13 Nisan 2012
Sayı: SYKB 2012/15

 Kızıl Bayrak'tan
Siyasal gelişmeler ve 1 Mayıs’ın artan önemi
Saldırganlık ve savaş planlarını bozma kararlılığıyla devrimci 1 Mayıs’a!
TKİP; işçileri ve emekçileri devrim mücadelesini büyütmeye çağırıyor
Uludere katliamı sahiplenildi
Patronlar daha fazla sömürüye “teşvik” ediliyor!
Polis terörüne öfke!
Sınıf devrimcileri 1 Mayıs’a çağırıyor!
Tuzla’da 1 Mayıs toplantısı
“1 Mayıs mücadele günüdür!”
Direniş masaya getirdi
Tersane önünde iş cinayeti protestosu
Bursa’da eğitim semineri
MEPA direnişi sona erdi
1 Mayıs V.I.Lenin
1 Mayıs düşüncesi ilerliyor Rosa Luxemburg
Hugo Boss direnişinin ardından
Enerji işçileri 1 Mayıs’a çağırıyor!
Mali’de siyasi kriz ve çatışmalar derinleşiyor!
Suriye’ye yönelik emperyalist saldırganlık kızışıyor
Mısır’da değişim yok!
Özgürlüğümüze sahip çıkıyoruz!
Denizler’in yolunda düzene başkaldırıyoruz!
Ekim Gençliği’nin
çalışmalarından
DTCF’de Sokak Üniversitesi
Liseli gençlik
işçi sınıfının saflarına!
Hoşçakal Özge yoldaş
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 İşçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü 1 Mayıs yaklaşıyor.

İşçiler, emekçiler, gençler, ilerici ve devrimci güçler, 1 Mayıs’a büyük bir coşku ve heyecanla hazırlık yapıyor.

1 Mayıs yaklaştıkça sermaye hükümeti de ortamı terörize etmek ve bir korku atmosferi yaratmak için saldırılarına hız veriyor. Son birkaç gündür İstanbul’da 2012 Newrozu’na katıldıkları gerekçesiyle onlarca kişinin evlerinin basılması ya da sokakta gözaltına alınması bunu göstermektedir. Gözaltı ve tutuklama terörünün önümüzdeki günlerde daha da genişleyerek devam edeceği yönünde bilgiler geliyor.

Açık ki bu saldırılar 1 Mayıs yaklaştıkça daha da artacaktır.

Sermaye hükümeti içerde işçi ve emekçilere yönelik kapitalist sömürü ve kölelik uygulamaları ile faşist baskı ve terör politikalarını derinleştirirken, dışarda da bölge halklarına yönelik emperyalist savaş ve saldırganlık politikalarına hız vererek emperyalist efendileri adına taşeronluk ve tetikçilik yapmak için yanıp tutuşuyor.

Başta Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’nin tüm sözcüleri Suriye’ye yönelik emperyalist müdahalenin bir an önce gerçekleşmesi için sabırsızlık içinde kıvranıp duruyor. Suriye’ye yönelik müdahaleyi kendi cephelerinden haklı ve meşru kılmak için her türlü kirli yöntemi ve söylemi kullanmakta bir beis görmüyorlar. Açıkça savaş naraları atarak bölge halklarının kanını dökmeye hazırlanıyorlar. Tüm planları bunun üzerine kurulu. Ancak tüm bu hesaplarını halkların direnme gücü karşısında boşa çıkması kaçınılmaz olacaktır. Emperyalistlerin ve onların tetikçilerinin hesapları tutmayacaktır.

İçerde ve dışarda artan saldırganlığa karşı yüzbinlerce işçi ve emekçi 1 Mayıs’ta alanlara çıkarak bu saldırganlığa dur demesini bilecektir.

Sınıf devrimcileri, 1 Mayıs’a sayılı günler kala bulundukları tüm alanlarda 1 Mayıs faaliyetini yoğunlaştırmış bulunuyorlar. Bir taraftan birçok merkezi ve yerel araç ve zemini kullanarak sanayi havzalarında, fabrikalarda ve emekçi semtlerinde, işçi ve emekçilere sesleniyorlar. Diğer taraftan ise 1 Mayıs ajitasyonunu yükseltirken kitlesel 1 Mayıs etkinlikleri ile işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta alanlara taşımak için seferber olmuş durumdalar.

Sınıf devrimcileri, 1 Mayıs’ın tarihsel ve sınıfsal anlamına uygun bir çaba, enerji, inisiyatif ve bilinçle görev ve sorumluluklarına sarılarak 1 Mayıs’ı kazanmak için seferber olmalılar.

Her şey 1 Mayıs için, her şey parti, sınıf, devrim ve sosyalizm için!