7 Mart 2014
Sayi: KB 2014/10

Çürümüş düzenden kurtuluş sandıkta değil…
DİSK'in devremci ruhu Greif'te yaşıyor!
Göstermelik değil gerçek sınıf dayanışması!
DİSK Tekstil: Vurdumduymazlığa devam!
Sendikal Güç Birliği Platformu’na çağrı!
Greif işçilerinin direnişini anlamak
Greif’in işgal şiarı Kadıköy’de yankılandı!
Greif’te işgal ve direniş yaşam biçimi oldu!
Luna’da kazanmak için Greif gibi direnmeli!
Feniş işçileri, ihanetçi bürokratları uyarıyor!
DİSK’in Çaykur atağı: Kime yarar kime zarar!
MİB MYK Mart Ayı Toplantısı…
Greif direnişi ışığında taban örgütlenmeleri
Derby’nin işgal ruhu Greif’te yaşıyor!
1968 Derby’den günümüze işyeri işgalleri - Zafer Aydın
“Şehir senin”, peki siyasal iktidar kimin? - T. Ulaş
Greifleri çoğaltalım, işçi sınıfının kızıl bayrağı altında birleşelim! - Burcu Deniz*
Almanya’da her yer Greif!
Demokrasi komedisinde son perde!
“Biri yer bini bakar, kıyamet ondan kopar!”
Koç ve Erdoğan “istikrar” için buluştu!
Ukrayna’da kriz ve savaş rüzgarları…
Birleşik, kitlesel bir devrimci gençlik hareketi için ileri!
Ali İsmail Korkmaz amfisi etkinlikleri
Emekçi kadınlar sokağa!
Emekçi kadınların kavga ve mücadele günü: 8 Mart
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

MİB MYK Mart Ayı Toplantısı…

Değerlendirme ve kararlar

 

Metal İşçileri Birliği Merkezi Yürütme Kurulu (MİB MYK) olağan aylık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda başta Greif olmak üzere bir dizi gündem başlığı ele alındı.

- Greif işgali

1. Greif işçilerinin işgal eylemini selamlayan MYK, bu eylemin işçi sınıfının tarihinde yeni bir başlangıç olduğuna inanmaktadır. Doğru bir tespitle, Greif’te yaşanmakta olan eski ile yeninin mücadelesidir. Greif işçileri, tabandan yükselen örgütlü iradeleriyle işçi sınıfının bir dönemine damga vuran işbirlikçi-yasalcı bürokratik sendikacılık düzeninde büyük bir gedik açmışlardır. Böylelikle de işçi sınıfına yürünmesi gereken yolu göstermişlerdir.

2. İşçi sınıfı, elini kolunu bağlayıp haklarını ve geleceğini sermayeye yem yapan bu sendikacılık düzenini daha fazla sırtında taşıyamaz. Greif işçileri, bu düzenin yıkılması yolunda güçlü bir adım atarak yeni ve mücadeleci bir işçi sınıfının gelmekte olduğunu bildirmektedir. Bunun için kazanırlarsa işçi sınıfı kazanacak, onyıllardır hep kaybedilen bir dönemin ardından nihayet işçilerin yüzünün bir parça güleceği bir yeni mücadele dönemi açılacaktır.

3. MYK Greif’te yaşananların MİB’in bugüne kadar mücadelesini verdiği temel ilke ve değerlerle tümüyle örtüştüğü tespitini yapmaktadır. Zira Greif işçilerinin mücadelesinin öne çıkan iki yönü bulunmaktadır. İlk olarak söz-yetki ve karar hakkını bir söz kalıbı haline getiren sendikal bürokrasiyi tabandan bir örgütlenmeyle aşabilmek başarısını göstermişlerdir. İkinci olaraksa, sendikacılığı üç kuruşu beş kuruş yapmaktan ibaret olan yasalcı-icazetçiliği aşmışlardır. Bu iki noktadan ve doğru bir önderlikle işçi sınıfının neler yapabileceğini kanıtlamışlardır. İşte bundan dolayı da MYK, Greif işçilerinin davasını kendi davası olarak görmekte, bu davanın kazanması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu bildirmektedir.

4. Greif işçilerinin diğer bir erdemi ise burjuvazinin yasaları gibi kutsal kabul edilen mülkiyet hakkına dokunmalarıdır. Burjuvazi ile birlikte artı-değerden kopardıkları kırıntılarla yaşayan işbirlikçileri Greif işçilerine sırtlarını dönmeye iten temel nedenlerden bir de budur. Fakat işçi sınıfı için sömürüden ve kölelikten kurtuluşun yolu da burada yatmaktadır. İşçi sınıfı Greif’in bir fabrikada yaptığını ülke çapında yaparak emeğinin gaspı üzerine kurulu bu özel mülkiyet düzenini yıkmalıdır. Bunu başarırsa hem kendini hem de tüm toplumu kurtaracaktır.

5. MYK bu tespitlerden de hareketle bir dizi görev çıkarmıştır. En başta gelen görev, Greif işçileriyle tam bir seferberlik halinde dayanışmaktır. Bu çerçevede maddi ve manevi desteğin örgütlenmesi yanında eylemli bir sınıf dayanışması da gösterilmelidir. Sendika bürokratlarının direnişin kırılması yolunda açıktan ya da dolaylı olarak çalıştıkları düşünülürse bu dayanışma faaliyetinin özel önemi daha da iyi anlaşılabilir. Bundan dolayı MYK tüm ileri ve öncü sınıf güçlerini direnişle maddi, manevi ve eylemli bir dayanışmaya çağırmaktadır. Öte yandan ise oturdukları yönetim koltuklarını şu ya da bu şekilde direnişe karşı kullanan bürokratlardan bu yaptıklarının hesabı sorulmalıdır.

6. Birlik, bu görevler kapsamında, “1 yevmiyeni Greif işçisiyle paylaş!” kampanyasını kendi alanında örgütlemek için seferber olacaktır. Ayrıca direnişin sesini fabrikalara taşımak için bildiri, bülten, ozalit gibi araçlar kullanacaktır. Bulunduğu alanlarda eylemli dayanışmak üzere koşullarını zorlayacaktır. Direnişin taşıdığı mesaj ve dersleri metal işkolunda yaygınlaştırmak üzere söyleşiler, seminerler, toplantılar vb. örgütleyecektir. Bu çalışmada fiili-meşru mücadele ve örgütlenme ilkelerinin esaslarını ortaya koyan Birlik programı etkin bir şekilde değerlendirilecektir. Böylelikle sendikal bürokrasi ve onun yasalcı-beklemeci-icazetçi mücadele anlayışına karşı Greif’in fiili-meşru mücadele anlayışı ve taban örgütlülüklerinin yaşamsal önemi anlatılacak, “Greifler’i çoğaltalım”çağrısına karşılık verilecektir.

- MESS Grup TİS Süreci ve işkolundaki diğer gelişmeler

1. Resmen Mayıs ayında başlayacak olan 2014-2016 dönemi MESS Grup TİS dönemi oldukça kritik mücadelelere sahne olacaktır. Metal işçilerinin bugüne kadar hep kaybettiği toplu sözleşme düzenini aşıp aşamayacağı bu mücadelelerin sonucunda netleşecektir. Ama artık ihanet ve satışa tahammülü kalmayan metal işçilerinin bu süreçten kazanarak çıkması, MESS-Türk Metal çetesini yenebilecek ve sendikal bürokrasinin yasalcı-uzlaşmacı cenderesini aşabilecek güçte bir örgütlü hazırlığa bağlı olacaktır.

2. Greif işçisinin taslak hazırlama sürecinden işgal eylemine kadar tuttuğu mücadele ve örgütlenme hattı bu yolda metal işçisine örnek olmalıdır. Fabrika komitelerini kurarak sürecin tüm kaderini ellerine alan Greif işçisi, söz-yetki ve karar haklarını gerçek anlamda kullanmış ve üç beş kuruşla sonuçlanacak bir TİS oyununu da bozmuşlardır. MYK, hem öncü ve ileri işçileri hem de Birlik bileşenlerini TİS sürecine hazırlanırken Greif’in bu dersleri üzerinde düşünmeye ve öğrenmeye çağırmaktadır.

3. Halihazırda gelen bilgilere göre TİS’e hazırlık bakımından somutta sadece Türk Metal cephesinden yapılan fabrika toplantıları görülmektedir. Bu demektir ki bu ihanet şebekesi önceki dönemlerden çıkardığı derslerden hareketle işini sıkı tutmaktadır. Türk Metal’in önceki TİS döneminden başlayarak ortaya koyduğu bu davranış çizgisi aynı zamanda, bu çetenin aşağıdan nasıl bir basıncın altında kaldığını ve onu sendikacılık oynamaya zorladığını gösteriyor.

4. Diğer taraftan bu durum Türk Metal ile Birleşik Metal-İş arasındaki, mafya örgütlenmesi ile sınıf sendikacılığını bayrak edinme iddiasındaki sendikacılık arasındaki biçimsel farklılıkları silikleştiriyor. Türk Metal çetesi çivisi çıkan ağalık sistemlerini, Birleşik Metal-İş yöneticilerinin hep sığındıkları sendikal demokrasinin biçimsel organlarıyla değiştirme yoluna gidiyor. Çünkü artık önceki dönemde de yaşadıkları gibi, işçilerin bir biçimde dahil oldukları ama asla söz ve karar hakkına sahip olmadıkları süreçler, egemenliklerini sürdürmenin neredeyse tek yolu haline geliyor.

5. Ortaya çıkan bu durum, ayrıca ikinci yılını dolduran Bosch deneyimi, Türk Metal’den kurtulma mücadelesinin basitçe Birleşik Metal-İş’e geçmek sınırlarında kalmaması, daha temelde metal işçisinin tabandan bağımsız örgütlenme ve mücadele gücünün arttırılmasına bağlı kılınması gerektiğini göstermektedir. MYK metal işçilerinin MESS-Türk Metal cephesine karşı mücadelesini, bu tespitlerden hareketle örecektir. Tüm bu noktalar üzerinde her zamankinden büyük bir hasasiyet ve sorumlulukla davranacaktır. Böylelikle de işçi sınıfını Greif’teki gibi tabandan örgütleyerek bürokrasinin tıkadığı kanalları açmaya ve sendikal demokrasicilik oynayan çetelerin oyunlarını bozmaya çalışacaktır.

6. MYK TİS hazırlıkları kapsamında önümüzdeki Mayıs ayı içerisinde bir genel toplantı yapmayı kararlaştırmıştır. Bu toplantıyla ilgili somut bir planlama yapılmış, işbölümüne gidilmişir.

7. MYK ayrıca Feniş başta olmak üzere, işkolunda çeşitli yerellerden gelen bilgiler ışığında değerlendirmelerde bulunmuştur.

- Yolsuzluk gündemi ve seçimler:

1. MYK gerici dalaşma vesilesiyle ortalığa saçılmakta olan pisliklerin AKP’nin ipliğini pazara çıkardığını tespit etmektedir. Son olarak AKP’nin başı Tayyip Erdoğan’a ait yayınlanan ses kayıtları, çürüme ve kokuşmanın boyutlarını ortaya koymuştur sadece. Böylelikle adi bir hırsız olduğu kanıtlanan Tayyip Erdoğan ve hükümetinin hiçbir siyasal ve ahlaki meşruiyeti de kalmamıştır. Bu koşullarda yıllar boyunca canımıza okuyan, ekonomik, sosyal ve siyasal politikaların mimarı bu hırsızlardan hesap sormak boynumuzun borcudur.

2. Diğer taraftan, anlaşılmaktadır ki AKP’yi bugüne kadar kullanan aynı güçler şimdi de onun ipini artık çekmiş, bu aşamada da onun siyasi geleceğinden ziyade boşluğunu dolduracak seçenekler üzerinde çalışmaktadırlar. Yani burjuva siyaset sahnesine yeni bir düzen vermek istemektedirler. Eğer başarırlarsa kirlenmiş bir düzen partisi olarak AKP yenisiyle değiştirilecektir. Ama işçi sınıfı için bu hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Bunun böyle olduğunu bize, hem kurulu düzenin nasıl çalıştığına ilişkin bilincimiz hem de tarih bilgimiz söylüyor. Bu gerçeği hükümetler değişse de etimizde kemiğimizde hissettiğimiz sömürüden biliyoruz.

3. Bunun için işçi sınıfı bu oyunlara aldanarak tuzağa düşmemeli, kendi bağımsız çıkarları doğrultusunda bir siyasal duruş ortaya koymalıdır. Greif işçilerinin eylemi aynı zamanda bu bakımdan tutulacak yolu gösteriyor. Bizden çalınan zenginlikleri ve bizi köleleştiren bu kapitalist özel mülkiyet düzenine son vermeliyiz. Bizden çalınıp bankalarda, villalarda istif edilen zenginliği onların elinden almalıyız böylelikle de bu sömürü ve soygun düzeninden kurtulmalıyız. Yani aslında bilimsel sosyalizmin bayrağına daha sıkı sarılmalıyız.

4. MYK işte bu bilinçle, önümüze konulan ve hepsi de kurulu düzene çıkan seçeneklerden birini değil, kendi sınıf çıkarlarımızı savunan, aynı zamanda bu gerçekleri anlatmak için üç büyük kentten aday gösteren Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nu ve adaylarını desteklemeyi kararlaştırmıştır.

- Bülten:

Bültenin yeni sayısı, Mart ayının ikinci haftasının başında baskıya verecek biçimde planlanmıştır.

Metal İşçileri Birliği
Merkezi Yürütme Kurulu

4 Mart 2014


 
§