22 Haziran'02
Sayı: 24 (64)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşbirlikçi burjuvaziye AB taşeronluğu!
  İşbirlikçi burjuvazi ülkeyi iflasa, emekçileri yıkıma ve kırıma götürüyor
  Metal işçileri sendikal bürokrasi barikatını aşmalıdır!
  Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu toplantısı yapıldı
  İzmir TEKEL işçisi eylemlerine devam ediyor...
  İSDEMİR direnişinin başarısı için...
  Yerel eylemler ve politik müdahale
  Bush, Şaron ve gerici Arap rejimleri işbirliği içinde
  Filistin'e Nazi kampları
  Futbol şovenizmine karşı mücadele devrim mücadelesinin bir parçasıdır
  Futbol asla sadece futbol değildir!
  Tarihsel kazanımlar birleşik militan mücadelenin gücüyle korunabilir!..
  Büyük direnişin yıldönümünde kitlesel işçi şöleni
   "Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz!"
   Dünya Bankası memuru Derviş liderliğe mi hazırlanıyor?
   Paris'te "İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği" gecesi
   "Ya barbarlık içinde çöküş, ya sosyalizm!"
   Dünya Gıda Zirvesi'nin aynasında kapitalizm gerçeği
   İzmir İşçi Bülteni'nden...
   Ankara Öncü İşçi-Emekçi Platformu Bülteni'nden...
   Aymasan'da kazandık! Aymasanlar'da kazanacağız...
   "Sınıf çalışmasının sorunları"
   Şadi Özpolat F tipi hücreleri anlatıyor...
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 
Büyük direnişin yıldönümünde
kitlesel işçi şöleni

15-16 Haziran şanlı işçi direnişinin yıldönümünde bir dizi ilerici sendika tarafından bir şenlik düzenlendi. Şenliği daha da anlamlı kılan, uzunca süredir Tuzla’da devam eden Yonca Teknik greviyle dayanışma amacını taşıyor olmasıydı. Şölen-gecenin amacına uygun olarak salona “Geçmişten geleceğe yaşasın 15-16 Haziran direnişi/Tertip Komitesi”, “Herkese iş, her işçiye işsizlik sigortası/DİSK Limter-İş”, “Birlik, mücadele, zafer/Deri-İş”, “Gelecek ellerinizdedir/Deri-İş” türünden pankartlar asılmıştı.

İşçi sınıfının mücadelesinde şehit olanlar adına yapılan saygı duruşunun ardından ilk konuşmayı Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kazım Bakış yaptı. Bakış, işçi sınıfı mücadelesinde çok önemli bir yeri olan 15-16 Haziran direnişinin anlamını ve günümüz için güncel sonuçlarını anlatan bir konuşma yaptı. Ardından söz alan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi konuşmasında 15-16 Haziran direnişi ve DİSK’in misyonuna değindi. Kuşkusuz gecenin en canlı konuşmasını Yonca Teknik direnişçisi bir işçi yaptı. Uzunca bir süreden beri mücadele ettiklerini ancak tüm baskılara rağmen yılmayacaklarını söyledi.

Geceye Vardiya müzik topluluğu, Alaattin Us ve ekibi, Metin Kahraman müzikleriyle katılırken Üsküdar Belediyesi ve Gültepe Halkevi’ne ait folklar ekipleri de oyunlarını sundular. Şair Rahime Henden 15-16 Haziran direnişini anlatan şiirleriyle geceye renk kattı. BEKSAV Sanat Atölyesi tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi ile 15-16 Haziran direnişi, Türkiye’de sınıf mücadelesi tarihi belli kesitleriyle anlatıldı.

Gecede sık sık “Yaşasın tersane grevimiz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Tuzla Deri işçisi yalnız değildir!” sloganları atıldı.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı gece, 15-16 Haziran direnişinin yıldönümünde gerçekleştirilen en kitlesel etkinlik olması açısından önem taşıyordu.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulDİSK MENSA Şubesi’nde 15-16 Haziran etkinliği...

“15-16 Haziran’dan öğrenmeli ve
mücadeleyi yükseltmeliyiz!”

15-16 Haziran büyük işçi direnişinin yıldönümü nedeniyle DİSK’e bağlı MENSA Şubesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 100’ü aşkın katılımın olduğu eylemde DİSK’e bağlı şube yöneticileri, BOSSA, MENSA ve belediye işçileri yer aldılar.

15-16 Haziran’ın anlamı ve güncel öneminden bahseden açıklamayı DİSK Bölge Başkanı Yusuf Yürekli okudu. Açıklamada şunlar söylendi: “32 yıl önce 15-16 Haziran’da işçiler dişe diş bir mücadeleyle sendikal örgütlülüğüne yöneltilen saldırıyı püskürterek yasayı geri çektirdiler. 15-16 Haziran direnişi bugün hala yol göstericiliğini ve önemini koruyor. (...) Bugün 15-16 Haziran direnişinden öğrenerek mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor. Türkiye uzun bir süredir krizle yaşamaktadır. Kriz tüm örgütlü kesimi olduğu gibi DİSK’i de etkilemektedir. İçinden geçtiğimiz süreçte DİSK’e yeni görev ve sorumluluklar düşmektedir.”

Metnin okunması sırasında işçiler gür ve coşkulu bir şekilde “Ölesiye sendika ölesiye DİSK!”, “Yaşasın DİSK yaşasın tekstil!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Yaşasın işçilerin birliği!” sloganlarını attılar.

Metnin okunmasının ardından su zamlarını protesto etmek için yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulunuldu. Eylemde Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi 15-16 Haziran direnişiyle ilgili bir özel sayı dağıttı.

SY Kızıl Bayrak/Adanaİzmir’de 15-16 Haziran eylem ve etkinlikleri...

15-16 Haziran direnişinin 32. yıldönümü için ilk eylem 18 Haziran günü, DİSK Genel-İş Sendikası 3 No’lu Şube tarafından yapıldı. Gümrük’teki sendika binasında toplanan 70 kişi buradan Konak Sümerbank önüne doğru yürüyüşe geçti. Basın açıklamasını Genel-İş 3 No’lu Şube Başkanı okudu. Açıklamada “Ülkemizin İMF, Dünya Bankası ve AB gibi emperyalist örgütlere bağımlı duruma getirilmesine karşı durması, işçi sınıfının bundan tam 32 yıl önce yaratmış olduğu gibi, yeni şanlı 15-16 Haziranlar’la yanıt vermesiyle mümkün olacaktır ancak. İşçi sınıfımızın doğru bir önderlikle bu direnişleri yaratacağına inanıyoruz.” denildi.

“Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz!”/Genel-İş 3 No’lu Şube ve Nakliyat-İş pankartlarının açıldığı eylemde, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Kahrolsun İMF, kahrolsun emperyalizm!” sloganları atıldı.

Saat 17:00’de Konak’ta da “Sosyalist Demokrasi İçin Parti Girişimi” tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı eylemde ,“Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!”, “Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!” sloganları atıldı.

***

DİSK’in 15-16 Haziran gecesi

DİSK 15-16 Haziran direnişinin yıldönümünde, İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosu’nda, Suavi’nin katıldığı bir konser düzenledi. DİSK konsere katılımı artırmak için özel bir çaba harcamadı. 1500 kişinin katıldığı gecede, hem katılımın düşüklüğü hem de gecenin başında çıkan kargaşa rahatsız ediciydi. Girişte Genel-İş 3 No’lu Şube’den gelen kitlenin geceye katılımını engellemek isteyen DİSK görevlileri, ortamın gerilmesine neden oldular. Polisin de araya girmesiyle biten tartışma sonucu başlayan konserde ilk konuşmayı DİSK Genel-İş Bölge Temsilcisi yaptı. Faşist diktatörlük, cezaevleri, direnişçi tutsaklar, hücreler, burjuvazi, kavga, direniş vb. radikal söylemlerle dolu bir konuşma yapan Kani Beko, dinleyicileri oldukça şaşırttı. Ardından DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 15-16 Haziran’dan başlayarak bugün yaşanan sorunlara değine bir konuşma yaptı.

Geceye doğru dürüst işçi katılımının olmaması düşündürücüydü. Gecenin en olumlu yanı ise Suavi’nin yaptığı konuşma oldu.

Geceye iletilen birçok mesajın imzaları okunurken, İzmir İşçi Bülteni okurlarının gönderdiği mesajın tümü okundu. Gecede ayrıca İzmir İşçi Bülteni’nin son sayısının dağıtımı yapıldı.

SY Kızıl Bayrak/İzmirBirleşik Metal-İş’in 15-16 Haziran direnişi paneli...

15-16 Haziran direnişi günümüze ışık tutmalı!

Birleşik Metal-İş, 15 Haziran Pazar günü, Genel Temsilciler Kurulu toplantısının ardından, temsilcilerin de katılımıyla Petrol-İş Genel Merkezi’nde, 15-16 Haziran işçi direnişi ile ilgili bir panel düzenledi. Panele o günleri bire bir yaşayan Şinasi Kaya, Mehmet Karaca, Atilla Özsever ve Süleyman İstin konuşmacı olarak katıldılar.

Şinasi Kaya (o dönem Maden-İş’te sendikacı), Türkiye’de ‘46’ya kadar uzanan yasaklar zincirinin ardından gelişen sendikal hareket hakkında bilgi vererek, DİSK’in oluşumunu ve 15-16 Haziran direnişini anlattı. Türkiye’de ilk defa işçilerin ekonomik talepler dışında kendi örgütlerine sahip çıkmak için eylem yaptığını belirterek, bu direnişin daha sonra faşizme ihtar ve DGM eylemlerine de yol gösterdiğini söyledi.

Mehmet Karaca (o dönem Madan-İş Otosan işyeri temsilcisi), o döneme ilişkin kısa bir Türkiye ve dünya değerlendirmesi yaptıktan sonra, DİSK’in kapatılması için meclisten geçen sendikalar yasasının ardından gelişen ve 16 Haziran sonrasında mahkemelere kadar uzanan olayları, yer yer anılarına da yer vererek anlattı.

Atilla Özsever (o dönem Kartal 2. Zırhlı Birlik’te teğmen), 15-16 Haziran’da yaşadıklarını kısaca anlattıktan sonra, işçi sınıfının niteliksel bir sıçrama yaşadığını ve öncü güç kapasitesi taşıdığını söyledi. Özsever ayrıca sınıfa yönelik güncel saldırılara ve sendikaların geri tutumuna değinerek, günümüzde sendikaların anti-kapitalist yapıya sahip olması, genç ve kadın işçilere yönelmesi, sendika içi demokrasinin özenle uygulanması gerektiğini söyledi.

Son olarak konuşan Süleyman İstin (o dönem Maden-İş Eğitim Müdürü) ise, kapitalist ve sosyalist sistemin genel yasalarına değindikten sonra, Türkiye’de toplum tarafından yasaların çizdiği sınırların meşruluk olarak kabul edildiğini ve 15-16 Haziran’da bunun aşıldığını dile getirdi. Ayrıca sistemin iletişim araçlarıyla toplumu kültürel olarak yozlaştırmaya, dar düşünen bireyler yaratmaya çalıştığını söyleyerek, sendikaların bu konuya özellikle eğilmesi gerektiğini vurguladı.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul