9 Kasım 2012
Sayı: SİKB 2012/11 (44)

 Kızıl Bayrak'tan
Zorlu bir mücadele dönemine girerken
Açlık grevleri kritik aşamada, AKP “iyi polis-kötü polis” oynuyor!
Zindanda direniş, sokakta direniş!
Dışarda güçlü eylemlilikler olmadıkça ölümler engellenemez!
Açlık grevleri ölüm sınırında!
Güngören katliamının failinin kontrgerilla olduğu ortaya çıktı
"Ölüm haberi yapmak istemiyoruz!"
Sermaye hükümeti AKP 2013 yılı programını açıkladı
Direniş ve grevler
işçi sınıfı mücadelesine aittir!
Metal İşçileri Birliği (MİB) MYK Kasım ayı toplantısı
Sosyalizm bayrağı
Ege’de dalgalanıyor!
Volkan Yaraşır’ın
İzmir gecesine mesajı
Başarılı bir etkinlikliğin ardından
Ekim Devrimi üzerine
Yaygın birlik ve kardeşlik çağrısı
Stuttgart’ta coşkulu etkinlik
Açlık grevine Avrupa’dan destek
Gençlik YÖK’e karşı
alanlara çıktı!
Açlık grevi üniversitelerde selamlandı
Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin
Suriye açmazı büyüyor!
Yerel seçimler için
hazırlıklar başladı
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...Kürt siyasi tutsakların başlatmış olduğu açlık grevi 60’lı günlere dayanmış bulunuyor. Sermaye devletinin tüm görmezden gelme ve karalama kampanyalarına rağmen zindan direnişi gelinen yerde toplumun gündemine bütün bir ağırlığıyla yerleşmiş durumda.

Bunda elbette dışarıda örülen sürecin büyük bir payı bulunmaktadır. Yaygın ve militan eylemler, toplumun farklı kesimleri tarafından gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamaları, destek açlık grevleri vb. süreçler açlık grevinin toplumun gündemine taşınmasında büyük bir rol oynadı. Yanı sıra cezaevlerinde süren açlık grevine yönelik katılım sayısının 10 bine ulaşması da sermaye devletini basınç altına alan bir başka gelişme oldu.

Bu tablo sermaye devletinin dilinde ve yaklaşımları üzerinde de etki yaratmış bulunuyor. AKP iktidarı tarafından önce karalanan, kayıtsız kalınan ve görmezden gelinen zindan direnişi bugün devletin zirvelerinde masaya yatırılmak durumunda kalınıyorsa, bunda örülen eylemli dayanışmanın ve kitleselleşen açlık grevi direnişinin büyük bir payı bulunmaktadır. Her ne kadar AKP şefleri “iyi-kötü” polisi oynayan açıklamalar yapsa da, bu tablo direnişin AKP iktidarı üzerinde yarattığı basıncı göstermesi açısından manidardır.

Bu açıdan önümüzdeki günlerde açlık grevi ile eylemli dayanışmayı büyütmek, direnişin sonuç elde etmesi bakımından çok daha kritik bir önem kazanmış bulunuyor. Tüm devrimci-ilerici güçler zamanla yarışılan şu günlerde sorumluluklarına bu gözle bakmalıdır.

***

Komünist hareketin 25. yılı vesilesi ile gündeme gelen etkinlikler dizisinin ilki 3 Kasım’da İzmir’de gerçekleştirildi. Her açıdan başarılı bir organizasyona konu olan etkinlikte yüzlerce işçi ve emekçi bir araya geldi. İzmir’de yapılan ve güçlü politik içeriğiyle ve coşkusuyla öne çıkan 25. yıl etkinliğine gazetemizde geniş bir yer ayırmış bulunuyoruz. Gerek deneyimlerini paylaşmak gerekse yapılan etkinliğin coşkusunu diğer alanlara taşımak için etkinlik tablosunu bütünlüklü olarak tüm okurlarımıza sunuyoruz.

Önümüzde 11 Kasım Ankara, 18 Kasım İstanbul ve 25 Kasım Adana etkinlikleri bulunuyor. Sürece 3 Kasım etkinliğiyle başarılı bir şekilde giren sınıf devrimcilerini geriye kalan zamanı etkili bir şekilde değerlendirerek bütün bir dönemi kazanma görevi
bekliyor.

***

Hatırlatma: Eksen Yayıncılık İstanbul Bürosu’nun adresi değişmiştir. Okurlarımız aşağıdaki adres ve telefon numarası üzerinden iletişim sağlayabilirler.

Adres: Millet Cd. Selçuk Sultan Cami Sk. No:2/9

Tel: (0212) 621 74 52
0536 285 73 25