14 Mayıs 2005
Sayı: 2005/19 (19)


  Kızıl Bayrak'tan
  1 Mayıs aynasında sınıf hareketi
  İMF ve Dünya Bankası’ndan saldırıları
yoğunlaştırma talimatı
  Erdemir de tekellere peşkeş çekilecek!
  Özelleştirilecek Erdemir’i kim alsın?
  Takkıyeci AKP iktidarı siyonistlerin hizmetinde
  Almanya Başbakanı Schröder’in ziyareti
  İşbirlikçi hainlerden hesap soralım!
  Türk-İş “üzüm yemeye” devam ediyor!
  Perinçek’in Amerikancı düzen ordusunu aklama manevraları
  Gaziemir serbest sömürü bölgesinde
bir direniş ateşi
  Emek Platformu: Neye niyet neye kısmet ya da... /Yüksel Akkaya
  Devrim kaçkını liberallerin 1 Mayıs hazımsızlığı (Orta sayfa)
  Türk-Ermeni ulusal sorunu üzerine tezler /Garbis Altınoğlu
  Üniversitelerde gerginlik ve sol içi
çatışma
  Berlin’de faşizme karşı büyük protestolar

  İngiliz seçmen Bush'un “fino köpeği” Blair’e kerhen oy verdi

  Çürüyen rejimlerin yeri tarihin çöplüğüdür!
  Neler oluyor, olup biteni nasıl okumalı ve ne yapmalı?/Kürdistan Devrimci Sosyalistleri
  II. Dünya Savaşı ve sosyalizm/Serhat Ararat
  Yıldız Üniversitesi; Şovenist dalgaya tok
yanıt
  Ankara’da 6 Mayıs anmalarının
gösterdikleri
  Basel 6 Mayıs anması
  Ege Üniversitesi’nde 6 Mayıs anması
  Basından
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın


 

Kızıl Bayrak'tan...

Sermaye cephesinde yeni bir saldırı dalgası gündeme girmiş bulunuyor. Geçen hafta İMF yetkilileri ile sermayenin kimi temsilcilerinin asgari ücretin yüksek olduğuna dair yaptıkları açıklamalar buna işaret etmektedir.

Milyonlarca işçinin sefalet ücreti olarak tanımladığı asgari ücretin yüksek olduğu yönlü bu açıklamalar, işçilerle alay etmekten başka bir anlama gelmiyor. Sermaye sınıfı artık arsızlıkta sınırı çoktan aşmış bulunuyor. Kuşkusuz bu pervasızlığın gerisinde işçi ve emekçilerin örgütsüz olması yatmaktadır. Sınıf ve emekçi hareketinin bu örgütsüz ve dağınık tablosu, sermaye sınıfına yeni saldırıları kolayca gerçekleştirebilmenin zeminini sunmaktadır.

Kuşkusuz ki bu saldırıların kolayca uygulanmasında sendika bürokratlarının da çok özel bir sorumluluğu var. Zira bu saldırılar karşısında sendika bürokratları adeta sessiz kalmakta ve göz yummaktadırlar. Artık tümüyle açığa çıkmıştır ki, sendika bürokratlarından medet ummak boş bir hayal peşinden koşmaktan başka bir anlama gelmemektedir.

Sınıf devrimcileri, sınıf ve emekçi hareketinin bu tablosunun yüklediği zorlu görevlerle karşı karşıya olduklarını bir an bile akıldan çıkarmamalıdırlar. Sınıf çalışmasında giderek daha somut mevziler kazanmak, kazanılan mevzileri sağlamlaştırmak ve bu mevzilere dayanarak sınıf zemininde kalıcı hale gelebilmeyi başarabilmek için tüm güç ve imkanlarını harekete geçirebilmelidirler.

İşçi sınıfının modern kölelere dönüştürüldüğü bugünkü koşullarda, “Köle değil işiçiyiz! Sendikasız, sigortasız, işgüvencesiz çalışmayacağız!” talebini daha güçlü bir biçimde yükseltmenin zamanıdır. Bu talep etrafında sınıf kitlelerini örgütlemek ve harekete geçirmek ertelenemez güncel bir görevdir.

***

Ekim Gençliği'nin Mayıs ‘05 tarihli 80. sayısı çıktı. Okurlarımız Ekim Gençliği'nin yeni sayısını tüm Yay-Sat bayii ve kitapçılardan temin edebilirler.

***

Orta sayfalarımızda yayınladığımız dizi yazımıza bir sayı ara verdik. Dizi yazımıza “Güney Kürdistan Sorunu” üzerinden gelecek sayımızda devam edeceğiz.