3 Mayıs 2013
Sayı: KB 2013/18

 Kızıl Bayrak'tan
Yasaklarınız ve zorbalığınız vız gelir
Çekilme sürecinin destekleyenleri
ve Kürt hareketinin beklentileri
Taksim 1 Mayısı’na direnme kararlılığı damgasını vurdu!
Her yer Taksim, her yer direniş!
İstanbul 1 Mayısı:
Kazananlar ve kaybedenler!
Sermaye devletinin
15-16 Haziran kabusu
İzmir’de yüzbini aşkın
işçi ve emekçi alandaydı!
1 Mayıs Ankara’da kitlesel ve coşkulu bir mitingle kutlandı!
Bursa’da kitlesel 1 Mayıs
Adana’da 1 Mayıs coşkusu
Kayseri’de coşkulu ve
kitlesel 1 Mayıs
Çanakkale’de 1 Mayıs
Devrimci mirası yaşatmak, daha ileriye taşımakla mümkündür!
Almanya’da 1 Mayıs
Dünyada 1 Mayıs
İsviçre/Basel’de 1 Mayıs kutlaması
Kürdistan’da 1 Mayıs’a direniş rengini verdi
İllerde 1 Mayıs
Aydın’da 1 Mayıs süreci
İşçi ve emekçilerle 1 Mayıs ve Taksim üzerine konuştuk
PMR Kauçuk direnişi üzerine
Bosch işçisine Bursa’dan ziyaret
Hamas-El Fetih anlaşmazlığı devam ediyor
Üniversiteleri “karıştıran” Suriyeli ajanlar değil
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 Gazetemizin bir önceki sayısının 1 Mayıs sayısı olduğunu belirtmiştik. Bu sayımız da ağırlıklı olarak 1 Mayıs gündemi üzerinden çıkmış bulunuyor. Gazetemizde, başta Taksim iradesinin rengini verdiği İstanbul olmak üzere Türkiye, dünya ve Ortadoğu’da gerçekleştirilen 1 Mayıs haberlerine ve değerlendirmelerine genişçe yer vermiş bulunuyoruz.

***

2013 1 Mayısı, dünyada ve Türkiye’de kitlesel, yaygın ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşen eylem ve gösterilere sahne oldu. Dünyanın bir dizi merkezinde ve sayısız bölgesinde gerçekleştirilen 1 Mayıslar’da, emekçilerin kapitalist sömürüye ve baskıya karşı büyüyen tepkisi öne çıktı. Kapitalist krizin derinleştirdiği yoksulluk ve güvencesizlik, artan hak gasplarının yanı sıra günbegün tırmanan emperyalist savaş ve yıkım, 1 Mayıs alanlarına çıkan milyonlarca işçi ve emekçinin ana gündemlerini oluşturdu.

Bu yıl Türkiye’de gerçekleştirilen 1 Mayıslar da yaygınlığı ve kitleselliği ile dikkat çekti. İzmir’de, Ankara’da, Bursa’da ve birçok kent ve merkezde önceki yıllara oranla çok daha kitlesel ve coşkulu mitingler gerçekleştirildi. Bunun gerisinde ise derinleşen sömürü koşulları karşısında işçi sınıfının ve emekçilerin biriken hoşnutsuzluğunun ve mücadele eğilimin olduğundan kuşku duymamak gerekiyor. Esnek ve kölece çalışma koşulları, taşeron çalışma sisteminin yaygınlaşması, arkası kesilmeyen hak gaspları, güvencesizlik ve geleceksizlik korkusu işçi ve emekçileri 1 Mayıs alanlarına çıkartan en büyük etkenlerdi. 1 Mayıs meydanlarında bir araya gelen yüz binlerin taleplerine de bu sorunlar rengini verdi.

Fakat 2013 1 Mayısı’na damgasını vuran, sermaye devletinin Taksim “yasağı” karşısında militan ve kararlı direnişlere sahne olan İstanbul 1 Mayısı oldu. Taksim yasağı karşısında on binlerce işçi ve emekçi, devrimci ve ilerici güçlerle omuz omuza vererek sokak sokak dövüştüler. Yasak zinciri politik olarak kırıldı ve 1 Mayıs’ın kızıl ruhu İstanbul sokaklarına bir kez daha hakim oldu. Her ne kadar Taksim Meydanı’na çıkılamasa da Taksim’e çıkan her bir sokak Taksim iradesinin zaferine tanıklık etti. Özetle; sermaye devletinin Taksim yasağı sökmedi, kazanan emekçilerin Taksim’e çıkma iradesi oldu.

***

Bu topraklarda Mayıs ayını kızıllaştıran ve ona devrimci ruhunu veren bir diğer gün, “Denizler’in” ölümü yiğitçe göğüslediği 6 Mayıs olmuştur. Zira 6 Mayıs, devrimci direngenliğin, fedakarlığın ve zulme başeğmezliğin ilk örneklerinin sergilendiği, üç genç devrimcinin sermaye devletini kendi ininde dize geldiği ve bu topraklarda devrimci geleneğin tohumlarının serpildiği bir gün olmuştur.

Bu yıl üç yiğit devrimcinin, Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idam sehpasına devrim ve sosyalizm sloganlarıyla yürüyüşlerinin 41. yılı. Katledilişlerinin 41. yılında Denizler’den devralınan bayrak sınıf devrimcileri tarafından dalgalandırılmaya, devrim ve sosyalizm mücadelesinde geleceğe taşınmaya devam ediliyor. Sınıf devrimcileri omuzladıkları bu tarihsel sorumlulukla Deniz, Yusuf ve Hüseyin’i bulundukları tüm alanlarda anmaya hazırlanıyorlar. Bizler de buradan bir kez daha bu üç yiğit devrimcinin anıları önünde saygıyla eğiliyoruz.

***

Hatırlatma: Bilindiği gibi 1 Mayıs tablosunu gerek sitemizden gerekse de gazetemizden geniş bir çerçevede sunmaya çalıştık. Okurlarımızın ve yoldaşlarımızın kolektif katkısıyla bu konuda başarılı bir sonuç elde ettiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat bu konuda hala elimizde olan katkıları sunmak (bu izlenim, röportaj ya da haber olabilir) fazlasıyla önem taşımaktadır. Tüm yoldaşlarımızdan ve okurlarımızdan bu yönlü katkıları bekliyoruz.