25 Mart 2011
Sayı: SİKB 2011/12

 Kızıl Bayrak'tan
Kurultaylar ve sınıfın
mücadele gündemleri
Erdoğan: “NATO’nun ne işi var Libya’da?”
Bir yağma savaşı, iki farklı dünya
Yüzbinler Newroz
alanlarında buluştu!...
Newroz ateşi alanlarda harlandı!..
Düzenin ve CHP’nin
sosyal demagoji ihtiyacı! ..
İlk adımı Süsler Doruk işçileri attı...
Yaşasın grev,
yaşasın dayanışma!
Konak’tan Ontex’e direniş köprüsü
ÇEL-MER Çelik’te kirli oyunlar/PTT iccilerinden zincirli eylem
İşçiler kurultaylara yürüyor...
Emperyalist saldırganlığa karşı Ortadoğu halklarıyla enternasyonal dayanışmayı yükseltelim!
Kanlı ve kirli ellerinizi
Libya’dan çekin!
Arap dünyasında isyan
dalgası sürüyor
Bölgesel gericiliğin mızrak başı:
Suudi Arabistan.
Nükleer karşıtı protestolar
ve görevlerimiz
Nükleer protestoları sürüyor
Almanya’da onbinlerin
katıldığı coşkulu Newroz
Newroz ateşi kampüslerde
Haklarımıza göz koyanlara
İstanbul’u dar edelim!..
Şerzan Kurt davasında erteleme
T. Deri-İş Sendikası Genel Başkanı Musa Servi ile konuştuk...
3 Nisan eylemi ve sendikal
birlik üzerine..... 
Emek örgütleri: Susmayacağız!
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

Gazetemizin yayına hazırlandığı saatlerde, günler boyunca sahnelediği ikiyüzlülük oyununu sona erdiren AKP hükümeti, emperyalist saldırganlığın suç ortağı olduğunu ilan etti. Bunun için uşaklığı o kadar ileri götürdü ki meclisten tezkerenin çıkmasını dahi beklemedi. Öyle ki tezkere henüz meclisten geçmeden, savaş gemileri Libya'ya doğru hareket ediyordu.

Tümüyle emperyalistlerin gerici sefil çıkarları uğruna gerçekleştirilen bu saldırganlığa ortak olma sorumluluğunu taşıyan ülke yönetenlerinin bu tutumuna karşı mücadeleyi yükseltmek acil bir görevdir. Şu durumda mücadele henüz ileri bir düzey kazanmamış olsa da, ortadaki tablo güçlü ve kararlı bir ileri çıkışla bu zayıflığı gidermek için uyarıcı olmalıdır.

Sözkonusu olan emekçi halkların hayatına ve geleceğine yönelik bir büyük saldırganlık girişimidir. Emekçi halk isyanlarıyla düzenleri sarsılan emperyalistlerle işbirlikçileri kendi çocukları olan Kaddafi'nin zorbalığını bahane ederek inisiyatifi yeniden ele almak istiyorlar. Böylelikle Libya üzerinden emekçi halk isyanlarının dalgasını göğüslemek istiyorlar. Bunun için de en az ülkedeki işbirlikçileri kadar mide bulandırıcı bir ikiyüzlülüğe başvuruyorlar. Libya'daki şiddeti saldırı bahanesi yaparken, çıkarlarını tehdit ettiği ölçüde Yemen ve Bahreyn'deki halk isyanlarını bizzat vahşice bastırıyorlar.

İşte bunun için emperyalist saldırganlığa ve suç ortaklığına karşı mücadeleyi büyütmek günün en acil görevidir. Emperyalist haydutlarla maşalarını bölgemizden süpürüp atmak için mücadeleyi büyütmeliyiz.

 

***

 

Dışarıda emperyalistlerin hesabına maşalığa soyunan Amerikan uşakları, içeride de baskı ve terörün dozunu arttırıyorlar. Şu saatlerde gelen bir bilgiye göre polis güçleri Batman'da Kürt halkının açtığı çadıra saldırdı. Kürt halkının hak ve özgürlük talepleri için onbinlerle kurduğu çadırı, bir sabah operasyonuyla dağıttılar. Daha önce de diğer başka bazı yerlerde de benzer saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu son örnek dahi dışarıda emperyalist bir saldırının ortağı olanların içeride ileri-devrimci güçlere ve işçi-emekçilere yönelik zorbalığın dozunu arttıracağının yeni bir kanıtıdır. Bu saldırganlığın ayrıca, halihazırda adım adım grev pankartlarını asan metal işçilerinin grevini yasaklamaya kadar varabileceğini de unutmamak gerekir. Bu bir varsayım olsa dahi bu tür dönemlerde bu yöntemlere başvurmanın kural haline getirildiğini de ifade edelim.

İşte tüm bunlar ayrıca, içerisinde bulunduğumuz dönemin olağanüstü niteliğini kavramak bakımından uyarıcı olmalıdır. Dolayısıyla da bu bilinç ve ruhla her bakımdan uyanık ve çetin mücadelelere hazır olmak durumundayız.