösteriyor, bizi öyle yaşatmaya, yaşatarak sömürmeye, sokaklarda süründürmeye çalışıyor. Ama yanılıyor, kaderimiz devrimde, işçi sınıfıyla birlikte sömürü zincirlerini kırmakta, sermaye düzenine, sınıflara ve her türlü ayrımcılığa son vermekte. Ya ‘sermayenin kaderi’ne razı olup barbarlığa mahkum olacağız, ya da tüm sömürülen, ezilen halklarla kaderimizi ortaklaştırıp, sokaklarda birleşeceğiz: Emperyalist-kapitalist sisteme son vereceğiz!”

 

 

 

 

 

DGB madenciler için eylemde

 

Ermenek’teki maden ‘kazasını’ protesto etmek için Karşıyaka İzban önünde toplanan İzmir Devrimci Gençlik Birliği üyeleri “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni” pankartı açtılar. DGB’liler işçi katliamlarına ve iş cinayetlerine karşı hesap sorma çağrısını yükselterek yol boyunca sloganlarla yürüdüler.

DGB’liler Karşıyaka Çarşı girişinde bir saatlik oturma eylemi düzenledi. Eylem boyunca, madenciler hakkında yazılan şarkılar çalınarak Karşıyakalı emekçiler oturma eylemine davet edildi. Coşkulu sloganların atıldığı oturma eylemine çevredeki emekçiler de alkışlarla destek verdi.

Oturma eyleminin sonunda, Soma için Ege Üniversitesi’nde işgal gerçekleştiren öğrencilerin duruşmasına çağrı yapılarak DGB’lilerin işçi ve emekçilerle her zaman dayanışma içinde olacağı vurgulandı. Eylem, dün Soma’da, Torunlar’da işçileri katleden zihniyetin bugün Ermenek’te işçileri yerin dibinde mahsur bırakan ve ölümle burun buruna getiren zihniyetle aynı olduğu ve işçilerin, emekçilerin hesap soracağı ifade edilerek sonlandırıldı. DGB’nin gerçekleştirdiği oturma eylemine BDSP, Kaldıraç, Partizan, Eğitim Sen İzmir 2 No’lu Şube ve Karşıyaka Halk Forumu destek verdi.

Ekim Gençliği / İzmir

 

 

 

 

 

Çukurova’da DGB faaliyeti

 

Çukurova DGB, meclis toplantısında aldığı kararlar doğrultusunda çalışmalarına hız verdi. Gençliği YÖK düzenine karşı mücadeleye çağıran yazılamalar Çukurova Üniversitesi'nde yapıldı. Yanı sıra emekçi semtlerinde de emekçileri ve gençliği örgütlenmeye çağıran yazılamalar yapıldı.

DGB broşürleri de Çukurova Üniversitesi’nde rektörlük önü, R1 kantini ve yemekhane önünde öğrencilere ulaştırıldı.

Son olarak “Sessizliğe çığlık, karanlığa ışık, emperyalizme karşı DENİZ ol!” ve “Gençlik birliğe, devrime!” şiarlı afişler Baraj Yolu, Gençlik Meydanı civarı ve Çarşı merkezde yapıldı.

Kızıl Bayrak / Adana

 
§