İçindekiler:

25 Ekim 2023
Sayı: KB 2023/17

Filistin halkıyla eylemli dayanışmayı büyütelim!
İşgale direnen Filistin halkının yanındayız!
Filistin direnişinden Siyonist rejime darbe!
AKP ile Siyonist İsrail arasındaki dostluk
Siyonistlerin Gazze Barbarlığı sürüyor
Gazze'yi yıkım savaşı sürüyor
BDSP'den Filistin Direnişi semineri
Dört bir yanda Filistin halkıyla dayanışma eylemleri
Kürt halkına ve hareketine karşı yeni bir savaş ilanı
Erdoğan iktidarı IMF'den alkış aldı
İşçilerin payına sefalet düştü
Filistin Sorunu ve Direniş'in sorunları
Gazze'nin aynasında Batılı emperyalistler
İsrail bir apartheid ve terör devletidir!
Çözülmesi engellenen Filistin sorunu
"Geçmişiyle hesaplaşan" Almanlar yol ayrımında
Kralların sarayında atılan manşetlerin "özgürlüğü!"
Kahire Zirvesi gerçekleştirildi
Almanya Filistin eylemlerini yasaklıyor!
Dünyada dayanışma eylemleri
Yurtdışında 25. yıl gecesine çağrı
Kuşak ve Yol Girişimi Uluslararası İşbirliği Zirvesi
Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Yurtdışında 25. yıl gecesine çağrı

 

Bu yıl yurtdışında yapılacak merkezi gecenin ana temasını devrimci sınıf partisinin 25. Kuruluş yıldönümü oluşturuyor. Zamanında programı oluşturulup planlaması yapılan, afiş, çağrı, bilet gibi materyalleri Eylül’ün ortasında yerellere ulaştırılan etkinlik hazırlıkları yerel toplantılarla start almıştı.

Etkinlik tarihinin yaklaştığı bugünlerde, emperyalist barbarlığın tırmanışı, son olarak Filistin halkına yönelik siyonist canilik gibi ağır gelişmeler, gece kapsamındaki kitle çalışmasını tam da bu başlıklarla ilişkisini kurarak daha geniş ölçekte yürütme sorumluluğu doğuruyor. İşçi ve emekçilerle birlikte tüm mazlum halkların emperyalist-kapitalist barbarlığın insafsızlığıyla baş başa kaldığı bu vahşet çağından çıkışta, devrimci önderlik boşluğunun giderilmesi tayin edici halkayı oluşturuyor. O olmadan sınıf ve emekçi kitlelerin devrimci mücadeleye kanalize edilebilmesi, devrim ve sosyalizm seçeneğinin yeniden güç kazanması mümkün görünmüyor. Sınıf devrimcileri, kendinden menkul bir etkinlik değil, devrim fikrini yaymaya, sosyalizm seçeneğini güçlendirmeye hizmet eden yoğun bir faaliyet örgütlemek hedefiyle hareket ediyorlar.

Etkinlik programının omurgasını yine sınıf devrimcilerinin, özellikle gençlik güçlerinin sinevizyon, müzik ve tiyatral şiir dinletisi gibi politik ve kültürel ürünleri oluşturuyor. Gecede ayrıca Ekim Müzik Topluluğu, Yunan halk dansları gösterisi ve Pınar Aydınlar sahne alacak. Eylül ortasında kullanılmaya başlanan gece çağrısında, gecenin şiarıyla ilgili açıklamanın ardından günümüz dünyasının bir özeti sunularak, yeni Ekimler yolunda cesaretle yürüme gerekliliğine işaret ediliyor. Aşağıda çağrının tam metnini yayınlıyoruz…

Ekim Devrimi’nin 106., TKİP’nin 25. yılı…

Devrimi ve devrimci birikimimizi savunuyoruz

Ekim Devrimi’nin 106., partimizin kuruluşunun 25. yılını, “Devrimi ve devrimci birikimimizi savunuyoruz” şiarıyla düzenleyeceğimiz merkezi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyoruz. Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye özgülünde de devrimden kaçışın, parlamenter hayallere dayalı reformist anlayışların revaçta olduğu karanlık siyasal dönem sürüyor hala. Türkiye’de ’71 devrimci hareketinden alırsak elli yılı aşan ve büyük bedellerle yaratılan devrimci birikimimize sırtını dönmek, bu birikimin içini boşaltmak, unutturup etkisizleştirmek moda haline gelmiş bulunuyor. Dünyaya ve Türkiye’ye egemen siyasal gericiliğin etkisinin ürünü olan bu karanlık rüzgarda savrulmamanın yolu, devrimci çizgide, devrimci örgüt ve kimlikte ısrar etmekten; devrimci birikimimize sıkı sıkıya sarılmaktan geçiyor.

Günümüzde proletarya devrimi, sadece bir seçenek değil, sadece bir ihtiyaç değil, bir zorunluluktur. Zira dünyamız göz göre göre uçuruma, giderek yok oluşa sürükleniyor. Emperyalist dünya burjuvazisi kendi sefil çıkarları için yeryüzünü adeta cehenneme çevirmiş bulunuyor. Artık her yeni yıl bir öncekini aratıyor. Akıldışı bir sömürü ve talan düzeni olan kapitalizm krizler içinde debelendikçe kudurganlaşıyor. Doğa açgözlülükle talan edilirken, iklim felaketleri ve salgınlar süreklileşiyor. İşçi ve emekçilerin ürettiği zenginlik bir avuç azınlığın elinde devasa boyuta ulaşırken, yüz milyonlarca insan açlıkla, ilaçsızlıkla, eğitimsizlikle, konut yoksunluğuyla boğuşuyor. On milyonlarcası savaşların yıkımını yaşıyor veya mülteciliğe itiliyor. Ekonomik-sosyal yıkım saldırıları tırmandırılıp, çalışma ve yaşam koşulları çekilmez hale getiriliyor. Sistemin bekası için siyasal hak ve özgürlükler gasp edilirken, ırkçı-faşist akımlar alabildiğine palazlandırılıyor. Emperyalist hegemonya krizinin ürünü silahlanma yarışı, militarizm ve gerici savaşlar gün geçtikçe şiddetleniyor. Afganistan, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Ukrayna diye uzayıp gelen listeye, Afrika’da, Asya-Pasifik’te yenileri eklenmeyi bekliyor. Sıra adım adım üçüncü emperyalist paylaşım savaşına geliyor.

Emperyalist-kapitalizmin barbarlığına, insanlığa dayatılan bu vahşet çağına mecbur ve mahkum değiliz. Yirminci yüzyılın başında insanlığın önünde bir çığır açan ve kurtuluş devrimleri fırtınası yaratan Ekim Devrimi, emperyalist barbarlık karşısında yürünecek biricik yolu, sosyalizm için devrim hattını aydınlatmaya devam ediyor. Kendisiyle birlikte insanlığın kurtuluşunu da sağlayacak olan emeğin kurtuluşu, devrimci birikimimize yaslanarak yeni Ekimler yolunda cesaretle yürümeyi gerektiriyor.

Avrupa’da yaşayan işçileri, emekçileri, kadınları ve gençliği, bu bilinçle merkezi gecemize katılmaya, devrimi ve devrimci birikimimizi savunma mücadelesine omuz vermeye çağırıyoruz.

Gece Tertip Komitesi

(16 Eylül 2023)