15 Mart 2013
Sayı: KB 2013/11

 Kızıl Bayrak'tan
Devrimci baharın yüklediği güncel sorumluluklar
PYD gerici muhalefetle anlaştı
Newroz piroz be!
4. Yargı Paketi açıklandı!
18. yılında Gazi Katliamı lanetlendi
DİSK Olağanüstü Genel Kurula gidiyor
Demiryolları özelleştirme kıskacında
Özelleştirme yasasını püskürtebilecek gücümüz var!
Sınıf hareketinden
Daiyang-SK grevi üzerine
İşçilerin birliği halkların kardeşliği için Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları’na hazırlanıyoruz!

Kürt Sorunu Üzerine
Konferanslar... / 2
Kürt açılımının sınırları - H. Fırat

Newroz’da
mücadele alanlarına!
25 yıldan bu yana
Halepçe’nin anıları taze
Devrimci Kadın Kurultayı tebliğlerinden... / 5
8 Mart’ın ardından
8 Mart eylemlerinden
Üçlü gerici cephe
Irak’ta da işbaşında!
Dünyanın sokaklarında grev ve direnişler
Sınav gündemli çalışma ve görevlerimiz
Ankara Üniversitesi’nde
ücretsiz yemek
Seyit, Necati ve Ethem’i saygıyla anıyoruz
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Kızıl Bayrak'tan...

 8 Mart'la birlikte yeni bir bahar dönemine daha girmiş bulunuyoruz. Her açıdan hareketli ve yoğun geçecek olan bu dönemde iki temel gündem öne çıkıyor. Biri gün be gün tırmandırılan ve bölge halklarını büyük bir yıkıma sürükleyen emperyalist savaş ve saldırganlık. Diğeri ise yine bölgesel gelişmelerden bağımsız olarak ele alınamayacak olan Kürt sorunu. Özellikle Kürt sorunu, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye'nin iç politik atmosferine belirgin bir şekilde ağırlığını koymuş bulunuyor.

Sınıf devrimcileri, öne çıkan bu iki siyasal gündem üzerinden işçi sınıfına dönük etkin bir politik müdahale zeminine çevirmek ve bu gündemler temelinde sınıfının bağımsız devrimci sınıf tutumunu maddi bir güce dönüştürmek için “İşçilerin birliği halkların kardeşliği” şiarıyla çalışmalarına hız verdiler. Önümüzdeki günlerde 6 ilde toplanacak olan “Sınıfa Karşı Sınıf” kurultayları da bu bakışın ürünü olarak gündeme geldi. İstanbul hariç diğer kentlerde yapılacak olan kurultayların programları netleşmiş bulunuyor.

Sınıf devrimcileri ve kurultay çağırısına yanıt veren öncü-devrimci işçiler, 1 Mayıs’ın ön günlerinde toplanacak olan kurultayların güçlü, kitlesel ve başarılı geçmesi için geriye kalan zamanı en etkili ve en verimli bir şekilde değerlendirmeyi başarabilmelidirler. Bunun yolu ise her şeyden önce kurultayın politik gündemleri üzerinden yaratıcı, dinamik ve inisiyatifli etkin ve yaygın bir sınıf-kitle çalışmasından geçmektedir. 1 Mayıs’a dönük hazırlıkların şimdiden somutlanması ve kurultayla ilişkisi içerisinde örgütlenmesi ise bu faaliyetin bir diğer yönünü oluşturmaktadır.

***

Daiyang-SK'da yaşanan grev süreci uzlaşmacı-pasifist sendikal anlayıştan kaynaklı dağılma aşamasına gelmiş bulunuyor. Sürecin her adımında mücadeleyi dizginleyen, her ileri çıkma eğilimini bir biçimde sabote ederek boşa düşüren bu anlayışı aşmanın yakıcılığı bir kez daha Daiyang deneyimi ile gözler önüne serilmiş bulunuyor.

Daiyang-SK deneyimi aynı zamanda icazetçi-reformist solun sınıf mücadelesindeki bozucu etkisini tüm çıplaklığıyla gösterdi. Daiyang-SK grevi, uzlaşmacı-pasifist sendikal anlayışın siyasal temsilcileri olan bu türden liberal-reformist çevrelere karşı verilmesi gereken mücadelenin önemini pratik olarak ortaya koydu.

***

DİSK'te yaşanan ayrışma ve iç mücadeleler, konfederasyonu Olağanüstü Genel Kurul toplamaya götürecek kadar şiddetlenmiş bulunuyor. Adnan Serdaroğlu ve Birleşik Metal-İş Sendikası yöneticilerinin DİSK Genel Merkez görevlerinden istifasıyla hız kazanan bu iç mücadelenin sınıf mücadelesinin ihtiyaçlarıyla uzaktan yakından bir ilişkisi bulunmuyor. Zira bürokratik hesaplar üzerinden taraflaşanların, son bir yılda gündeme gelen sınıfa yönelik sayısız saldırı karşısındaki aldıkları tutumlar ortadadır. Tablo buyken DİSK içerisinde mücadeleye tutuşan tarafların birbirlerini sendikal anlayışları üzerinden eleştirmeleri ve ayrışmayı bu temelde yaşanıyormuş gibi gösterme çabaları ise gerçeklerin üzerini örtmeye yetmiyor.

Yaşanan bu gelişmeler bir kez daha mevcut sendikal anlayışın aşılma ihtiyacını tüm yakıcılığı ile gösteriyor.