26 Şubat 2005
Sayı: 2005/08 (08)


  Kızıl Bayrak'tan
  SEKA’nın çaktığı kıvılcım büyüyor!
  ABD emperyalizmine yanıtımız: Uşaklarını da al ve ülkemizden defol!
  Savaş kundakçılarından uşaklarına sert emir
  Özelleştirmeler Avrupa Birliği için!
  Öğrenci affı neyi gizliyor?
  SEKA direnişi ve acil görevler
  SEKA direnişine ziyaret
  Cevizli Tekel işçileri eylemde
  Adana BDSP ve DHP’den TEKEL ve SEKA işçileriyle dayanışma çağrısı
  Emek Platformu’nu kim kurtaracak?
  Eğitim-Sen eylemleri
   Mersin’deki katliam protesto edildi
  Sermayenin alternatif muhalefet arayışı
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/3: Kürt hareketinde ideolojik silahsızlanma
  AB şeflerinin Bush’la suç ortaklığı!
  Suriye’ye yönelik tehditler sürüyor
 Filistin halkı “barış” yalanına kanmayacak!
Lübnan’da “Lübnanlaşma”
belirtileri
 Kadın emeği ve sendikal katılım
Sosyalizm, kadının kurtuluşu ve
Sovyet deneyimi
İstanbul Eğitim-Sen 4 No’lu Şube Genel Kurulu...
AB ve Kürdistan sorunu
Bültenlerden
Kapitalizmde mutluluk ancak anketlerde olur!!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Eğitim-Sen eylemlerinden...

“Eğitim-Sen kapatılamaz!”

Ankara: “Zafer direnen emekçinin olacak!”

20 Şubat akşamı Eğitim-Sen'li emekçiler sendikalarına yönelik kapatma saldırısını meşaleleriyle protesto ettiler. Saat 18:30'da başlayan eyleme 300'e yakın emekçi katıldı. Eylem Kızılay YKM önünden başlayıp bakanlıkların olduğu alana kadar devam etti. Ellerindeki mumları Adalet Bakanlığı'nın duvarına bırakmak isteyen kamu emekçilerinin karşısına polis barikatı çıktı. Eylem Eğitim-Sen Başkanı Alaattin Dinçer'in yaptığı basın açıklamasıyla bitirildi. Eylemde “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Eğitim-Sen kapatılamaz!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Ankara

İzmir: “Sokakta kurduk, sokakta savunacağız!”

Eğitim-Sen'e yönelik kapatma davasının görüleceği 21 Şubat öncesinde eğitim emekçileri yaptıkları protesto eylemleriyle, Eğitim-Sen'i sokakta kurduklarını, yine sokakta savunacaklarını ifade ettiler. İlk eylemi 19 Şubat günü saat 14.00 te Konak Sümerbank önünde yapan eğitim emekçileri, 20 Şubat Pazar akşamı saat 18.00'de de meşaleli bir eylem gerçekleştirdiler. 20 Şubat günü Konak YKM önünde biraraya gelen eğitim emekçileri “Eğitim-Sen kapatılamaz!” pankartı arkasında kortej oluşturarak buradan sloganlarla “yasaklı” Konak Meydanı'nı da geçerek Konak Sümerbank önüne geldiler. Her iki eyleme 300 civarında kamu emekçisi katıldı.

Komünistler pazar akşamı yapılan eyleme “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “SEKA işçisi yalnız değildir!” BDSP imzalı dövizlerle katıldılar. Eylemlerde “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!” “Direne direne kazanacağız!”, “Sokakta kurduk, sokakta savunacağız!”, “Seka işçisi yalnız değildir!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/İzmir

Adana: “İşçi-memur elele, genel greve!”

Adana'da ilk eylem 19 Şubat günü gerçekleştirildi. Eğitim-Sen binası önünde toplanan kitle İnönü Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Burada 20 dakika süren bir oturma eylemi gerçekleştirildi.

İkinci eylem 20 Şubat günü saat 18:30'da yapıldı. Eğitim-Sen binası önünde toplanan kitle ellerinde meşalelerle İnönü Parkı'na kadar yürüdü.

Üçüncü eylem ise davanın görüleceği 21 Şubat günü yapıldı. Yine Eğitim-Sen'den İnönü Parkı'na kadar sloganlarla yüründü. Yapılan açıklamanın ardından eylem sona erdi.

Eylemlerde “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “SEKA-Tekel işçisi yalnız değildir!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Genel grev-genel direniş!”, “İşçi-memur elele, genel greve!” sloganları atıldı.

Eylemlere katılım beklenenin altında oldu. Birinci ve ikinci günkü eylemlere yaklaşık 200, son gün ise yaklaşık 80 kişi katıldı.

Kızıl Bayrak/Adana

Denizli: “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!” 

Eğitim-Sen'in kapatılmasına karşı Denizli'de demeşaleli yürüyüş gerçekleştirildi. KESK bileşenlerinin Denizli şubeleri ile bazı reformist çevrelerin de katıldığı eylem 20 Şubat günü, Denizli Eğitim-Sen Şubesi önünde yaklaşık 150 kişilik kitlenin yürüyüşüyle başladı. Belediye önündeki meydanda basın açıklaması yapıldı. Açıklamada AKP hükümetinin gerici-yobaz eğitim anlayışı ve kadrolaşma politikası eleştirildi, Eğitim-Sen'in kapatılmasının demokrasi dışı bir uygulama olduğu vurgulandı.

Eylem boyunca sık sık “Eğitim-Sen kapatılamaz!” “Eğitim-Sen güneşi karartılamaz!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları atıldı. Ekim Gençliği eyleme katılarak destek verdi.

Ekim Gençliği/Denizli

Samsun: “Eğitim-Sen güneşi karartılamaz!”

Samsun Eğitim-Sen Şubesi 19 Şubat günü bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, “Bir taraftan demokratikleşme adına, insan hak ve özgürlükleri adına peş peşe yasal değişiklikler yapılırken, diğer taraftan Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin en önemli parçalarından birisi olan Eğitim-Sen'in kapatılmak istenmesini büyük bir çelişki olarak değerlendiriyoruz. Aslında yargılanması gereken Eğitim-Sen değil Türkiye'de egemen olan statükocu anlayıştır ” denildi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı basın açıklaması sloganlarla bitirildi.

20 Şubat günü ise İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Saat 18:00'de Eğitim-Sen önünde toplanan kitle meşale ve dövizlerle yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca sık sık “Eğitim–Sen kapatılamaz!”, “Seka işçisi yalnız değildir!” vb. sloganlar atıldı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı yürüyüş Eğitim-Sen binası önünde yapılan kısa bir basın açıklamasının ardından bitirildi. Yapılan açıklamada, hiçbir gücün Eğitim-Sen'i kapatmaya yetmeyeceği, alanlarda ve işyerlerinde Eğitim-Sen'in savunulacağı vurgulandı.

Ekim Gençliği/Samsun

Kayseri: “Yaşasın sınıf dayanışması!”

11 Şubat Cumartesi günü Hunat Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına yaklaşık 70 kişi katıldı. Eğitim-Sen üyelerinin katılımının yanısıra eyleme bazı devrimci gruplar ve İHD de destek verdi. “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “İşçi-memur birlik, iş-ekmek-özgürlük!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Kahrolsun AB, ABD emperyalizmi!” sloganları atıldı.

Basın açıklaması sonrasında Et-Balık Kurumu işçilerinin özelleştirme saldırısını protesto amaçlı açmış oldukları imza standına doğru yürüyüşe geçildi ve sık sık “Et-Balık işçisi yalnız değildir!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganları atıldı. Et-Balık standında yapılan konuşmada, bugün her alanda yoğunlaşan saldırıların ancak ortak bir direniş hattı örülerek sınıf dayanışması çatısı altında boşa çıkarılabileceği vurgulandı. İmzaların atılmasıyla eylem sona erdi.

20 Şubat'ta da Kayseri Eğitim-Sen şubesi tarafından meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirildi. Şube binası önünden başlayan yürüyüş Adliye binası önünde yapılan basın açıklamasıyla sona erdi. Yürüyüşe 60 civarında emekçi katıldı. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” vb. sloganlar atıldı. Basın açıklamasından sonra aynı güzergah üzerinden sendikaya dönüldü.

Sosyalist Kamu Emekçileri/Kayseri

Antep: “Anadilde eğitim engellenemez!”

19 Şubat günü Kırkayak Parkı'nda toplanan eğitim emekçileri, sendikalarının kapatılmak istenmesini protesto ettiler. “Çocuklarımız için anadili suç mu?”, “Eğitim-Sen güneşi karartılamaz!” dövizleri taşıyan eğitim emekçileri egemenlere “Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız, ya siz?” diyerek seslendiler. “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “SEKA işçisi, direnişin simgesi!”, “Anadilde eğitim engellenemez!” sloganlarının atıldığı eylem, okunan basın açıklamasının ardından oturma eylemiyle son buldu. Eyleme yaklaşık 80 kişi katıldı.

20 Şubat günü Eğitim-Sen binası önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik kitle meşaleler, alkışlar, sloganlar ve dövizler eşliğinde yürüyüşe geçti. BDSP'nin de “Anadilde eğitim hakkı engellenemez!” döviziyle katıldığı eylem adliye önünde okunan basın açıklamasıyla sona erdi.

Kızıl Bayrak/ Antep

Antakya: “Eğitim-Sen, Seka, Tekel direniyor!”

19 Şubat günü Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı eylemde “Eğitim-Sen kapatılamaz!”,”Zafer direnen emekçinin olacak!” vb. sloganlar atıldı. Açıklama 20 Şubat'ta yapılacak meşaleli yürüyüşe yapılan çağrı ile sona erdi.

20 Şubat günü saat 17:30'da sendika binasında toplanan kamu emekçileri, ellerinde döviz ve meşalelerle, sloganlar eşliğinde Ulus Meydanı'na doğru yürüyüşe geçtiler. Ulus Meydanı'nda bekleyen kitle ile birleşildi. Okunan açıklamada, “... Gerek AKP gerek derin güçler, örgütlenme özgürlüğüne karşı olduklarını Eğitim-Sen'in kapatılma davasıyla göstermişlerdir. Son birkaç ay içerisinde yaşadıklarımız çetin bir mücadeleyi işaret etmektedir. Böylesi kapsamlı saldırılara karşı kapsamlı bir savunma hattıyla karşılık verilebilir...” denildi.

Açıklamanın ardından kortej oluşturularak yürüyüşe geçildi. Ulus Meydanı'ndan Armutlu Mahallesi'ne oradan da Aalen Alanı'na kadar yüründü. Yürüyüş boyunca “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Katil ABD Ortadoğu'dan defol!”, “Eğitim-Sen, Seka, Tekel direniyor!”, “Genel grev genel direniş!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Antakya

İskenderun: “Eğitim-Sen'e uzanan eller kırılır!”

İskenderun Eğitim-Sen Şubesi, kapatma davasını protesto etmek için meşaleli eylem ve şube binasını terketmeme kararı aldı. Meşaleli yürüyüş saat 18.00'da başladı ve yaklaşık 200 kişilik kitle Pac Meydanı'ndan Şehit Pamir Caddesi boyunca şube binasına kadar yürüdü. Çevredeki insanlar alkışlarıyla eyleme destek verdi. Yürüyüş sırasında “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Eğitim-Sen'e uzanan eller kırılır!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”,”Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “SEKA işçisi yalnız değildir” sloganları atıldı. Eğitim-Sen'li emekçiler meşaleli yürüyüşün ardından şube binasını terketmeyeceklerini söyleyerek şubeye çıktılar. Yapılan basın açıklamasında anadilde eğitim mücadelesinin sonuna kadar devam edeceği, kapatma davasının derin güçler tarafından organize edildiği ve bunun kamu emekçilerini yıldırmayacağı vurgulandı.

Kızıl Bayrak/İskenderun

Bursa: “Parasız eğitim, parasız sağlık!”

Eğitim-Sen Bursa Şubesi, kapatma davasını protesto etmek için 20 Şubat Pazar günü, Heykel Mahfel önünden AVP Tiyatro önüne kadar meşaleli yürüyüş eylemi yaptı. Şimdiye kadar kapatılma davası için yapılan eylemlerin katılım ve coşku açısından en zayıfı olan eyleme 100 civarında kişi katıldı. Eylemde “Eğitim-Sen kapatılamaz!” pankartı açılırken “Anadil hakkı engellenemez!”, “Parasız eğitim, parasız sağlık!”, “SEKA işçisi yalnız değildir!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Bursa

Zonguldak: “Eğitim-Sen'i kapattırmayacağız!”

Eğitim-Sen binasında 19 Şubat günü bir basın açıklaması yapıldı. “Eğitim-Sen'i kapattırmayacağız!” pankartının yaraldığı açıklamada direnişteki SEKA işçilerine yapılan polis saldırısı kınandı. Eğitim-Sen'in mücadeleyle kurulduğu ve mücadeleyle savunalacağı vurgulandı. 20 Şubat günü ise Madenci Anıtı'nda meşaleli bir eylem gerçekleştildi. Eyleme 40 civarında emekçi ve öğrenci katıldı. Eylemde “Eğitim-Sen kapatılamaz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!” sloganları atıldı. Eylem bitiminde kitle toplu olarak sendikaya gitti. Sendikada ZKÜ öğrecilerinin son günlerde karşı karşıya kaldıkları soruşturma terörü ve kameralı sistem üzerine bir tartışma yapıldı.

Ekim Gençliği/Zonguldak

-------------------------------------------------------------------------------------

Eğitim-Sen hakkında açılan kapatma davası reddedildi...

“Direne direne kazanacağız!”

Eğitim-Sen'in kapatılma davası 21 Şubat'ta Ankara 2. İş Mahkemesi'nde görüldü. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaklaşık 200 kamu emekçisi Adliye önünde davanın sonuçlanmasını bekledi. Ankara 2. İş Mahkemesi Eğitim-Sen hakkında açılan davayı bir kez daha reddetti.

KESK Genel Başkanı Sami Evren ve Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer Adliye önünde basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasında Sami Evren “mahkemenin ilk kararında direnmesi ile hukukun üstünlüğü teyit edildi” derken; Alaattin Dinçer “Eğitim-Sen'i kapatmaya kimsenin gücü yetmez” dedi. Dinçer bu süreçte suskun kalan hükümeti de eleştirdi.

Eylemde “Direne direne kazanacağız!”, “Eğitim-Sen kapatılamaz!” sloganları atıldı.

Kızıl Bayrak/Ankara

---------------------------------------------------------------------------------------

BES'li yürüyüşçüler Bursa'da coşkuyla karşılandı

BES'in sosyal yıkım saldırılarına karşı başlatmış olduğu Ankara yürüyüş kolu 23 Şubat günü Bursa'ya ulaştı. Santral Garaj'da karşılanan yürüyüşçülerin yoldan yürümesine izin vermeyen polisle kısa bir arbede yaşandı. Kararlılık sonucu yoldan yürünerek Osmangazi Bursaray İstasyonu'nda basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eyleme KESK'e bağlı diğer şubeler temsili katılım sağladılar. Eyleme polisin müdahalesi coşkuyu artırırken, fiili olarak yoldan yürünmesi, yürüyüşlerin “kaldırımda” yapıldığı Bursa'da oldukça anlamlıydı. Eylemde “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “SEKA işçisi yalnız değildir!” sloganları sık sık ve coşkuyla atıldı.

Kızıl Bayrak/Bursa