2 Aralık 2016
Sayı: KB 2016/45

Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!
AB-Türkiye arasındaki emperyalist düğüm
Ekonomik kriz, riskler ve görevler
Kral çıplak!
OHAL’de direniş!
Tarikat yurdunda yangın: 11 öğrenci yaşamını yitirdi
Şirvan madenci katliamı ve iş cinayetleri üzerine
Günsan direnişçileri: Önemli olan işçilerin birlik olması
MİB MYK Kasım Ayı Toplantısı Sonuçları
DİSK: Asgari ücret net 2 bin TL olmalıdır
Devlet, işlevi ve akıbeti üzerine…
Avrupa’da siyasal gericilik dönemi ve faşizm tehlikesi
Halep, Rakka, El Bab üçgeninde savaş kızışıyor
Küba Devrimi'nin komutanı: Fidel Castro
Fidel ezilen milyonların kalbinde yaşamaya devam ediyor!
Ticarethane değil üniversite için sonuna kadar mücadele!
İEKK’dan 25 Kasım eylem ve etkinlikleri
Siyasi tutsaklarla dayanışmaya
Emperyalist savaşa ve yıkıma karşı mücadeleye
Rejim krizi ve beklentiler
Çocuk istismarı ve travma
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

DİSK: Asgari ücret net 2 bin TL olmalıdır

 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), yaptığı açıklamayla asgari ücretin net 2000 TL olmasını istedi. 29 Kasım’da DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile DİSK Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) asgari ücret raporu da paylaşılırken, DİSK Genel Başkanı Kani Beko tarafından bir açıklama yapıldı.

Türkiye’de asgari ücretin, geçim ücreti olmaktan hâlâ çok uzak olduğuna dikkat çekilen açıklamada işçi sınıfının milli gelirden aldığı pay, servet-sefalet uçurumu gibi veriler rapordan paylaşıldı.

Açıklamada nüfusun en düşük gelirli yüzde 20’sinin milli gelirden aldığı payın uzun süredir yüzde 6 civarında kaldığına dikkat çekilerek şunlar söylendi: “Nüfusun en düşük gelire sahip yüzde 20’lik dilimi ile en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik dilimi arasında 8 kat fark vardır. 1999’da yüzde 52,2 olan ücretlerin milli gelir içindeki payı 2000’li yıllarda sistemli biçimde azalarak 2015 yılında yüzde 34 seviyesine gerilemiştir.”

Türkiye’de iş gücü maliyetinin düştüğü belirtilen açıklamanın devamında konuyla ilgili şunlar ifade edildi: “2000 yılında 100 olan iş gücü maliyeti, 2015 yılında 27 puanlık düşüşle 73’e gerilemiştir. İşverenler, teşvikler ve verimlilik artışı yoluyla, yük olarak ifade ettikleri iş gücü maliyetlerinden sürekli olarak tasarruf etmektedir. Yani, ücret ve verimlilik arasındaki makas açılmakta, uzun çalışma saatleri ve yoğun/ağır çalışma koşulları da iş gücü maliyetinin düşmesine yol açmaktadır.”

Asgari ücretin patronlara çıkardığı maliyetin azaldığına dikkat çekilen açıklamada işçiye net 1177 TL asgari ücret ödendiği belirtilerek “Asgari ücret artışının çok önemli bir bölümü kamu kaynaklarından sağlanmaktadır. Böylece işverenin yükümlülüklerinin bir bölümü, halkın/emekçilerin sırtına yüklenmektedir. Halkın/emekçilerin vergileriyle işverenler finanse edilmekte, işverenlere bütçenin neredeyse yüzde 4’ü aktarılmaktadır” denildi.

Asgari ücretin satın alma gücü açısından 26 OECD ülkesi içinde 20. sırada olduğuna dikkat çekilen açıklamada, AB ülkelerinin Türkiye’ye kıyasla 2 ile 2 buçuk kat daha yüksek asgari ücrete sahip olduğu söylendi. Dövizdeki artış nedeniyle gerçekleşen enflasyonla da gerçek asgari ücretin düştüğü eklendi.

Açıklamanın devamında DİSK’in asgari ücretle ilgili talepleri sıralandı. İşçi-memur ayrımı yapmadan tüm çalışanlar için tek bir asgari ücret istenen açıklamada asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç net olarak hesaplanması ve vergi dışı bırakılması istendi. Asgari ücretin işçinin ve ailesinin insanca yaşamasına yetecek düzeyde olması gerektiği, ücret belirlenirken de uluslararası ilkelere, ulusal mevzuata ve TÜİK verilerine göre hareket edilmesi talep edildi.

Bir işçinin geçimi için gerekli ücretin her yıl ortalama yüzde 10 arttığı, dövizdeki artışın da hesaba katılarak asgari ücretin 2017 için net 2000 TL olması gerektiğine dikkat çekildi. Asgari ücretin bütün işçileri ilgilendirdiği ifade edilerek bu talep için mücadele çağrısıyla açıklama sonlandırıldı.

 

 

 

 

Türk-İş sefalet ücretine imza atmaya hazır

 

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin orta oyunu başlıyor. Bu hafta sermaye hükümeti, patronlar ve sözde “işçiler adına” tarafların bir araya geldiği asgari ücret belirleme toplantıları başlayacak. Göstermelik pazarlıkların ardından, işçi ve emekçilerin eylemli bir tepkisi olmazsa, sermaye hükümetinin belirlediği oranda zam yapılacak.

Türk-İş “uzatmak” istemiyor

Sözde “işçiler adına” masaya oturan Türk-İş bürokratları, istedikleri zam oranını şimdiden açıkladı. Türk-İş, asgari ücretin 1600 TL olması teklifiyle masaya oturacak. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Asgari ücrette bu yıl yapılacak artış, geçen yılın gerisinde kalmamalı. Bizim bu düşüncemizi TÜİK’in geçen yıl komisyona sunduğu bir işçinin net yaşam maliyeti rakamı da destekler nitelikte. Devletin kurumuna göre, tek bir işçinin yaşama maliyeti geçen yıl net 1600 liraydı. Bu rakam bu yıl en az yüzde 10 artacak ama biz asgari ücrette 2017 için bu rakama imza atmaya hazırız. Bu işi fazla uzatmaya gerek yok, bize TÜİK’in geçen yıl komisyona sunduğu net 1600 lirayı versinler bu iş bitsin” demişti.

Kendi araştırmasını yok saydı

Türk-İş’in asgari ücretin 1600 TL olması talebi, kendi araştırmalarının dahi görmezden gelindiğini gösterdi. Zira Türk-İş, Kasım ayı açlık ve yoksulluk araştırmasında bekâr bir işçinin yaşamak için yapması gereken asgari harcama tutarını aylık net 1750.31 lira hesapladı.

“Aile durumu dikkate alınmadan sadece bir kişinin yapması gereken harcama tutarı ile mevcut asgari ücret arasındaki fark ücretli çalışanların geçim koşullarını yansıtan önemli bir gösterge olmaktadır” ifadelerine yer verilen araştırmada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1416.83 lira; gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise 4 bin 615.10 lira olarak belirlendi. Kasım itibarıyla aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 12 lira attı. Aylık yaşam maliyetindeki bir aylık artış da 38 lira oldu.

 

 

 

 

Asgari ücret için ilk toplantı 6 Aralık’ta

 

Asgari ücret için sendika bürokratları ve sermaye temsilcilerinin toplanacağı tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 6 Aralık Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçileri temsilen Türk-İş yer alırken, sermayedarlar adına bakanlık yetkililerinin yanı sıra TİSK bulunacak.

 
§