23 Nisan 2010
Sayı: SİKB 2010/17

 Kızıl Bayrak'tan
1 Mayıs hazırlıkları ve görevlerimiz
Taksim yasağı aşıldı, sıra sendikal bürokraside…
1 Mayıs’ta üç koldan Taksim’e!
Hapishaneler sömürü düzeninin
aynası olmaya devam ediyor!
Devrim ve devrimci düşmanı bir kontrgerilla hukukçusu
İşsizliğin kaynağı burjuva sınıf egemenliğine karşı mücadeleye!
Metal İşçileri Birliği’nden
1 Mayıs’a çağrı toplantısı
2. Kayseri İşçi Kurultayı başarıyla gerçekleştirildi
TARİŞ direnişi sonuçlandı...
İşçi ve emekçi hareketinden
Birleşik Metal-İş Genel Sekreter Yrd. Mehmet Beşeli ile 1 Mayıs ve sınıf hareketi üzerine konuştuk.
Veysel Demir ve Hasan Gülüm’le 1 Mayıs üzerine konuştuk
Kadın işçiler 1 Mayıs’a çağırıyor...
BDSP’nin 1 Mayıs
çalışmalarından.
İstanbul Devrimci 1 Mayıs Platformu çalışmalarından
Soruşturmalar-baskılar devrimci faaliyeti engelleyemez!
“Gelecek bizim!” diyen liseliler kurultayda buluştu...
Eğitim hakkı mücadelesi
“SOKAK”ta büyüyor!
Filistinli tutsaklar siyonist zorbalığa
karşı direniyorlar!
Dünyadan grev ve direnişler
Mimarlar Odası Genel Kurulu tamamlandı
1 Mayıs, birlik, mücadele ve dayanışma günü… - M. Can Yüce
Polis yargısız infaza kalkıştı
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

1 Mayıs hazırlıkları devam ediyor. 1 Mayıs önümüzdeki günlerde giderek işçi ve emekçilerin en öncelikli gündemi haline gelecektir. Bu yıl 1 Mayıs tartışmaları nispeten daha sakin geçmesinin nedeni ise 1 Mayıs Taksim tartışmalarının gündemden çıkmış olmasıdır. Son birkaç yıldır 1 Mayıs önemli ölçüde Taksim tartışmaları üzerinden toplumun gündemi haline gelmişti. Taksim 1 Mayıs Alanı’nın kazanılması ile birlikte bu tartışmalar önemli ölçüde geride kalmış bulunuyor.

1 Mayıs Taksim Alanı kazanılmış olmasına rağmen sermaye devleti ve onunla işbirliği içindeki sendikal bürokrasinin kirli hesaplarının ortadan kalktığını düşünmek saflık olacaktır. 1 Mayıs’ın altını boşaltmak ve devrimci özünü karartmak için çeşitli manevralar ve kirli girişimler önümüzdeki günlerde de gündeme getirilebilir. Devrim güçler, bu tür manevralara ve kirli hesaplara karşı hazırlıklı olabilmeli, bu yönlü muhtemel girişimleri boşa çıkarmak için etkin bir çaba ortaya koyabilmelidirler. Bunun yolu 1 Mayıs’a sınırlı bir zamanın kaldığı bugünlerde 1 Mayıs çalışmalarını yaygınlaştırarak işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ta on binlerle alana çıkmalarını sağlamaya yönelik etkin bir çalışma yürütmektir. Ancak on binler alanlara taşınarak ve devrimci bir atmosfer hakim kılınarak devrimci bir 1 Mayıs kutlanabilir.

* * *

Sınıf devrimcileri bulundukları tüm alanlarda çeşitli araç ve zeminleri kullanarak etkin ve yaygın devrimci bir 1 Mayıs çalışması yürütüyorlar. Sermaye devletinin kolluk güçleri ise, bu çalışmaya azgınca saldırarak engellemeye çalışıyor. Sınıf devrimcilerini gözaltı terörü ve para cezaları ile yıldırmaya, devrimci 1 Mayıs çalışmasının sınıf ve emekçi kitleler üzerindeki politik etkisini kırmaya çalışmaktadırlar. Sınıf devrimcileri hem polisin faşist baskı ve terörünü boşa çıkarmak hem de 1 Mayıs çalışmasını daha etkin ve yaygın olarak sınıf ve emekçi kitlelerine taşımak için seferber olabilmelidirler. Bir taraftan propaganda-ajitasyon faaliyetini kesintisiz sürdürürken öte yandan da çevre-çeper ilişkilerini 1 Mayıs alanlarına taşımak için yoğun bir çaba ortaya koyabilmelidirler.

* * *

Önemli hatırlatma: Önümüzdeki sayımızın baskı tarihi 30 Nisan gününe denk geliyor. Dolayısıyla bu tarih 1 Mayıs’ın tablosunu okurlarımıza toplu olarak sunmamızı imkansız hale getiriyor. Bu nedenle önümüzdeki sayımızın baskı tarihini 1 Mayıs sonrasına ertelemek zorunda kalıyoruz. 1 Mayıs’ın ardından çıkacak sayımızda hem 1 Mayıs tablosunu çeşitli yönleriyle değerlendirebilmek hem de gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarını bir bütünlük içinde verebilmek imkanına kavuşacağız.

Okurlarımız yeni sayımızı 4 Mayıs günü Eksen Yayıncılık bürolarından ve kitapçılardan temin edebilirler.