22 Haziran'02
Sayı: 24 (64)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşbirlikçi burjuvaziye AB taşeronluğu!
  İşbirlikçi burjuvazi ülkeyi iflasa, emekçileri yıkıma ve kırıma götürüyor
  Metal işçileri sendikal bürokrasi barikatını aşmalıdır!
  Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Temsilciler Kurulu toplantısı yapıldı
  İzmir TEKEL işçisi eylemlerine devam ediyor...
  İSDEMİR direnişinin başarısı için...
  Yerel eylemler ve politik müdahale
  Bush, Şaron ve gerici Arap rejimleri işbirliği içinde
  Filistin'e Nazi kampları
  Futbol şovenizmine karşı mücadele devrim mücadelesinin bir parçasıdır
  Futbol asla sadece futbol değildir!
  Tarihsel kazanımlar birleşik militan mücadelenin gücüyle korunabilir!..
  Büyük direnişin yıldönümünde kitlesel işçi şöleni
   "Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz!"
   Dünya Bankası memuru Derviş liderliğe mi hazırlanıyor?
   Paris'te "İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği" gecesi
   "Ya barbarlık içinde çöküş, ya sosyalizm!"
   Dünya Gıda Zirvesi'nin aynasında kapitalizm gerçeği
   İzmir İşçi Bülteni'nden...
   Ankara Öncü İşçi-Emekçi Platformu Bülteni'nden...
   Aymasan'da kazandık! Aymasanlar'da kazanacağız...
   "Sınıf çalışmasının sorunları"
   Şadi Özpolat F tipi hücreleri anlatıyor...
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 
Birleşik Metal-İş Sendikası Olağan Genel Temsilciler Kurulu toplantısı yapıldı

Birleşik Metal-İş Sendikası Olağan Genel Temsilciler Kurulu toplantısı 15 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Sonbaharda başlayacak TİS görüşmeleri ve “Bilim Kurulu” tarafından hazırlanan 1475 sayılı İş Yasası ile ilgili tartışmalar, hem temsilcilerin hem de sendikacıların temel gündemi oldu. Kurulun diğer bir önemli gündemini ise AB’ye giriş tartışmaları oluşturdu. DİSK’in tartışmaları onun en önemli sendikalarından biri olan Birleşik Metal Temsilciler Kurulu’na yansımadı. Bir başka önemli gündem olan işten çıkarma saldırıları da gündeme gelmeyen konulardan biriydi.

Temsilciler Kurulu Pendik Pen Otel de saat 10:00’da başladı. Açılış konuşmasını Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Ziya Yılmaz yaptı. Yılmaz, konuşmasında işçi ve emekçilerin yoğun saldırılarla karşı karşıya olduğunu, bu saldırılara hem sendikal hem de siyasal alanda karşı koymak gerektiğini söyledi. Bilim Kurulu’nun önerdiği değişikliklerin kabul edilmez olduğunu söyleyen Yılmaz, tüm temsilcileri yeni bir örgütlenme kampanyasına davet etti. Örgütlenme sekreterinin TİS taslağını genel çerçevesiyle açıklamasının ardından temsilciler söz aldılar.

Söz alan 18 temsilcinin hemen hemen tamamı, Bilim Kurulu’nun önerdiği yasa değişikliğine karşı etkin mücadele edilmesini istediler. Kıdem tazminatının gasbı ve esnek çalışmanın yasallaşması karşılığında çıkacak iş güvencesi yasasını istemediklerini söyleyen temsilciler, AB’ye giriş tartışmalarına da konuşmalarında yer verdiler. Konuşan temsilcilerin büyük bir bölümü AB’ye girişin işçi sınıfına bir kazanım sağlamayacağını söylerken, bu konuda DİSK’in tutumunu doğrudan eleştirmediler. Yapılacak TİS görüşmelerinde işkolunun diğer sendikalarına ortak davranma çağrısı yapılması gerektiği, ağırlıklı olarak ortaklaşılan bir başka konu oldu.

Verilen arada kitlesel olarak Yonca Teknik direnişi ziyaret edildi. Polisin ziyareti engeleyici tutumuna karşı işçiler kararlı bir tutum gösterdi. Bu durumdan kaynaklı ziyaret uzun sürerken toplantının ikinci bölümü ancak saat 14:00 gibi başlayabildi. Özellikle ikinci bölümde konuşan temsilciler, taslakta mevcut olan kapsam dışı personelin sözleşmeye dahil edilmesi, esnek çalışmanın kabul edilmemesi, taşeron işçilerin sözleşmeden yararlanması gibi taleplerde ısrar edilmesini istediler. Bilim Kurulu’nun önerdiği esnek çalışmayı yasallaştıran ve kıdem tazminatı hakkını gaspeden değişiklik önerilerine karşı etkin şekilde mücadele edilmesini istediler.

Toplantının ikinci bölümüne katılan DİSK Genel Sekreteri Musa Çam, özelikle Avrupa Birliği’ne giriş tartışmaları üzerinden yapılan eleştirileri cevaplamak için söz aldı. Çam, konuşmasında DİSK’in bu konudaki tutumunu tam olarak açıklamazken, DİSK’in Genel Kurulu’nda Avrupa Birliği’ni sermayenin birliği olarak tanımladığını, ancak kendilerinin ırkçılar gibi AB’ye yaklaşmalarının mümkün olmadığını söyledi. “Emeğin Avrupa’sı”nı yaratmanın ideali içinde olduklarını söyleyen Çam, Avrupa’da yaşayan işçilerin nasıl bir refah düzeyi içinde olduğunu anlatmayı da ihmal etmedi.

Sonuç bildirgesinin okunmasından sonra temsilciler kurulu sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/Kartal