“EKİM bir dönemi geride bırakmış bulunmaktadır.

I. Genel Konferansımızı izleyen bu dönem, Türkiye devrimci hareketinde yeni bir tasfiyeci dalga olarak yaşandı ve bizim saflarımızda da önemli bir tahribata yolaçtı. Hareketin örgütsel cephesinde ciddi bir önderlik zayıflıgı olarak kendini gösteren ve gelişme süreçlerimizde çarpıklıklara yolaçan bu dönem, Olaganüstü Konferansımızla birlikte bugün artık geride kalmıştır.

EKİM yeni döneme yalnızca ayakbaglarını çözerek, yozlaşmış ve yabancılaşmış ögelerden saflarını temizleyerek degil, çok daha önemli olarak, kusurlarını, gelişmesini bozup sınılayan zaafiyet alanlarını sert ve uzlaşmaz bir mücadele konusu haline getirerek girmektedir. Bu önemli bir başarı ve yeni bir dönemin başında büyük bir avantajdır. Ne var ki bu bitmiş sonuçlanmış olmak bir yana, henüz başlamış bulunan ve hiç ara verilmeksizin kararlılıkla sürdürülmesi gereken bir mücadeledir.

Tasfiyeciligi tasfiye etmiş bulunan EKİM’in önünde görev ve hedeflerini hiç bir biçimde sınırlayıp daraltmadan, fakat bu görev ve hedeflerin farklı alanları arasında zaafa ugramış bulunan bütünlügü ve uyumu yeniden kurmak ve pekiştirmek acil görevi durmaktadır. Bunun gerekleri karalılıkla yerine getirilecektir.”

EKİM’in Yeni Dönemi (1 Ocak1993)