12 Nisan 2013
Sayı: KB 2013/15

 Kızıl Bayrak'tan
1 Mayıs alanlarında işçiler birlik, halklar kardeş olmalı!
“Çözüm sürecinin” yeni manevraları ve
temelsiz hayaller
Kürt sorununda “Akil insanlar” sahnede!
Savaş baronlarından Ankara’daki işbirlikçilerine aktif bir rol
Devrimci tutsaklar aldatmalara alet olmayacaklar!
Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları 4 kentte gerçekleştirildi
DİSK Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından
DİSK’in Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleşti
MESS’e karşı eylemler 3. haftasında
PMR Kauçuk’ta direniş sürüyor!
Koç Üniversitesi taşeron işçileri
direndi ve kazandı!
Sermaye elini Emek’ten çek!

Kürt Sorunu Üzerine Konferanslar... 5
Kürt açılımı ve burjuva gericiliği - H. Fırat

Tarihselliği içinde 1 Mayıs
2013 1 Mayısı: Kavganın rahmi - Volkan Yaraşır
Margaret Thatcher öldü
Kore Yarımadası’nda gerginlik tırmanıyor
Nazi terörü ve ırkçılığa karşı Almanya çapında yürüyüş
“Görünmeyen emeğin” ekonomi-politiği - B. Aziz
Kadının kurtuluşu sosyalizmde!
Devlet katletmeye,
saldırmaya devam ediyor!
Üniversitelerde dinci-gerici-faşist çeteler, polis terörü
Özgürlük ve eşitlik için gençlik buluşması!
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

 

Kızıl Bayrak'tan...

 

 

 

Sınıf devrimcileri tarafından Kürt sorunu ve emperyalist savaş başlıklı iki gündem üzerinden bir süredir çalışmaları yürütülen Sınıfa Karşı Sınıf Kurultayları, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana'da 7 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Gazetemizin bu sayısında 4 ilde gerçekleştirilen kurultayların haber ve yorumlarına yer vermiş bulunuyoruz. 14 Nisan günü Ankara ve Kayseri'de yapılmasıyla birlikte tamamlanacak olan kurultay çalışmasının ortaya çıkardığı sonuçları ilerleyen günlerde okurlarımızla paylaşacağız.

***

2013 1 Mayısı’na sayılı günler kaldı. İşçi sınıfı ve emekçiler 1 Mayıs’a kendilerini hedefleyen çok yönlü saldırıların yanı sıra direnişler, grevler ve çeşitli eylemlerle yürüyorlar. Sağlık emekçilerinden metal işçilerine, özelleştirmelere karşı mücadeleyi büyüten karayolları işçilerinden demiryolu işçilerine kadar geniş bir işçi ve emekçi kesimi 1 Mayıs’ı eylem ve direnişlerle karşılamaya hazırlanıyor. Sermayenin çok yönlü saldırıları karşısında işçi sınıfının farklı kesimleri bu saldırılara direnişlerle, grevlerle ve eylemlerle yanıt veriyor.

Öte yandan, 1 Mayıs hazırlıklarına hız verildiği şu günlerde Kürt halkının haklı ve meşru mücadelesini tasfiye etmeyi amaçlayan politikalar da sermaye düzeni tarafından dolu dizgin hayata geçiriliyor. AKP iktidarının “çözüm süreci” olarak kodladığı tasfiyeci aldatmacaya karşı Kürt halkını uyarmak, gerçek ve kalıcı çözümün işçi sınıfının birleşik devrimci mücadelesinden geçtiğini döne döne anlatmak büyük bir önem taşıyor.

2013 1 Mayısı’nın bir başka gündemi ise her geçen gün tırmanan emperyalist savaş ve saldırganlık oluyor. Özellikle Ortadoğu merkezli yaşanan gelişmeler bu coğrafyada yükseltilecek anti-emperyalist sınıf mücadelesine ve önümüzdeki 1 Mayıs’a ayrı bir anlam kazandırmış bulunuyor.

Tüm bu tablo sınıf devrimcilerinin kurultay çalışmalarında öne çıkardığı işçilerin birliği halkların kardeşliği çağırısını ve bu temelde verilmesi gereken mücadeleyi 1 Mayıs hazırlıklarının da merkezine oturtmaktadır. 1 Mayıs hazırlıklarının startını veren sınıf devrimcileri, Kürt sorunu üzerinden gündeme getirilen tasfiyeci sürecin dolu dizgin ilerlediği, Suriye ve tüm bölgeyi hedefine alan emperyalist saldırganlığın yıkıcı bir savaşı kapımıza getirdiği bir dönemde bu çağırıyı fabrikalara, emekçi semtlerine güçlü bir şekilde taşımalı, işçi sınıfının birliği ve halkların kardeşliği davasını büyütmelidir.

***

Genel merkez yöneticilerinin istifalarıyla birlikte gündeme gelen DİSK Olağanüstü Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Sınıf hareketinin ihtiyaçlarından uzak, tamamen koltuk kavgası ve pazarlıklarına sahne olan olağanüstü genel kurul tablosu DİSK'in içerisine düşürüldüğü bürokratik yozlaşmayı da gözler önüne sermiş oldu. Olağanüstü genel kurul tablosu, DİSK'in üzerinde çöken bu ağırlığın işçi sınıfının tabandan gelen dinamizmiyle sökülüp atılmadan DİSK'in işçi sınıfının ihtiyaçlarına yanıt veren devrimci bir sendikal mevziye dönüşmesinin mümkün olamayacağını bir kez daha kanıtlamış oldu.

***

Son dönemde üniversite gençliğini hedef alan saldırılara geçtiğimiz hafta içerisinde yenileri eklendi. Bir taraftan polis-ÖGB terörü olarak yaşanan bu saldırganlık öte yandan dinci-gerici ve sivil faşistlerin saldırıları eşliğinde devam ediyor. Son olarak Dicle Üniversitesi’nde, ODTÜ'de, İstanbul Üniversitesi’nde yaşananlar gençliği hedefleyen saldırganlığın boyutlarını da gözler önüne seriyor. Gençlik mücadelesini hedefleyen bu saldırganlığa verilecek yanıtın önemi ise her geçen gün daha da artıyor.