30 Mayıs 2014
Sayi: KB 2014/22

Kavga bitmedi, daha yeni başlıyor!
“Birgün gelecek,
zaman bizim olacak, bizim!”
Uğur Kurt katledildi
Uğur Kurt’un katledilmesi protesto edildi
Alevilerden kitlesel ve öfkeli protesto!
Polis terörü kol geziyor
Depremde mezarda emeklilik, Soma’dan sonra taşeron kölelik!
Kadıköy’de taşeron çalışmaya ve iş cinayetlerine protesto
Kartal’da iş bırakma
geri adım attırdı
DİSK-AR iş cinayetleri raporu

“Çocuk da olsa”
maden işçisi

Maden işçileri bir yol arıyor

Aliağa Belediyesi işçilerinin direnişi sürüyor

Greif işçileri
direnişlerini sonlandırdılar

Greif işçilerinden direniş manifestosu!
1914’te Sosyal Demokrasi: “Bu tehlike anında anayurdu yalnız bırakamayız” - A. Eren
AP seçimleri: AB’de sarsıntı devam ediyor!
Almanya NSA davası
Audi’den faşistlerle
işbirliği itirafı
Erdoğan'ı Köln'de on binler protesto etti
Ege’de yaşanan deprem panik yarattı
İşgal, boykot, direniş
İşgal ve boykot eylemleri aynasında ‘Devrimci Gençlik Birliği’
“Beş yıl sonra kansere yakalandım”
Kapitalizm işçi ve emekçileri öldürür!
Haziran’ın ‘ödülü’
Onurlu kavgamızın namuslu kalem işçileri
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

“Çocuk da olsa” maden işçisi

 

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine dayanarak yaptığı araştırmaya göre, kömür ve linyit madenlerinde çalışanların yüzde 4.2’si çocuk. Sadece kömür ve linyit madenlerinde 2 bin 76 çocuk işçi var.

Kömür ve linyit madenlerindeki çocuk işçilerin yüzde 85.5’i kayıtdışı çalışırken, yaş ortalaması 15-19 arasında değişiyor. Aylık ücretleriyse sadece 226 lira. TÜİK’in 2012 yılı hane halkı işgücü anketi üzerinden rapor hazırlayan TEPAV Analisti Güneş Aşık, “Hane halkı işgücü anketinde 15 yaşın altındaki çocuklar görülmüyor. Bu nedenle söz konusu istatistikler yalnızca 15 yaşından büyüklerin durumunu göstermektedir” diyor.

Verilere göre, kömür ve linyit çıkaran işçilerin 164’ü 15 yaşında, 334’ü 16 yaşında, 274’ü 17 yaşında, 916’sı 18 yaşında ve 388’i 19 yaşında. Bu gerçeği daha vahim hale getirense kömür ve linyit çıkarılmasında çalışan 18 yaşın altındakilerin yalnızca yüzde 14.5’inin kayıtlı istihdam edilmesi. Çocuk işçilerin aylık ortalama net geliri ise sadece 226 lira. 18 yaş ve üstündeki çalışanların çalışma süresi 51 saat olarak görünürken, 18 yaşın altındakilerin çalışma saati süresi 32 saat. Bu da günde 6 saatten fazlaya tekabül ediyor.

Madencilik alanı sadece kömür ve linyit çıkarılmasıyla sınırlı olmazken, ham petrol ve doğalgaz çıkarımı, metal cevherleri madenciliği, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ile madenciliği destekleyen hizmet faaliyetleri de bu alana giriyor. Tüm bu alanlarda 113 bin işçiden, 15-19 yaş arasında çalışan sayısı 5 bin 308 olarak görülüyor. Tüm madencilik alanında çalışanların 361’i 15 yaşında, 519’u 16 yaşında, 508’i 17 yaşında, 2 bin 949’u 18 yaşında ve 971’i 19 yaşında.

18 yaş altındaki çalışanların kayıtdışılık oranı madencilik işkolunda yüzde 47.1. 18 yaş üstündekilerde ise bu oran yüzde 12.3. Madencilik işkolu 18 yaş altında çalışanların aylık geliri net 467, 18 yaş üstündekilerin geliri 1172 TL.

Çocuk işçi sayısı 1.3 milyon

TÜİK’in 2012 tarihli hane halkı işgücü istatistikleri, Türkiye’de çalışanların yüzde 5.39’unun 15-19 yaş arasında olduğunu gösteriyor. Yani 24.8 milyonluk toplam istihdam rakamının 1.3 milyonu 15-19 yaş arasında. Bu rakamın 149 binini 15 yaşındaki çocuk çalışanlar oluşturuyor. Yine istatistiklere göre 18 yaş altındaki çocukların sadece yüzde 17’sinin sosyal güvencesi var.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Soma Katliamı’nın arkasından madende çocuk işçi çalıştırılmadığını ve ispatlandığı takdirde istifa edeceğini söylemişti. Böylece bakanın söylediklerinde ne kadar samimi olduğu bir kez daha açığa çıktı.

Çocuk emeğinin sömürüsü için yasal kılıf hazır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çocuk işçilik için hazırladığı yönetmelik değişikliği 2013’ün son aylarında Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te şöyle deniliyor: “Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi ve 16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde çalıştırılabilirler.”

Bilindiği gibi 4+4+4 sistemiyle artık çocuklar yasal olarak ortaokuldan sonra çalışabilir hale gelmiştir. Ayrıca meslek liseleriyle birlikte çocuğun çıraklık yaşının indirilmiş olması ve gençlerin çalışmasına ilişkin yönetmeliğin de değiştirilerek “18 yaşına kadar olan çocuklar ağır işlerde çalışamaz” ifadesinin kaldırılması, çocuk işçiliğin önünü açan uygulamalardır. Hemen arkasından gelen bu yönetmelik değişikliği de AKP’nin, sermayenin istediklerini adım adım nasıl da yerine getirdiğini göstermektedir.

 

 

 

 

“M&T Reklam işçisi yalnız değildir!”

 

Çayırova’da bulunan M&T Reklam’ın önünde 27 Mayıs’ta kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze Şubesi’ne bağlı fabrikalardan işçilerin desteği ile gerçekleşen basın açıklamasına Gebze İşçilerin Birliği Derneği, ESP, DDSB, UİD-DER de katıldı.

Eylemde “M&T Reklam işçisi yalnız değildir!”, “Sendika hakkımız gasp edilemez!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganları sıkça atıldı.

Birleşik Metal-İş Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın, eylemde yaptığı konuşmada sürece kısaca değindi ve M&T Reklam’a sendika girene kadar ve atılan işçiler geri alınana kadar mücadele edeceklerini, baskılara boyun eğmeyeceklerini dile getirdi.

Ardından söz alan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da sendikanın yetki almasının ardından işten çıkarmaların hukuksuz bir şekilde başladığını, bu hukuksuzluğun her yerde işçilerin karşısına çıktığını, bunları aşmak için ellerinden gelen çabayı sergilediklerini dile getirdi. İş yasalarının işçiler açısından geriletildiğini, çıkarılmak istenen yeni yasa ile taşeron sisteminin daha da ağırlaşacağını bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini, taşeron sisteminin Soma’da nasıl bir faciaya da sebep olduğunu söyledi. Patronun görüşme taleplerini kabul etmediğini, ancak yine de görüşme talebinde bulunacaklarını ve işçilere karşı baskılar devam ettiği koşullarda tepkilerinin sertleşeceğini söyledi.

Basın açıklaması sırasında mesaileri biten M&T Reklam işçilerinin çoğu servise binmediler. Kapıdan çıkıp basın açıklamasının yapıldığı yere geldiler.

Basın açıklaması “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganıyla bitirildi.

M&T Reklam işçileri Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlenmiş, 13 Mayıs’ta fabrikada yetki alınmış, 14 Mayıs’ta ise 19’u Çayırova’da, 16’sı da Düzce’de bulunan fabrikalardan 35 işçi işten çıkarılmıştı. İşten atmalar daha sonra da devam etmiş ve atılan işçi sayısı 45’e ulaşmıştı.

Kızıl Bayrak / Gebze

 
§