14 Mayıs 2005
Sayı: 2005/19 (19)


  Kızıl Bayrak'tan
  1 Mayıs aynasında sınıf hareketi
  İMF ve Dünya Bankası’ndan saldırıları
yoğunlaştırma talimatı
  Erdemir de tekellere peşkeş çekilecek!
  Özelleştirilecek Erdemir’i kim alsın?
  Takkıyeci AKP iktidarı siyonistlerin hizmetinde
  Almanya Başbakanı Schröder’in ziyareti
  İşbirlikçi hainlerden hesap soralım!
  Türk-İş “üzüm yemeye” devam ediyor!
  Perinçek’in Amerikancı düzen ordusunu aklama manevraları
  Gaziemir serbest sömürü bölgesinde
bir direniş ateşi
  Emek Platformu: Neye niyet neye kısmet ya da... /Yüksel Akkaya
  Devrim kaçkını liberallerin 1 Mayıs hazımsızlığı /Orta sayfa Ek yazı: 1 Mayıs ve Devrimci 1 Mayıs Platformu
  Türk-Ermeni ulusal sorunu üzerine tezler /Garbis Altınoğlu
  Üniversitelerde gerginlik ve sol içi
çatışma
  Berlin’de faşizme karşı büyük protestolar

  İngiliz seçmen Bush'un “fino köpeği” Blair’e kerhen oy verdi

  Çürüyen rejimlerin yeri tarihin çöplüğüdür!
  Neler oluyor, olup biteni nasıl okumalı ve ne yapmalı?/Kürdistan Devrimci Sosyalistleri
  II. Dünya Savaşı ve sosyalizm/Serhat Ararat
  Yıldız Üniversitesi; Şovenist dalgaya tok
yanıt
  Ankara’da 6 Mayıs anmalarının
gösterdikleri
  Basel; 6 Mayıs anması
  Ege Üniversitesi’nde 6 Mayıs anması
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

6 Mayıs şehitlerini andık...

Devrim şehitleri ölümsüzdür!

6 Mayıs günü faşist sermaye devleti tarafından idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı devrim ve sosyalizm mücadelemizde yaşatacağız. Bugün onları reformist çevreler sahiplenmeye çalışsa da, onların mücadelesi devrimcilere ve komünistlere aittir. Bizler devrimci mirasımıza ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağız. Denizler'i ‘80 sürecinden sonra devrimci mücadeleden kaçan döneklere bırakmayacak, onlardan aldığımız kızıl bayrağı mücadelemizde yükselteceğiz.

Bizler bu bilinçle 6 Mayıs günü Şakirpaşa İşçi Kültür Evi'nde bir anma gerçekleştirdik. Anmamız tüm devrim şehitleri anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından açılış konuşmasında, Denizler'in bizlere bıraktığı devrim mücadelesinin önemi anlatıldı. Daha sonra Deniz Gezmiş'in babasına yazdığı mektup ile Denizler için yazılmış bir şiir okundu. Müzik grubumuz “Şarkışla” ve “Biz kazanacağız” türkü ve marşını sundu. Müzik dinletisinin ardından “Hoşçakal yarın” filmini izledik. Anmaya 30 kişi katıldı.

Şakirpaşa İşçi Kültür Evi/Adana

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cenevre'de 6 Mayıs anması...

Devrimci mirasın bugünkü temsilcisi partimizdir!

Cenevre'de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan'ın, bu üç yiğit devrimcinin faşizmin darağaçlarında ölümsüzleşmelerinin 33. yıldönümünde bir anma etkinliği gerçekleştirdik. İnançları, mücadeleleri ve yiğitlikleriyle bugünün kuşaklarına yol gösteriyorlar ve hep birer mücadele bayrağı olarak yol gösterecekler. Burjuva reformizminden koparak düzene ve devlete karşı net bir tutum alan bu yiğit devrimciler mücadele tarihimizde direnmenin, fedakarlığın, adanmışlığın ilk temsilcileri olarak yaşayacaklar.

Anma etkinliğimize özlü bir çağrı bildirisi ve yerel olarak çıkardığımız afişleri kullanarak kitle çalışması ile başladık. Çağrı bildirilerimizi hedeflediğimiz kitleye ulaştırdık. İyi bir ön çalışma yürüttük. Yapılan bir gecede ve düğünde yaygın bildiri dağıtımı yaptık. Anma programımızı günler öncesinden hazırladık.

Programımız kısa bir açılış konuşması, saygı duruşu, metnin okunması, sinevizyon gösterimi, şiir dinletisi, üç devrimcinin son mektuplarının okunmasından oluşuyordu. ‘71 devrimci hareketinin önder kadrolarının resimlerinin yeraldığı bir köşe hazırladık. Gerek program akışı gerekse de içerik olarak etkinlik çok iyi geçti. İzleyiciler hayli olumlu etkilendiler.

Denizler'i, Mahirler'i ve İbolar'ı anmak, burjuva reformizminden koparak düzene ve düzen kurumlarına karşı cepheden tutum almakla, devrimci geleneklerini sürdürmekle mümkündür. Onların izleyicileri olduğunu iddia edenler bugün reformizmin bataklığında yüzüyorlar. Onlar asla bu değerleri kirletemezler. Onlar devrim ve sosyalizme aittirler. Yiğitlilikleri, kararlılıkları ve adanmışlıklarıyla bize örnek olan bu başeğmez devrimcileri partili mücadelemizde yaşatacağız.

40 kişinin katıldığı etkinliğimiz kendi koşulları içinde amacına uygun ve başarılı bir biçimde gerçekleşti. ‘71 devrimcileri mücadelemizde hep yaşayacaklar.

TKİP taraftarları/Cenevre

------------------------------------------------------------------------------------------

Çiğli İşçi Kültür Sanat Evi'nde 6 Mayıs anması...

Üç yiğit devrimcinin, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın 6 Mayıs 1972'de faşist rejim tarafından katledilişlerinin yıldönümünü bir etkinlikle andık. Etkinliğimiz bu başeğmez yiğit devrimciler için yapılan saygı duruşuyla başladı. Ardından içinde bulundukları siyasal dönem ve onların devrim tarihimizdeki rolleri üzerine bir yazı okundu. Onların açtıkları mücadele yolunun sahiplenilmesi çağrısı yapıldı. Ardından onlarla ilgili şiirler, son sözleri ve mektupları okundu. Son olarak sahneye çıkan Kavel Müzik Topluluğu Denizler'le ilgili türkü ve marşları seslendirdiler. Etkinliğimize 40 kişilik bir katılım gerçekleşti.

Çiğli İşçi Kültür Sanat Evi çalışanları

------------------------------------------------------------------------------------------

Basel'de 6 Mayıs anması...

Denizler'in taşıdığı bayrağı kapitalizmin burçlarına dikeceğiz!

6 Mayıs 1972'de faşist rejim tarafından katledilen üç yiğit devrimciyi Basel'de düzenlediğimiz etkinlikle andık. Onların yarattığı değerler sahiplenilmeli ve geleceğe taşınmalıydı. Çünkü onları katledenler, onların darağaçlarında yükselttikleri devrimci şiarların yeni kuşaklara yol göstermesini engelleyemediler, ama bunu reformizm bugün açıktan açığa yapmaktadır. Bu nedenle onların devrimci direnişin temsilcileri olduklarını kavratabilmek önemliydi. Anma etkinliğimize bu bilinçle hazırlandık.

Basel kentinde yaklaşık 400 adet çağrı bildirisi dağıttık. Bildiride Denizler'i anmanın bugünkü niteliği vurgulanarak, “İnsanlık tarihi onlar gibi davaları uğruna ölümü tereddütsüzce göğüsleyenler tarafından yazılmış, devrim ve sosyalizm davası sınırsız bir fedakarlıkla direniş bayrağını yere düşürmeyenlerin omuzlarında büyütülmüştür” deniliyordu. Etkinlik için hazırladığımız afişleri yaygın olarak astık. Anma etkinliğine hazırlık çalışmalarına 20 gün önceden başlamamız katılım açısından olumlu sonuç verdi. Salt bir günle yetinilmeyen bir politik çalışma gerçekleştirmiş olduk.

Anma gününde bütün yoldaşlarımızda heyecan doruktaydı. Sahne düzenimiz sade fakat çarpıcıydı. Parti bayrağımıza Deniz, Hüseyin ve Yusuf'un resimlerini astık. Bayrağın önündeki üç adet kırmızı gül, faşizme idam sehpalarında meydan okuyan üç devrimcinin yürekleriydi. Anma programının başından sonuna kadar Denizler'in, Mahir'in ve İbrahim'in resimlerini durmaksızın slayt gösteriyle yansıttık.

Anma programı saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunda “Son sözü hep direnenler söyler” diye haykırdık. Bir yoldaşımızın okuduğu anma metninde, “Partimizin kuruluşu, on yıllardır bu topraklarda devrim ve sosyalizm davası uğruna kavga vermiş, emek harcamış, acı çekmiş, büyük yiğitlik örnekleri sergilemiş dünün ve bugünün devrimci kuşaklarının yarattığı birikimin güvenceye alınmasıdır” deniliyordu. Ardından Denizler ve ‘71 devrimci önderleri ile ilgili şiir dinletisi sunuldu. Daha sonra hazırladığımız küçük bir film gösterisi gerçekleştirildi.

70'i aşkın kişinin katıldığı anma etkinliğinde yoldaşlarımızın ve dostlarımızın gurur ve öfke ile karışık duygularını gözlemledik. Bu öfkeyi örgütlü bir güce dönüştürebildiğimiz, bu gururu partili yaşamımızın içeriğine katabildiğimiz oranda güçleneceğiz. Bunu başaracağız; Denizler'in taşıdığı bayrağı kapitalizmin burçlarına dikecek olan Partimiz'i geliştireceğiz.

Film gösteriminden sonra Denizler'in son mektupları okundu. Ardından kadın yoldaşlarımızın hazırladıkları koro ‘71 devrimcileri ile ilgili marş ve türküleri söyledi. Etkinliğimiz sona ererken, Denizler'i anmak önümüzdeki süreçteki zorlu görevlere işaret ediyordu.

Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!

TKİP Basel taraftarları

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bursa'da 6 Mayıs anması...

“Hüseyin, Yusuf, Deniz, sürüyor, sürecek mücadelemiz!”

Denizler idam edilişlerinin 33. yılında 6 Mayıs günü Bursa'da yapılan yürüyüşle anıldı. Setbaşı Mahfel'den AVP Tiyatrosu'na kadar yapılan yürüyüşe çeşitli gençlik gruplarından 100 kişilik bir katılım gerçekleşti. Polisin engelleme girişimlerine karşın yoldan yüründü. “Emperyalizme ve faşizme karşı Deniz olunmalı!” şiarının yazılı olduğu ve Deniz Gezmiş'in fotoğrafının yeraldığı büyük bir pankart taşındı. Coşkulu geçen eylemde “Hüseyin, Yusuf, Deniz, sürüyor, sürecek mücadelemiz!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları sıklıkla atıldı. Saygı duruşunun ardından yapılan basın açıklamasında emperyalizme ve faşizme karşı Denizler'in mücadelesinin devam edeceği vurgulandı.

Kızıl Bayrak/Bursa