1 Haziran 2012
Sayı: SYKB 2012/22

 Kızıl Bayrak'tan
15-16 Haziran’ın direniş kararlığıyla
sermaye saldırılarını püskürtmeye!
Gerici-faşist rejimin son icraati
grev yasağı
Dizginsiz polis terörü sürüyor!
Roboski için inkar ve baskı sürüyor
19 Aralık’taki organize katliam mahkemelerde aklanıyor!
23 Mayıs grevi üzerine
Toplu sözleşme oyunundan
sefalet zammı çıktı
"İşyerlerine dönmeliyiz!”
Güngör Otomotiv’de
patron-Türk Metali işbirliği
TOGO’da direniş
dayanışmayla sürüyor
Kıdem hakkı için direniş!
3. ART direnişi başladı
Alkış ve tezahüratlar eşliğinde tırmanan gericilik!
Dinci-gerici AKP’nin saldırıları bitmiyor...
Sömürü, eşitsizlik, şiddet, tecavüz...
Tahrir’in direniş geleneği sürüyor!
Almanya’da metal işkolunda TİS sonuçlandı
“Kore işçi sınıfıyla omuz omuzayız!”
Suriye kıskacı daraltılıyor
Gençlik sokakları terketmiyor!
“Anti-kapitalist Müslüman Gençler” üzerine
DLB Mayıs şehitlerini andı
HES karşıtlığı ‘terör suçu!’
“Taşeronlaştırma durdurulsun!”
15-16 Haziran ruhunu yaratan
bir mevzi: Alpagut işgali
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 Sermaye hükümetinin siyasal, ekonomik, sosyal ve toplumsal yaşamın her alanına yönelik sistemli ve pervasız saldırıları devam ediyor. Son dönemde özellikle toplumsal yaşamı dinci-gerici ideoloji temelinde dönüştürmek yönünde önemli adımlar atıldı. Eğitimin gericileştirilmesinin önünü açan 4+4+4 yasası uygulanmaya başlandı. Eğitimi gerici temeller üzerinde örgütlemeye yönelik bu yasa ile birlikte İmam Hatip Liseleri yaygınlaştırıldı. Klasik liseler hızla imam hatip liselerine dönüştürüldü. Böylece eğitimde geriye yönelik adımlara hız verildi.

Öte yandan toplumsal yaşama yönelik bir saldırı da kadınların kürtaj ve serazyanla doğum yapma haklarına yönelmiş bulunuyor. Roboski’de 34 yoksul Kürt köylüsünün katledilmesinin sorumluluğunu üstlenmekten kaçınan ve bu katliamın üzerini örtmek için çeşitli manevra ve girişimleri boşa çıkan Tayyip Erdoğan, “Kürtaj Uludere’dir” diyerek yeni bir tartışma başlattı. Bu tartışma ile birlikte hem Uludere katliamının sorumluluğundan kaçmak hem de bu vesileyle kadını toplumsal-sosyal yaşamın dışına itmeye yönelik yeni bir saldırı için start verme imkanı doğdu.

Açık ki sermaye hükümetinin saldırıları bunlarla sınırlı kalmamakta.

İşçi ve emekçilere dönük saldırılar bir başka cepheden de devam ediyor. Kamu emekçilerine dayatılan sefalet zammı bunu gösteriyor. Yüzbinlerce kamu emekçisinin 23 Mayıs’ta bir günlük iş bırakarak alanlara çıkmasının ardından bir orta oyununa çevirilen “toplu sözleşme” süreci verilen komik zam ile noktalanmış bulunuyor. Şimdi kamu emekçileri bu sefalete boyun eğmemek için yeniden alanlara çıkmaya hazırlanıyorlar.

Gerici-faşist rejimin yeni bir saldırı dalgası ise havayollarında grev yasağı getirmesi oldu. Tıkanan toplu sözleşme görüşmelerinde havayolları çalışanlarının en etkili silahı olan grev hakkı bir çırpıda bir torba yasa içerisine sokularak meclisten geçirildi. Ancak havayolları çalışanları buna sert bir yanıt vererek boyun eğmediler. Havayolları çalışanları eylemli tepkilerini sürdürüyorlar. Sermaye hükümeti havayolları çalışanlarının eylemini kırmak için işten çıkarma saldırısı başlattı. Ancak havayolları çalışanları başta grev yasağının geri çekilmesi ve işten atılanların işe geri dönmeleri için süresiz eyleme başladılar.

Havayolları çalışanlarının başlattığı eylemle sınıf dayanışmasını yükseltmek güncel bir görev olarak önümüzde durmaktadır.

Sınıf hareketi cephesinden hareketli bir döneme girmiş bulunuyoruz.

Bugün çeşitli alanlarda devam eden onlarca işçi direnişi, grev ve eylemler buna işaret etmektedir. TOGO, Billur Tuz, Güngör Otomotiv, BEDAŞ, Soda Sanayi, ART, İzmir Basma Fabrikası, İMO, Çapa taşeron işçileri, Samsun Gazi, Çankaya Belediyesi taşeron işçilerinin eylem ve direnişleri…

Yeni bir 15-16 Haziran Direnişi’nin yıldönümüne hazırlanırken, bu büyük işçi direnişinin ışığında “Parti, sınıf, devrim” mücadelesini büyütmek sınıf devrimcileri için ertelenemez bir güncel görev ve sorumluluktur.

Sınıf devrimcileri kendi görev ve sorumluluklarına bu tarihsel ve güncel temellerde bakabilmelidir.