29 Eylül 2017
Sayı: KB 2017/37

İşçilerin birliği halkların kardeşliği!
Milliyetçilikte yarışıyorlar
Bağımsızlık referandumu ve Türk sermaye devleti
BDSP, İstanbul ve Ankara’da Ulucanlar şehitlerini andı
TİS görüşmeleri yaklaşırken unutulmaması gerekenler
Memur Sen yandaşlıkta sınırları zorluyor
“Başka bir sendikal hareket mümkün!”
Fabrika çalışmalarımızın önemine ve rolüne dair...
Ekim Devrimi üzerine - V. İ. Lenin
Almanya seçim sonuçları ve yakıcı sorunları
Kürdistan bağımsızlık referandumu ve ötesi
Yurtdışında 100. yıl etkinliğine çağrı…
Filistin’i anti-emperyalist/anti-siyonist direniş özgürleştirir!
“Turnuvayı birliğimizi ve mücadelemizi güçlendirmek için bir adım olarak görüyoruz”
Kadının kurtuluşu sosyalizmde!
“Öz savunma”yı ihtiyaç kılan düzen yıkılmadıkça kadın cinayetleri devam edecektir
Değiştirmek için kapitalist dünyayı kavrama kılavuzu Kapital 150 yaşında
Hanedeki olasılık hikayesi
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Yurtdışında 100. yıl etkinliğine çağrı…

Ekim Devrimi 100. yılında!

Gelecek mutlak sosyalizm!”

 

Yurtdışındaki komünistler Ekim Devrimi’nin 100. yılını merkezi bir etkinlik ile kutlamaya hazırlanıyorlar. İnsanlığın emperyalist-kapitalist barbarlığa mahkum olmadığını belirten Tertip Komitesi, Ekim Devrimi’nin açtığı sosyalizm yolunun yegane seçenek olduğunu vurguladı. 18 Kasım 2017’de, Almanya’nın Wuppertal kentinde gerçekleştirilecek etkinliğe çağrı metninin tamamı şöyle:

İşçiler, emekçiler,

Bu yıl geleneksel merkezi gecemizi, dünyayı sarsan büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 100. yılını karşılamakta olduğumuz bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Bu, bu yılki gecemize daha da özel bir anlam ve önem kazandırıyor.

Kapitalizm, insanlığa dair hiçbir sorunu çözemiyor, aksine yenilerini üretiyor ve olanları da ağırlaştırıyor. Sömürü ve baskı, utanç verici kölelik, ezilmişlik, işsizlik, açlık ve yoksulluk, eğitimsizlik, konutsuzluk, sağlık hizmetlerinden yoksunluk, ırkçılık, faşizm ve savaş, doğanın tahrip edilmesi vb. sorunlar ağırlaşarak işçi ve emekçilerin tüm yaşam alanlarını cehenneme çeviriyor.

100 yıl önce ilk emperyalist savaşla dünya işçilerine ve ezilen halklara büyük acılar ve dehşet verici yıkımlar yaşatan emperyalist haydutlar bugün yine iş başındalar. Emperyalist müdahaleler, işgaller ve savaşlar yayılıyor. Ortadoğu öne çıkmış olmakla birlikte dünyanın birçok bölgesi daha şimdiden savaş alanı haline gelmiş bulunuyor. Ürkütücü boyutlara varan ve dünyayı onlarca kez yok edecek olan nükleer, biyolojik, kimyasal vb. silahlanma yarışıyla yeni savaşların hazırlıkları yapılıyor. İnsanlık, emperyalist çetelerin ve büyük tekellerin kirli çıkarları için geçmiştekilerden daha da yıkıcı olacak savaşların ateşine sürükleniyor.

Emekçi kardeşler,

Elbette ki insanlık emperyalist-kapitalist barbarlık içinde çöküşe mahkum değildir. Olmadığını 100 yıl önce işçilerin, ezilen emekçi halkların ve tüm insanlığın yaşamında çığır açan ve yeni bir çağ başlatan Ekim Devrimi kanıtlamıştır. Tam 100 yıl önce, 1917’de, Çarlık Rusya’sında, işçi sınıfı önderliğinde Sosyalist Ekim Devrimi gerçekleşti. Rusya’nın çeşitli uluslarından işçiler ve ezilen halklar tam bir kader birliği yaparak, önce çarlığı ve ardından da burjuvazinin iktidarını yıktılar. İktidarı kendi ellerine aldılar. Böylece, her türlü sömürü, baskı ve eşitsizliğin temeli olan özel mülkiyet tekelini kırarak insanın insana kulluğuna son vermenin yolunu açtılar.

Ekim Devrimi’nin eseri olan bu iktidarın ilk işi, emperyalist savaşa dur demek ve barışı sağlamak oldu. Toprak ağalarının kırbacı ve çar polisinin zulmü altında inleyen yoksul ve topraksız köylüler toprağa kavuşturuldu, toprak köleliğine son verildi. Çarlık Rusya’sı bir “halklar hapishanesi” idi. Sosyalist Ekim Devrimi, çarlık despotizminin ulusal baskısı altında inleyen köle ulusların, eşit ve özgür uluslar haline gelmelerinin yolunu açtı, onların tüm ulusal haklarını tanıdı. Kadınların her alanda ve her bakımdan toplumun en saygın bireyleri haline gelmesini sağlayan yasalar çıkartıldı. Ekim Devrimi’nin, ilerleyen süreçte burada sıralayamayacağımız daha nice mucizeler yarattığına tarih tanıklık etmektedir.

Kardeşler,

Demek oluyor ki bugünkü durum bir kader değildir. Bugünkü sömürü, baskı, soygun ve eşitsizlik dünyasında yaşamak zorunda değiliz. Biz de tam bir kader birliği yaparak, kaderimizi elimize alabilir, onu kökten değiştirebiliriz. Her türden sömürüden, baskıdan, eşitsizlikten arındırılmış, herkesin “Bir ağaç gibi tek ve hür/ Ve bir orman gibi kardeşçesine” yaşadığı bir toplum mümkündür. Sovyet işçi ve emekçileri 100 yıl önce bunu başardılar, yenisinin de başarılacağından kuşku duyulmamalıdır.

Bu yıl aynı zamanda 19. kuruluş yılını da karşıladığımız Türkiye Komünist İşçi Partisi, yeni Ekimlerin Türkiye’deki teminatıdır. Zira “Sosyalizmin ve uluslararası proletaryanın sınıf mücadelesinin iki yüzyıllık devrimci tarihini sahiplen”en, “ondan eleştirel bir biçimde yararlan”an TKİP, “Proletarya devrimleri çağını başlatan Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin ilke ve ideallerine kararlılıkla sahip çık(mayı), kendine rehber al(mayı)” sarsılmaz bir ilke düzeyinde savunmakta, tüm olanaklarını, güç ve enerjisini yeni Ekimler uğrunda seferber etmektedir.

Bu mücadeleyi büyütmek çerçevesinde, sizleri “Ekim Devrimi 100. yılında! Gelecek mutlak sosyalizm!” şiarı ile düzenleyeceğimiz gecemize katılmaya ve sosyalizme olan inancımızı, coşkumuzu ve sevincimizi paylaşmaya çağırıyoruz.

Gece Tertip Komitesi


 
§