12 Eylül 2014
Sayı: KB 2014/37

Günün çağrısı: İşgal, grev, direniş!
Beyzbol sopasının gölgesinde “model ortaklık” - K. Toprak
Yeni Türkiye’de değişen bir şey yok...
12 Eylül’den AKP’ye, işkence sürüyor!
Sermaye uzanan eli tuttu
Saldırılara karşı barikat başına!
Torun Center’da
organize işçi katliamı
"Ayağa kalkalım,
hesap soralım!"
Sermayenin torbasından sömürü ve kölelik çıktı!
“Bu ekmek davası, buradan kaçış yok!”

Birlik, direniş, dayanışma!

"İşçi güvenliğinde denetim işçi sınıfının örgütlülüğüdür!"
Anadolu Adalet Sarayı’nda taşeron işçiler kazandı
Yeni bir emperyalist savaş zirvesi
İşte Amerikan rüyası
Husiler Yemen rejimini sallıyor - M. Ak
“Bak işte yaklaşıyor fırtına”
DGB’liler özgürlük çağrısını yükseltiyor!
Hacettepe’de
yasakçı tutum sürüyor!
İşçi sınıfının ihtiyacı daha güçlü ve günlük bir gazete olan Kızıl Bayrak'tır! - H. Yağmur
11. Mamak Kültür Sanat Festivali’nin ardından...
Halkların direnişini ve özgürlük mücadelesini birlikte büyütelim!
Yoksul ülkenin kırık gitarı, Şili'nin dilsiz ozanı: Victor Jara
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Halkların direnişini ve özgürlük mücadelesini birlikte büyütelim!

 

Ortadoğu’da katliamlar devam ediyor. Yaratılan etnik, mezhepsel, dinsel savaşın baş aktörü olan IŞİD çeteleri, 3,5 yıldır Suriye halklarına türlü acılar çektiriyor.

Gericilikte sınır tanımayan, tecavüzü, kendinden olmayan herkesi öldürmeyi kutsal sayan IŞİD çeteleri, zulüm kusan, kan kokan namlularını Kürt halkının üzerine doğrultmuş bulunuyorlar.

Rojava’da, Şengal’de zulmün adı IŞİD

Yıllardır her türlü sömürüye, baskıya, zulme maruz kalan, dili, kimliği, kültürü yok sayılan, adı bile söylenmeyen Kürt halkı, Suriye’de üç yılı aşkındır bir direniş sergiliyor. Kendi ulusal kimliğini var etmenin mücadelesini veriyor. Kürt halkı kendi geleceğine kendisi karar vermek için, gerici çetelere ve Baas rejiminin saldırılarına karşı halkı ve elde ettiği özgürlükleri korumak için mücadeleyi büyütüyor. Kürt halkının Rojava’daki bu kazanımları bazılarını rahatsız ediyor. Tıpkı ABD başta olmak üzere Ortadoğu’ya gözünü diken batılı emperyalistleri rahatsız ettiği gibi. Tıpkı Körfez şeyhlerini ve Türk sermaye devletini rahatsız ettiği gibi.

Rojava’nın kazanımlarından rahatsız olanlar, kendi çıkarları için IŞİD gibi radikal dinci çeteleri Kürt halkının üzerine salarak, özgürlük ve eşitlik özlemlerini boğabileceklerini sanıyorlar. Bu saldırılar karşısında ise YPG önderliğindeki Rojava halkı topyekûn bir direnişi seçerek kazanımlarını korumaya devam ediyor.

Emperyalistlerin ve doğal olarak IŞİD çetesinin kan kokan namlularının tek hedefi Rojava değil. IŞİD’in zulmü Güney Kürdistan’daki Ezîdî Kürtlerini de hedef alıyor. Son dönemde yoğunlaşan saldırılarında IŞİD, Şengal’de de Kürt halkını katletmeye devam ediyor. Şengal’de IŞİD’in saldırılarına dağları mesken eyleyerek karşılık verdi Ezîdî Kürtleri. Bu saldırılar, yüzlerce Ezîdî’nin açlıktan, susuzluktan ölmesine, 600 bininin göç etmesine, binlercesinin de katledilmesine yol açtı. Yüzlerce Ezîdî kadın ve çocuk, ya cariye olarak ya da pazarda satılmak için gerici IŞİD çeteleri tarafından kaçırıldı.

Rojava bu duruma sessiz kalmadı. Sadece Rojava değil Güney Kürdistan halkı da IŞİD’e karşı savaştı. Şengal’de yaşanan katliama ve insanlık dramına dünyanın dört bir yanından Ezîdîlerin sesine ses veriliyor. Almanya’dan İsveç’e, Türkiye’ye kadar dayanışma kampanyaları örgütleniyor.

Bizler de Mamak Emekçi Kadın Komisyonu olarak, Rojava’da da Şengal’de de emperyalizmin ve Türk sermaye devletinin desteklediği gerici IŞİD çetelerinin saldırılarına direnişle karşılık veren, attığı her kurşunda özgürlük umudunu büyüten halkların yanında olduğumuzu her defasında haykırdık. Eylemlerimizle etkinliklerimizle Rojava’da Şengal’de halkların, özel olarak da kadınların yaşadıkları zulmü anlattık ve tabii ki direnişlerini de.

Ortadoğu’da kadının adı: Direniş

Kadınların yaşadıklarını daha özel olarak paylaştık. Çünkü savaştan önce de savaş sırasında da, bu acıların, yıkımların en ağır yükünü kadınların çektiğini biliyoruz.

Dilimiz ayrı olsa da, yaşadığımız acıları anlayabiliyoruz. Adımız, coğrafyamız farklı olsa da küçük yaşta zorla evlendirilmek, töreye kurban edilmek, başlık parasına satılmak, istemediğimizde de katledilmek ortak “yazgımız” çünkü. Atölyede fabrikada üretirken de tarlayı ekerken mahsulü toplarken de düşük ücretlere köle gibi çalıştırılmak da öyle. Acılarımız ortak olduğu gibi mücadelemiz de ortak.

İşte bu yüzden ayrımcılığa, sömürüye, berdele, çocuk yaşta zorla evlendirilmeye, tecavüze, şiddete karşı çıkarak Rojava’da direnişi seçen Kürt kadınlarının sesine ses veriyoruz. IŞİD tarafından kaçırılan, cariye olarak alıkonulan, pazarlarda satılan, tecavüze uğrayarak katledilen Ezîdî kadınların yalnız olmadığını dile getiriyoruz. Ve Ortadoğu’da verilen özgürlük ve eşitlik mücadelesini biz de çeşitli vesilelerle buraya, Mamak’a taşıyoruz. Bir süredir yürüttüğümüz Rojava ve Şengal’deki kadınlarla dayanışma kampanyası bu bakış açısının ürünüdür.

Kampanya mücadele çağrısıdır!

Kampanyayı örgütlerken etkinliklerimizde ve 11. Mamak Kültür Sanat Festivali vesilesiyle duyurusunu yaptık. Genel duyurularda da, ev ziyaretlerinde de Ortadoğu’da süren savaştan, IŞİD saldırılarından, halkların katledilmesinden, kadınların yaşadıkları acılardan bahsederek, insanları oradaki direnişin sesine ses vermeye çağırdık. Bunu yaparken yüzyüze geldiğimiz insanlara, Türkiye’de işçilere, emekçilere iş cinayetlerini reva gören Türk sermaye devletinin, Ortadoğu’da da IŞİD’i besleyerek, eğiterek oradaki Kürt halkına zulmetmesinin aynı şey olduğunu vurguladık, vurguluyoruz.

Bunun çok anlamı olduğunu düşünüyoruz.

Bu dayanışma kampanyası, sadece kadınlarla değil, Ortadoğu’da zulme karşı direnen halklarla dayanışma çağrısıdır.

Türkiye’de sermaye devletinin sürekli körüklediği şovenizmin kırılmasına yönelik atılmış bir adımdır.

Ortadoğu’da sömürüye, baskıya, zulme direnen Kürt halkının mücadelesini bulunduğumuz her yere taşımaktır.

Emekçi Kadın Komisyonu olarak, tüm işçi ve emekçileri, sömürüye, baskıya, ırkçılığa, şovenizme, emperyalist savaşa, IŞİD zulmüne karşı halkların birleşik direnişini örgütlemeye, özgürlük ve eşitlik mücadelesini birlikte büyütmeye çağırıyoruz!

Mamak Emekçi Kadın Komisyonu

 
§