26 Şubat 2005
Sayı: 2005/08 (08)


  Kızıl Bayrak'tan
  SEKA’nın çaktığı kıvılcım büyüyor!
  ABD emperyalizmine yanıtımız: Uşaklarını da al ve ülkemizden defol!
  Savaş kundakçılarından uşaklarına sert emir
  Özelleştirmeler Avrupa Birliği için!
  Öğrenci affı neyi gizliyor?
  SEKA direnişi ve acil görevler
  SEKA direnişine ziyaret
  Cevizli Tekel işçileri eylemde
  Adana BDSP ve DHP’den TEKEL ve SEKA işçileriyle dayanışma çağrısı
  Emek Platformu’nu kim kurtaracak?
  Eğitim-Sen eylemleri
   Mersin’deki katliam protesto edildi
  Sermayenin alternatif muhalefet arayışı
  Ulusal sorun ve Kürt hareketi/3: Kürt hareketinde ideolojik silahsızlanma
  AB şeflerinin Bush’la suç ortaklığı!
  Suriye’ye yönelik tehditler sürüyor
 Filistin halkı “barış” yalanına kanmayacak!
Lübnan’da “Lübnanlaşma”
belirtileri
 Kadın emeği ve sendikal katılım
Sosyalizm, kadının kurtuluşu ve
Sovyet deneyimi
İstanbul Eğitim-Sen 4 No’lu Şube Genel Kurulu...
AB ve Kürdistan sorunu
Bültenlerden
Kapitalizmde mutluluk ancak anketlerde olur!!
  Mücadele Postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

İstanbul SEKA'yla Dayanışma Platformu Girişimi'nin SEKA direnişini ziyareti coşkulu geçti...

“SEKA'dan TEKEL'e direniş kazanacak!”

İstanbul SEKA'yla Dayanışma Platformu Girişimi 20 Şubat günü SEKA işçilerinin direnişine destek için SEKA'ya ziyaret düzenledi. Haydarpaşa Tren İstasyonu'nda saat 11:30'da buluşan platform bileşenleri, tren istasyonunu eylem alanına çevirdiler. İstanbul SEKA'yla Dayanışma Platformu Girişimi adına trenlere binmeden önce bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasından sonra trene binildi. Tren vagonları “SEKA kapatılamaz!” pankartlarıyla donatıldı.

İstasyondaki coşku tren içerisinde de devam etti. Saat 14:30'da İzmit'e varıldığında yürüyüşe geçen bini aşkın kitle “Her yer SEKA her yer direniş!”, “SEKA işçisi direnişin simgesi!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Gün gelecek, devran dönecek AKP halka hesap verecek!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganlarıyla fabrika önüne kadar geldiler. İzmit halkı eyleme alkışlarla destek verdi.

SEKA işçileri fabrika önüne gelerek platform bileşenlerini alkış ve sloganlarla karşıladılar. Fabrika önünde sırasıyla İstanbul SEKA'yla Dayanışma Platformu Girişimi temsilcisi, İstanbul Belediye-İş 2 Nolu Şube Başkanı ve Selüloz-İş Genel Sekreteri birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından kortejler halinde şehir merkezine yüründü. Belediye İşhanı önünde yapılan açıklamanın ardından eylem sona erdi.

“SEKA'dan Tekel'e direniş kazanacak!”

İstanbul SEKA'yla Dayanışma Platformu Girişimi 23 Şubat günü Çağlayan AKP binası önünde saat 12:30'da SEKA'yla dayanışmak amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. “SEKA kapatılamaz!” imzalı pankartın açıldığı eylemde “SEKA'dan Tekel'e direniş kazanacak!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganları atıldı. Basın açıklaması ve konuşmaların ardından eylem sona erdi.

Kızıl Bayrak/İstanbul

------------------------------------------------------------------------------------

SEKA işçileri ile anlamlı dayanışma

Genç komünistler olarak 18 Şubat akşamı SEKA işçilerine yapılan saldırı üzerine hızlı bir tepki gösterdik. SEKA işçilerinin yalnız olmadıklarını, işçilere yönelik saldırının her cepheden karşılanması ve direnişin savunulması bilinciyle hareket ettik. Zira, SEKA direnişi direnişimiz, kararlılığı kararlılığımız ve gücü gücümüzdür.

19 Şubat günü yaptığımız dergi satışını daha uzun tutarak ajitasyonumuzu bu konuya ayırdık. Yüksel Caddesi'nde saatlerce SEKA işçisinin yalnız olmadığını ve bu direnişin önemini yaptığımız konuşmalarla dile getirdik. Satış faaliyetimiz çok başarılı geçti. Elimizdeki dergileri hemen hemen bitirdik. Yeni insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Tüm bu faaliyetimiz boyunca yoldaşlarımızda büyük bir coşku ve heyecan hakimdi. Genç komünistler SEKA işçilerinin ortaya koyduğu direnişi sahiplendiklerini bu coşkularıyla bir kez daha gösterdiler.

Biz Ekim Gençliği satışını sürdürürken basın açıklaması yapan SDP gençliğinin eylemine destek verdik. Satış faaliyetini bitirdikten sonra SDP ile ortaklaştırdığımız basın açıklamasını yaptık. Üçerli kortejler oluşturarak postane önüne yürüyüp SEKA işçilerine destek mesajımızı faksladık. Burada yapılan konuşmalarla AKP hükümetinin sosyal yıkım saldırılarını teşhir ettik. İçerde bu saldırıları yürütenlerin dışarıda emperyalist efendilerinin katliamlarına ortak olduklarını anlattık.

SEKA işçilerinin gösterdiği kararlı direnişi bir kez daha selamlayıp “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!” sloganıyla eylemimizi bitirdik .

Ankara Ekim Gençliği olarak artık hafta sonu yapılan dergi satışını süreklileştirmiş bulunuyoruz. SEKA işçileri ile dayanışma eylem ve etkinliklerimiz de devam edecek.

Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

Ekim Gençliği/Ankara

-------------------------------------------------------------------------------------

İstanbul Üniversitesi'nden SEKA işçisine destek...

“SEKA işçisi yalnız değildir!”

İstanbul Üniversitesi'nden öğrenciler 24 Şubat günü SEKA ile dayanışmak amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Üniversitede SEKA direnişini gündemleştirmek ve bu çerçevede dayanışma çağrısı yapabilmek amacıyla okulun açıldığı ilk gün ön çalışmasına başladık. Üniversitenin henüz kayıt dönemi olmasına rağmen basın açıklamasına yaklaşık 60 öğrenci katıldı.

Açıklamada şunlar söylendi: “... İşte tam da bu yüzden SEKA işçisinin bugün yürüttüğü ifade direnişin sürdüğü fabrikanın sınırlarını çoktan aşmış durumdadır. Çünkü bu direniş sosyal yıkım saldırısına karşı işçi sınıfından verilmiş ilk yanıttır. SEKA işçisini bugün direnişin simgesi haline getiren de bu yanıtın güçlülüğüdür. Öğrenci gençlik olarak SEKA işçisinin bu anlamlı direnişini desteklediğimizi ve destekleyeceğimizi bir kez daha vurgulayarak, şunu belirtmek istiyoruz: İşçi sınıfına yönelen saldırılar karşısında öğrenci gençlik olarak her koşulda, sermayenin karşısında ve emekçilerin yanında yeralacağız. Bugün SEKA işçisinin direnişine omuz veriyoruz ve yarın direnen tüm işçi ve emekçilerin mücadelelerine omuz vereceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”

Coşkulu geçen basın açıklamasının ardından üniversiteye dönüldü, halaylar çekildikten sonra ertesi gün için planlanan SEKA ziyaretinin çağrısıyla eylem sonlandırıldı.

SEKA ile dayanışma çerçevesinde planlanan etkinliklerin ilki olması açısından anlamlı olan basın açıklamasını SEKA ziyareti tamamlayacak. Üniversite öğrencileri İzmit'te bir basın açıklaması daha gerçekleştirecek.

Ekim Gençliği/İstanbul Üniversitesi

---------------------------------------------------------------------------------------

GOP/BDSP'den çağrı...

SEKA işçilerinin direnişini sahiplenelim!

SEKA direnişine bölgemizden destek sunabilmek için bölgemizde bulunan kitle örgütlerine, siyasi partilere, dernek ve devrimci kurumlara bir toplantı çağrısı yaptık. İlk toplantıya katılımın az olması nedeniyle ertesi gün ikinci bir toplantı kararı alarak kurumları tekrar dolaştık.

Toplantıya SDP, ÖMP, HKM, İşçi Demokrasisi, ESP ve Eğitim-Sen 4 nolu şube (gözlemci) katıldı. HÖC, Mücadele Birliği Platformu, EMEP ve TKP ise gelmedi. Toplantıya sonradan dahil olan ÖDP kararını sonra açıklayacağını ifade etti.

Toplantıda SEKA direnişinin önemi üzerine kısa bir tartışma yapıldıktan sonra ortak süreci başlatması açısından bir basın açıklaması düzenleme kararı alındı. Basın açıklaması ortak döviz ve ortak pankartla yapılacak. 27 Şubat Pazar günü saat 16:30'da GOP Meydan'da yapılacak basın açıklamasının ardından bileşenler SEKA süreci ve özelleştirme saldırılarına karşı neler yapılabileceğini tartışacak.

Eylemin içeriğinin de tartışıldığı ön toplantıda SEKA direnişinin ön plana çıkarılması ancak, sürecin toplamına dönük bir tartışmanın da yapılması önerisi sahiplenildi. Tartışmaların olgunlaşmasının ardından yerel bir platform oluşturulabileceği, NATO sürecinde sağlanan birlikte iş yapma kültürünün sürdürülebileceği ifade edildi. GOP'taki ilerici, devrimci tüm kurum ve kişileri basın açıklamasına katılmaya, SEKA işçisinin direnişini sahiplenmeye çağırıyoruz!

GOP/BDSP

--------------------------------------------------------------------------------------

Cebeci öğrencilerinden SEKA-TEKEL işçilerine eylemli destek!

24 Şubat günü Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde SEKA İzmit Fabrikası'na yöneltilen saldırılara karşı bir eylem yapıldı. “Cebeci Öğrencileri” adı altında örgütlenen eyleme Cebeci Kampüsü'ndeki çeşitli fakültelerden yaklaşık 80 kişi katıldı.

Eylem, EBF önünden kampüs kapısına yürüyüş olarak gerçekleşti. “SEKA kapatılamaz!” şiarının yazılı olduğu bir pankart açıldı. Eylemde “SEKA işçisi yalnız değildir!”, “TEKEL işçisi yalnız değildir!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganları atıldı.

Gençlik sınıf mücadelesiyle dayanışma içinde olmak için çalışmalarına devam edecek.

Ekim Gençliği okurları/Cebeci