28 Aralık 2012
Sayı: SİKB 2012/18
(51)

 Kızıl Bayrak'tan
Yeni bir yıla girerken
2012 AKP’nin “sokak” korkusunu tırmandırdı
2012’de dizginlerinden boşalan faşist baskı, terör ve gericilik!
2012’de Alevilere
yönelik saldırılar arttı
?Erdoğan pervasız açıklamalar yapmaya devam ediyor
2013 işçi sınıfı için
kritik bir mücadele yılı olacak!
2012 yılı sendikal hareket açısından kayıpların yaşandığı bir yıl oldu
Şükrü Günseli: Tarihsel bir sorumlulukla yüzyüzeyiz!
2012 yılında emekçi kadınlar
Kadın kurultayı üzerine
Kavgaya adanmış bir yaşam
?TKİP IV. Kongresi sunumları...
Sınıf çalışmasının sorunları
İşçiler dört bir yanda grevde
Kıbrıs’ta krizin acı faturası
emekçilerin omuzlarına yükleniyor
Dinci gerici basının yalanları
direnişi karartmaya yetmedi
“Üniversite AŞ’ye, YÖK’e ve
yasasına geçit yok!”
Üniversitelerde komünist gençlik
faaliyetleri
“Her yer ODTÜ her yer direniş!”
Sessiz çığlık: Charlie Chaplin
Hrant Dink davasına O’nu katleden
yargıtay üyeleri bakacak!
Maraş Katliamı alanlarda lanetlendi
21 Aralık; kimine kıyamet
kimine umuttur!
Mücadele Postası
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

 2012 yılının son sayısı ile okurlarımızla buluşuyoruz.

2012 yılı kapitalizmin kriz ve bunalımlarının derinleştiği, buna bağlı olarak emperyalist savaş ve saldırganlığın her geçen gün tırmandırıldığı, işçi sınıfı ve emekçilerin üzerindeki sömürünün daha da katmerlendiği bir yıl oldu. Kriz ve bunalımlarının faturasını döne döne emekçilerin omuzlarına yükleyen emperyalist-kapitalist düzen, krizin yarattığı tahribatı bir parça hafifletmek ve karına kar katmak uğruna yeryüzünü hoyratça yağmalamaya devam etti. Bunun için emperyalist savaş dahil, insanlığı büyü yıkımlara sürükleyebilecek her türlü aracı devreye sokmaktan geri durmadı.

Emperyalist-kapitalist sistemin kriz dinamiklerinin yoğunlaştığı ve derinleştiği, Türkiye’nin de içerisinde yer aldığı bu coğrafya ise dünyanın bu genel gidişatına paralel gelişmelere sahne oldu. Bu nesnellik geçtiğimiz yıl boyunca Türkiye’nin iç ve dış politikasına rengini verdi. Dışarıda emperyalist savaş ve saldırganlığa aktif taşeronluk, içeride yoğun emek sömürüsü, baskı ve terör  sermaye devletinin politikalarının ana çerçevesini oluşturdu. Dışarıda Suriye’ye dönük yürütülen savaş ve saldırganlık sürecini içeride işçi sınıfını ve emekçileri hedef alan sosyal ve iktisadi saldırılar takip etti.

Artan baskı ve devlet terörü bu tabloyu tamamlayan bir başka olgu idi. Yıl boyunca polis terörü hız kesmedi, devrimci-ilerici güçlere ve Kürt halkına yönelik baskılar gün be gün arttı. Onlarca insan işkencelerden geçirilerek zindanlara dolduruldu.
Bütün bu tablo içerisinde dünyada ve Türkiye’de ortaya konulan mücadele ve direnişler de yerini aldı. Krizin faturasını ödemek istemeyen işçi ve emekçiler Avrupa’dan Amerika’ya ve Ortadoğu’ya sokaklara döküldü. Bir çok ülkede genel grevler, militan sokak eylemleri eksik olmadı. Yine bu topraklarda işçi ve emekçiler yoğun sömürü ve baskı koşullarına karşı mevzi direnişler ve eylemler ortaya koydu. Yıl içerisinde bir çok fabrika ve işyerinde çeşitli eylemli süreçler yaşandı.

Özetle, sermaye düzeninin çok yönlü saldırılarına ve bunun karşısında gelişen mücadelelere sahne olan bir yılı geride bırakıyoruz. Gazetemizin bu sayısında ise çeşitli yönleriyle 2012 yılını değerlendiren yazı ve makalelere genişçe bir yer ayırıyoruz. Değerlendirmelerimiz gazetemizin önümüzdeki sayısında da devam edecek.

***

2012 yılını geride bırakırken ve yeni bir yıla girerken tüm okurlarımızı özgür, eşit, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için devrim ve sosyalizm davasını büyütmeye çağırıyor, bu uğurda verdikleri mücadelede başarılar diliyoruz.