24 Mayıs 2013
Sayı: KB 2013/21

 Kızıl Bayrak'tan
Metal işçileri grev kapısında, satış an meselesi
Washington’da sınırları çizilen AKP savaş çığırtkanlığına devam ediyor
ABD-İsrail ikilisi tedirgin
Polisin hedefi basın!
Reyhanlı’da bir hafta daha geçerken
Emekçiler Reyhanlı için sokakta!
“Bizi savaştıkları bir
düşman olarak görüyorlar!”
İş güvencesi, insanca bir ücret, insanca yaşam için
İşçiler direniyor!
İşçi grevleri artıyor
THY grevinde her gün mücadele!
MESS’i yenmek, ihanete geçit vermemek için
Metal işçisi
tarih istiyor!
Anti-emperyalist mücadelenin kapsamı ve niteliği
H.Fırat
“Anti-tekel demokratik devrim stratejisi”:
Portekiz deneyimi
H. Fırat
Kolombiya: Gerilla hareketlerinde
bir dönemin sonu
S. Eren
“Özgür” Suriye Ordusu
16.Pfingstjugendtreffen sona erdi
Üniversite kampüslerine ÖGB yerine polis

Hiçbir gerçek karanlıkta kalmayacak!

Gençlik Reyhanlı’nın hesabını soruyor!
Kaypakkaya anıldı!
Nurhak şehitlerini
mücadelemizde yaşatıyoruz!
B. Bahar
Kaçırılan ama yitmeyip kalanlara...
H. Eylül
Düzenin ÇED aldatmacası
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 Sınıf hareketi cephesinden grev ve direnişlerin belirgin şekilde öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. İşçi sınıfının biriken öfkesinin ve mücadele isteğinin bir yansıması olan bu hareketlilik, gerek sermaye gerekse sendikal bürokrasi tarafından denetlenmek ve giderek kırılmak isteniyor. Sınıfın taban dinamizmine bağlı olarak gündeme gelen grevler ise, türlü baskı yöntemleriyle daha en başta etkisizleştirilmek isteniyor. THY grevinde yaşananlar bunun güncel bir örneği oldu. Grevin ilk gününden itibaren THY yönetiminin ve sermaye devletinin baskıları kesintisiz bir şekilde sürdü. THY yönetimi grevi etkisizleştirmek için grev kırıcı çalıştırmak dahil her türlü kirli yöntemi kullanmaktan geri durmadı. Havayolu grevinde yaşananlar ise, başta metal olmak üzere, diğer sektörlerde gündemde olan TİS ve grev sürecine hazırlık bakımından önemli deneyimler ortaya çıkardı.

On binlerce işçiyi kapsayacak olan metal grevine de sayılı günler kalmış bulunuyor. Sektörde örgütlü olan Birleşik Metal-İş ve Türk Metal Sendikası, MESS ile yürütülen grup metal TİS’lerinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle geçtiğimiz günlerde grev kararı almıştı. Birleşik Metal-İş Sendikası grev kararı ile birlikte 3 Haziran’da greve çıkacağını duyurmuştu. Bütün bu gelişmelere paralel olarak MESS, grev sürecini bloke etmek için lokavt kararı aldı. MESS’in bu kararı sürecin çetin geçeceğinin ilk işareti oldu.

Bütün bu gelişmeler ışığında, sayılı günler kalan metal grevine çok yönlü bir hazırlık ertelenemez bir görev olarak önümüzde duruyor. Başta metal işçilerini greve hazırlamak, sendikal bürokrasinin muhtemel ihanetine karşı sistematik olarak uyarmak ve bilinçlendirmek, grev süreciyle şimdiden eylemli sınıf dayanışması zeminlerini oluşturmak bu hazırlığın ilk adımlarını oluşturuyor.

Sınıf devrimcileri, sınıf cephesinde yaşanan bu hareketliliğe etkin bir müdahale için tüm hazırlıklarını tamamlamalı, sonuç alıcı ve somut kazanımlar için tüm enerjisini ortaya koymalıdır.

***

Greve hazırlanan bir başka toplumsal kesim ise kamu emekçileri. Daha önce 12 Haziran tarihinde bir günlük uyarı grevi yapma kararı alan KESK, 657 sayılı yasada ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren bir yasa tasarısının meclis alt komisyonuna sunulması üzerine grev tarihini 5 Haziran’a çekti. KESK, hak kayıplarını içeren bir tasarının TBMM Genel Kurulu’na gelmesi durumunda bir günü aşan grevlerle mücadeleyi yükselteceğini de ilan etti.

Kamu emekçilerinin yükselteceği bu mücadele, toplam sınıf hareketinde yaşanan gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde çok daha büyük bir önem kazanmış bulunuyor. Kamu emekçilerinin 5 Haziran’da gerçekleştireceği grevin güçlü geçmesi, dahası sonrasına taşınması ise sürecin en kritik halkasını oluşturuyor.

***

Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan, Kadir Manga... ‘71 devrimci hareketinin bu üç yiğit devrimcisinin Nurhak Dağları’nda katledilmesinin üzerinden 42 yıl geçti.

Devrim ve sosyalizm davası için yaşamlarını tereddütsüzce ortaya koyan ve bu uğurda her türlü fedakarlıktan geri durmayarak bizlere onurlu ve devrimci bir miras bırakan Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan ve Kadir Manga’nın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.